Dla kogo?

Dla Liderów czyli obecnych i przyszłych Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów, których zadaniem jest motywowanie zespołu do osiągania określonych celów biznesowych.

Cel szkolenia:

Nabycie i utrwalenie wiedzy, oraz umiejętności motywowania podległych pracowników do osiągania indywidualnych i grupowych celów biznesowych.
 

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i nabycia umiejętności w następujących obszarach komunikacji zarządczej:

 • Skuteczne motywowanie do realizacji stawianych celów
 • Wyznaczanie i egzekwowanie celów u pracowników
 • Dostosowanie stylu zarządzania do typu pracownika
 • Budowanie efektywnego autorytetu lidera
 • Skuteczne, pozafinansowe motywowanie i nagradzanie pracowników
 • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami
 • Poprawienie komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Skuteczne kontrolowanie i monitorowanie cząstkowych efektów w drodze do głównego celu
 • Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i nabycia wiedzy w następujących obszarach:
 • Świadomości własnej roli w organizacji
 • Czynników stanowiących o skuteczności Lidera i jego zespołu
 • Stylach zarządzania i informacji o właściwościach własnego, intuicyjnego stylu
 • Rodzajów autorytetu i informacji o autorytecie intuicyjnie wykorzystywanym przez siebie
 • Metodach wyznaczania celów cząstkowych i zachowań pracowników sprzyjających osiąganiu tych celów
 • Własnych mocnych stron oraz obszarów do poprawy jako Lidera
 • Własnych obszarów motywacji
 • Niefinansowych narzędziach motywacji i metodach stosowania ich we własnym zespole

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z komunikacji zarządczej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. MOJE ZAPLECZE JAKO EFEKTYWNEGO LIDERA

 1. Wiem jak efektywnie komunikować się i przekonywać pracowników
 • Jak bez głębokiej analizy i testów rozpoznać osobowości moich pracowników?
 • Jak budować efektywną zawodowo relacje i używać trafnych argumentów w rozmowie z każdym, nawet trudnym pracownikiem?
 • Jakie są moje mocne strony jako lidera a w których obszarach powinienem niwelować negatywny wpływ swojej osobowości?
 • Dostosowuję styl zarządzania do dojrzałości zawodowej i kompetencyjnej pracowników
 • Jaki jest mój intuicyjny styl zarządzania ?
 • Jak rozpoznać poziom dojrzałości zawodowej i kompetencyjnej pracownika?
 • Na co zwracać uwagę w celu dopasowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji?
 1. Buduję efektywny autorytet lidera grupy
 2. Mój Idealny szef – portret marzenie
 3. Rodzaje autorytetu w oczach pracowników i jego efektywność
 • Jakimi metodami mogę budować i wzmacniać autorytetu lidera?
 • Efektywnie się komunikuję w procesie pionowego przepływu informacji
 • Jak jednocześnie być lojalnym przed przełożonym i moimi pracownikami?
 • Jaka postawa w rozmowie z pracownikami podczas przekazywania decyzji/zadań z ..góry’’ będzie sprzyjała jej wdrożeniu /realizacji?
 • Jak przekonać przełożonego do swojego zdania ?

MODUŁ II. DETERMINANTY MOJEJ EFEKTYWNOŚCI W KONTAKCIE Z POJEDYNCZYMI PRACOWNIKAMI

 1. Stawiam cele i wyznaczam zadania pracownikom
 • Jak zbudować i przekazać zespołowi grupowe cele i wizje działania?
 • Czym różni się osiągalny cel od rozmytego marzenia?
 • Jak mogę wykorzystać regułę SMART w wyznaczaniu zadań?
 • Wiem jak i co monitorować w drodze do osiągania celu przez pracowników
 • Czym różni się kontrola prewencyjna, bieżąca i po fakcie?
 • Wyznaczam i monitoruję również zachowania pracowników jako determinanty w drodze do celów cząstkowych i celu głównego
 • Jak dostosować założenia szkoleniowe do mojej specyfiki biznesowej?
 • Umiem pozafinansowo motywować pracowników
 • Jaka forma moich relacji z pracownikami będzie dla nich motywująca?
 • Jak udzielić motywującej informacji zwrotnej?
 • Jakimi konkretnymi narzędziami i metodami mogę motywować?
 1. Efektywnie reaguję w trudnych sytuacjach z pracownikiem
 • Jak mogę reagować na pracowników o postawie reaktywnej - ,,smerf maruda’’, mając na uwadze różne powody takiego zachowania?
 • Co zrobić żeby negatywna informacja zwrotna była motywująca pracownika do poprawy?
 • Jak zapanować nad emocjami stron podczas przekazywania pracownikowi trudnej decyzji /informacji?
 1. Już wiem co chcę wdrożyć w pracy
 2. Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 3. Opracowuję indywidualny planu wzmocnienia efektywności swoich działań zarządczych
 4. Prezentacja indywidualnych planów wdrożeniowych

 

 

METODY SZKOLENIOWE:

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Pracuję metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Moje szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładę nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z  doświadczeniem. Wykorzystuję doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i gry szkoleniowe.