Anna Gogół

Trener

Certyfikowany trener, doświadczony wykładowca, ekonomista- praktyk. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szkoleniach Action Learning poprawiających komunikację i powodujących wzrost efektywności działań w firmach, urzędach i instytucjach publicznych. 

wyślij zapytanie do trenera

O mnie

Przeszkoliła ponad 2 tys. specjalistów z wielu urzędów miast, gmin i powiatów, urzędów pracy, sądów rejonowych, ośrodków szkolno- wychowawczych i pomocy społecznej, szkół, przedszkoli, domów kultury i zakładów gospodarki komunalnej oraz m.in. pracowników z Państwowej Agencji Atomistyki, Komendy Głównej PSP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Centrum Nauki Kopernik, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Skarbu Państwa. Na swoim koncie ma również zrealizowane szkolenia dla terenowych rzeczników praw pracowniczych Związku Nauczycielstwa Polskiego (III zjazd ogólnopolski), w zakresie wynagrodzeń w oświacie.

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin