Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu w grupie zawodowej nauczycieli we wszystkich typach szkół i na każdym poziomie kształcenia. Problem radzenia sobie ze stresem, jaki towarzyszy nie tylko pracy ale w szerszym kontekście - roli nauczyciela jest powszechny i poważny. Brak jakichkolwiek działań przeciwdziałających tym zjawiskom sprawę jeszcze pogłębia i nakłada kolejne: wypalenie zawodowe oraz problemy ze zdrowiem.

Stresy zawodowe i w życiu osobistym wzajemnie się nakładają. Spirala sytuacji stresogennych powoduje, iż nauczyciele są coraz bardziej rozdrażnieni, sfrustrowani, ogarnia ich pesymizm, spada poczucie zaangażowania i energii i nie do końca wiedzą jak mają sobie z tymi problemami poradzić.  

W wyniku długotrwałego stresu nauczyciel staje się mniej efektywny, może mieć różne symptomy zaburzeń psychosomatycznych a spadek motywacji a także towarzyszące mu obniżone poczucie sensu i własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub przenoszenia złości lub ukrytej agresji na uczniów, innych nauczycieli oraz bliskich.

W trakcie zajęć warsztatowych nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie ze stresem oraz stworzenia wspólnej strategii jak można pokierować własnym życiem aby nie dać pokonać dystresowi. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zapoznania się z trzema perspektywami, które pomogą w tym wyzwaniu: medyczną, psychologiczną i socjologiczną. Pozwoli to z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia i problemów w relacjach społecznych z a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i wypaleniu zawodowemu.

 

Co zyskają uczestnicy szkolenia

Szkolenie pomoże w zbudowaniu lub pogłębieniu nie tylko wiedzy, ale i umiejętności oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania, jak i radzenia sobie z sytuacjami, których wspólnym mianownikiem jest stres. Ma charakter interaktywny dzięki czemu jego uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat miejsca i wpływu stresu na ich życie zawodowe i rodzinne a także budowania lub pogłębiania świadomości na temat wzajemnych zależności miedzy nimi.

Ważnym elementem spotkania będą warsztaty w grupie uczestników, których celem będzie omówienie i analiza otaczających ich sytuacji czy procesów po to by lepiej zrozumieć ich szerszy kontekst, znaczenie i wspólnie wypracować strategie, które mogą odgrywać szczególną rolę w środowisku zawodowym nauczycieli. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w porę nadchodzącego kryzysu może się okazać nie do przecenienia w wielu życiowych sytuacjach, z jakimi mamy lub możemy mieć do czynienia. To pierwszy istotny krok by nauczyć się jak można zarządzać stresem bo kolejnym krokiem po jego identyfikacji będzie interwencja czyli działanie, które może być nakierowane na eliminację lub złagodzenie stresu a jeśli to niemożliwe to na przyjęcie takiej perspektywy, która pomoże w budowanie odporności na wzmożony stres. 

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 

MODUŁ I. BURZA MÓZGÓW

 1. Stres w szkole, kiedy pojawia się najczęściej
 2. Czy lub jak radzimy sobie ze stresem zawodowym
 3. Czy potrafimy spojrzeć na sytuacje stresogenne z metapozycji

MODUŁ II. STRES Z TRZECH PERSPEKTYW: MEDYCYNY, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

 1. Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy oraz uwarunkowania stresu
 2. Stresory egzogenne i endogenne 
 3. Wpływ stresu na organizm ludzki, dobrostan psychiczny i rozwój wybranych chorób

MODUŁ III. KIEDY PLACÓWKA EDUKACYJNA MOŻE GENEROWAĆ STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

 1. Główne czynniki stresogenne w pracy i roli zawodowej nauczyciela. Analiza i dyskusja kierowana
 2. Stres w szkole a relacje z uczniami, innymi nauczycielami i bliskimi
 3. Symptomy wypalenia zawodowego i czy możemy go uniknąć

MODUŁ IV. KULTURA ORGANIZACJI W SZKOLE: CZY MOŻEMY COŚ ZMIENIĆ

 1. Czynniki sprzyjające spadkowi i wzrostowi motywacji w pracy
 2. Gdzie leżą problemy: wspólna diagnoza, wspólna strategia i środki zaradcze
 3. Jak zbudować przyjazną kulturę organizacyjną przyciągającą nauczycieli do pracy

MODUŁ V. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRESEM ORGANIZACYJNYM I W ŻYCIU PRYWATNYM

 1. Kiedy przychodzi nieoczekiwany stres i zmienia nasze życie 
 2. Radykalne zmiany zawodowe, dynamika procesów grupowych i ich wpływ na życie osobiste 
 3. Stres a work-life balance 

MODUŁ VI. WYBRANE STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM DLA NAUCZYCIELI - WARSZTATY

 1. Fazy procesu zarządzania stresem - jak je wdrożyć
 2. Jak osiągnąć dobrostan w życiu (well-being)
 3. Czy możemy wyjść „poza stres”

Szkolenie zostało oparte o dobre praktyki polskie i zagraniczne (good practices), studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), wyniki badań własnych oraz przekrojowych, a także rekomendacje i wskazówki na temat roli stresu