Dariusz Krzysztofik

Trener

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, oficer dyplomowany w rezerwie, doświadczony trener w obszarze bezpieczeństwa.

wyślij zapytanie do trenera
Dariusz Krzysztofik

 

O mnie

Oficer dyplomowany w rezerwie - weteran z bagażem 26 lat służby wojskowej, praktyk zarządzania kryzysowego, wykładowca studiów podyplomowych (przedmioty „Obrona cywilna”, „Administrowanie bezpieczeństwem”), doświadczony trener z zakresu komunikacji kryzysowej ,zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zaproszony jako ekspert do oceny użyteczności symulatora zarządzania kryzysowego w ramach polsko-greckiego projektu „Neptune - Anticipation of Blue Economy Cascading”.

 

Dlaczego szkolę?

Bo wiedza to potęga. Bo wierzę, że człowiek wyedukowany jest sprawniejszy w działaniu. Bo nie raz widziałem jak niewiedza i ignorancja prowadzi prosto na dno przepaści gdzie czasem ceną bywało ludzkie życie. Bo spłacam osobisty dług wobec moich nauczycieli  i dowódców, którzy kiedyś przekazali mi wiedzę i dzięki nim jestem gdzie jestem i tym kim jestem.  Bo jestem wierny zasadzie: ”dorobek przyjąć, pomnożyć i przekazać”. 

 

 

Doświadczenie

Z pierwotnego wykształcenia żołnierz-dowódca w specjalności budowa i eksploatacja rakiet bliskiego zasięgu.
Z praktyki specjalista ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
Weteran operacji poza granicami kraju, uczestnik misji pokojowych w Iraku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoły NATO w Oberammergau.
Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w specjalności przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

W czasie służby wojskowej służył dwukrotnie w Iraku (2004 rok – szef sekcji operacyjnej w 2 Grupie Bojowej w Karbali, na przełomie 2005/2006 roku Szef Wydziału Ochrony Wojsk w Oddziale G3 Operacyjnym Sztabu MND CS) uczestnicząc w ponad 80 akcjach bojowych. W ramach Wojskowych Zespołów Zadaniowych uczestniczył w akcjach zwalczania skutków powodzi w 1997 roku w rejonie Wrocławia oraz 2010 w Sandomierzu.

Po zakończeniu służby pracował w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jako specjalista ds. szkolenia obronnego oraz kierował Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, a następnie w Urzędzie Miasta Lublin jako Główny Specjalista ds. ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedmiotu „Administrowanie Bezpieczeństwem” w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przedmiotu „Obrona Cywilna” na studiach podyplomowych przygotowujących nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” organizowanych.
Wielokrotnie był zapraszany przez uczelnie lubelskie do wygłoszenia wykładów o tematyce zwalczania terroryzmu, zagrożeń i bezpieczeństwa. Prowadzi szeroką działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego współpracując z wieloma samorządami i instytucjami. Jest autorem kursu „Komunikacja kryzysowa” który pomimo upływu 3 lat wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem (w kilkunastu edycjach uczestniczyło już ponad 100 osób z takich instytucji i firm jak PKO S.A., NBP, Metro Warszawa, PKP Cargo, itp.).

W ramach działalności społecznej prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń. Zwycięzca odcinka i uczestnik Wielkiego Finału w teleturnieju „1 z 10”. 

 

Ważniejsi klienci

SuccessPoint w Warszawie, Narodowy Bank Polski w Warszawie, „Metro Warszawskie” Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa Uniwersytet Przyrodnicy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwa Powiatowe w Lublinie, Opolu Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku, Poleski Park Narodowy, Straż Miejska w Milanówku, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, OR KRUS Lublin, Zarząd Dróg i Mostów Lublin, NIK Oddział Lublin, 

 

Hobby

Książka, historia, lotnictwo, ogród.


* Zdjęcie prywatne.
https://kurierlubelski.pl/lublinianin-walczyl-przeciwko-szyickim-rebeliantom-w-karbali-zobaczymy-to-w-filmie/ga/7327869/zd/11393903

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin