Krzysztof Puchacz

Trener

Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli).

wyślij zapytanie do trenera
trener Krzysztof Puchacz

O mnie

Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli).

 

Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

 

Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości budżetowej.

 

Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”.

 

Autor publikacji książkowych m.in. „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2010; "Kontrola zamówień publicznych" PRESSCOM Wrocław 2010; „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych” ODDK Gdańsk 2011; „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" ODDK Gdańsk 2011” „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki” ODDK Gdańsk 2012, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2012 „Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych” ODDK Gdańsk 2014, „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych” PRESSCOM Wrocław 2013.

 

Ceniony trener prowadzący od 2006 r. lat szkolenia, w których wzięło udział kilka tysięcy osób.

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin

Opinie uczestników szkoleń trenera

"Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia"
"Ciekawy i interesujący sposób wykładu. Jasne i konkretne przedstawienie problemu."
"Znakomity sposób przekazu treści."
"Efektywne szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera, poparte ciekawymi i merytorycznymi przykładami."
"Poparcie teorii praktycznymi przykładami. Teoria przedstawiona w bardzo czytelny i łatwy do przyswojenia sposób."
"Szkolenia o wysokim poziomie merytorycznym."
"Elokwencja i jasność przekazu treściowego"
"Doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera"
"Bardzo kompetentny trener"
"Szkolenie prowadzone przez osobę bardzo kompetentną"
"Szkolenie bardzo ciekawe, wykładowca merytorycznie przygotowany"
"Wysoki poziom merytoryczny wykładowcy"
"Zupełnie nowa materia zaprezentowana w ciekawy sposób"
"Szkolenie zostało przeprowadzone w spoób perfekcyjny."
"Odwoływanie się do konkretnych przykładów z życia."
"Szkolenie bardzo merytoryczne, duża wiedza prowadzącego poparta praktyką."
"Szkolenie profesjonalne, rzeczowe, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowanego szkoleniowca."
"Wysokie zaangażowanie wykładowcy przy trudnym temacie dla odbiorcy."
"Bardzo dobrze przygotowana osoba prowadząca szkolenie oraz super materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika."
"Świetnie przygotowany wykładowca, kompetentny i umiejący przekazać wiedzę."
"Przejrzysty sposób prezentowania wiedzy, świetne przygotowanie wykładowcy."
"Szkolenie było profesjonalnie przeprowadzone, ogromna wiedza merytoryczna prowadzącego."
"Umiejętne przekazywanie wiedzy, otwartość na dyskusje."
"Wykładowca przedstawił wysoki poziom merytoryczny i datego wykład był ciekawy."
"Podobał mi się sposób przekazywania informacji oraz konkretyzowanie omawianego materiału."
"Świetna wiedza merytoryczna, uzupełniona dobrymi przykłdami praktycznymi."
"Wykładowca bardzo kompetentny (duża wiedza merytoryczna), przekaz bardzo przejrzysty, potrafił zainteresować odbiorców."
"Dobre przygotowanie merytoryczne, jasny sposób przekazywania wiedzy, znajomość działalności jednostki biorącej udział w szkoleniu."
"Bardzo dobry, komunikatywny, opanowany oraz zdyscyplinowany prowadzący."
Dołącz do zadowolonych uczestników szkoleń