Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszar wiedzy, a w szczególności: zarządzanie integracją (reguły realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie, zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja). Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami: zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań), zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu - podejście procesowe), zarządzanie jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu). Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury: zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie relacjami) , zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe.

Przedstawione podczas tego szkolenia techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem?
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę, dotyczącą procesów biznesowych w projekcie?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
 • Za pomocą jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Istota i znaczenie zmiany w organizacji
 • Planowanie i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie zmianą organizacji
 • Komunikacja w procesie zmian
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę w organizacji

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Istota i znaczenie zmiany
  • Czym jest zmiana – definicja i znaczenie
  • Istota i rodzaje zmian w organizacji
  • Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego – model Greinera
  • Diagnoza organizacji
  • Szanse i zagrożenia związane ze zmianami w organizacji
 2. Planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji
  • Czynniki inicjujące zmianę w organizacji
  • Diagnoza stopnia gotowości do zmian
  • Budowanie wizji zmian w organizacji
  • Rola kadry kierowniczej we wdrażaniu zmiany
  • Analiza SWOT w przygotowaniu do zmiany
  • Etapy efektywnego wdrażania zmiany w organizacji
 3. Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Model procesu zmian w naszej organizacji
  • Wykorzystanie czynników sukcesu i zapobieganie czynnikom ryzyka
  • Metody i narzędzia zarządzania zmianą w organizacji
  • Analiza i diagnoza bieżących problemów w procesie zmian
  • Narzędzia generowania rozwiązań
  • Rola lidera i pracowników w zarządzaniu zmianą
 4. Komunikacja w procesie zmian
  • Rola komunikacji we wdrażaniu zmian
  • Skuteczne komunikowanie zmiany
  • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi w procesie zmian
  • Adaptacja pracowników do zmian
  • Motywująca komunikacja w procesie zmian
  • Metody wymiany konstruktywnej informacji zwrotnej i radzenia sobie z manipulacją informacjami
 5. Zarządzanie reakcjami na zmiany
  • Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
  • Czynniki motywacji i demotywacji w okresie zmian
  • Grupy wsparcia i grupy oporu
  • Psychologiczne przyczyny oporu wobec zmian
  • Sposoby przezwyciężania oporu do zmian
  • Skuteczne motywowanie i odpowiadanie na potrzeby emocjonalne pracowników
 6. Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze zmianą
  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb pracowników w okresie zmian
  • Diagnoza indywidualnych reakcji w procesie zmian i ich wpływu na funkcjonowanie zespołu
  • Radzenie sobie z obawami i poczuciem zagrożenia w okresie zmian
  • Sposoby modyfikowania postaw i zachowań pracowników
  • Metody radzenia sobie ze stresem w okresie zmian

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów, będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.