Zatrudnianie cudzoziemców dla wielu podmiotów jest procedurą skomplikowaną, biurokratyczną oraz przysparza wielu problemów. Często z tego powodu pracodawcy rezygnują z zatrudnienia kandydata będącego cudzoziemcem, obywatelem krajów niebędących w Unii Europejskiej czy EOG. Jednakże zatrudnienie cudzoziemca nie musi być skomplikowane i trudne.

Warto przed przystąpieniem do formalności, skorzystać z naszego szkolenia, aby dowiedzieć się jak przebrnąć przez procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców i poznać najważniejsze zasady. 

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • jasne i klarowne zestawienie zmian w przepisach prawa zachodzących w zatrudnianiu cudzoziemców,
 • poznanie praktycznych przykładów w oparciu o pytania uczestników,
 • omówienie kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych w zakresie zatrudnienia cudziemców,
 • zapoznanie się z nowymi wzorami formularzy.

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. Wprowadzenie.
1. Najważniejsze definicje, pojęcia.
2. Pojęcie legalnej pracy, definicja nielegalnej pracy (teoria a praktyka),
3. Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP
4. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi


MODUŁ  II. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce, a w szczególności jak zalegalizować pobyt
obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
1. Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
2. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca.
3. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach,
jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków.
4. Karta pobytu

 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
 • procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne

5. Ruch bezwizowy z Ukrainą- przypadki, kiedy obywatel Ukrainy nie musi posiadać wizy,
ani dokumentu pobytowego.
6. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu
gospodarczego


MODUŁ  III. Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach w związku z COVID-19.


MODUŁ  IV. Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców- najnowsze zmiany
oraz regulacje w praktyce!
1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo.


MODUŁ  V. Uproszczona procedura zatrudnienia
1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak
prawidłowo wypełnić formularz.
2. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i
pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy.

 • Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia.
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców.
 • Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty.
 • Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca.

3. Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach i nowelizacji przepisów praktyczne wskazówki.
log wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców


MODUŁ  VI. Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce .
1. Umowa o pracę.
2. Umowy cywilnoprawne.
3. Samozatrudnienie.


MODUŁ  VII. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem
3. Rozliczenie cudzoziemców
4. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki.

 

MODUŁ  VIII. Zajęcia praktyczne.
1. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu formularzy.
2. Pytania

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • zajęcia praktyczne,
 • omówienie przykładów uczestników,
 • omówienie formularzy i wzorów wniosków.