Maciej Wnuk

Trener

Doświadczenie zawodowe:

  • Radny Warszawy - 2 kadencje
  • Kontroler w samorządzie - 2 lata
  • Członek Zarządu Transparency International Polska - 5 lat
  • Pełnomocnik antykorupcyjny w MON - 2 lata
  • Pełnomocnik antykorupcyjny w MSZ - 8 lat
  • Ekspert programu NATO Building Integrity - 10 lat

 

Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia:

  • 4 sektory: samorządowy, pozarządowy, rządowy (obronny i cywilny) oraz prywatny,
  • 8 obszarów: antykorupcja, etyka, kontrola zarządcza, kontrola instytucjonalna, zarządzanie ryzykiem, kanały zgłoszeniowe i sygnaliści, compliance, zarządzenia zmianą,
  • 12 samodzielnych ról: radny, kierownik kontroli, członek zarządu stowarzyszenia, kierownik projektów, dyrektor komórki, pełnomocnik ministra, doradca, subject matter expert, trener, autor, konsultant, badacz.
wyślij zapytanie do trenera
Maciej Wnuk

Ekspert i autor publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktu interesów.

Doświadczenie zawodowe: 8 lat doświadczenia jako radny, 2 lata w kontroli wewnętrznej administracji samorządowej.