Zarządzanie ryzykiem, to centralny element zarządzania projektem w działaniu każdego projektanta i realizatora. Jest to proces, w ramach którego, w sposób metodyczny rozwiązuje się problemy związane z ryzykiem, które, towarzyszy każdemu projektowi, w taki sposób, a by ta działalność - zarówno w poszczególnych dziedzinach jak i traktowana jako całość – przynosiła trwałe korzyści.

Przedmiotem prawidłowego zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja oraz właściwe działania względem niego, zaś celem zarządzania ryzykiem jest wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie jego negatywnych skutków.

 • Oznacza to, konieczność udzielenie odpowiedzi, między innymi na następujące pytania
 • Jaki jest charakter tych ryzyk?
 • W jakich występują obszarach?
 • W jaki sposób dokonać ich identyfikacji i oceny płynących z nich zagrożeń?
 • Jak zbudować „bariery ochronne” i jak zarządzać skutecznie tymi rodzajami ryzyka?
 • To tylko część pytań, na jakie uczestnicy tego szkolenia otrzymają odpowiedź

Przekazanie wiedzy dotyczącej zagrożeń na etapie projektowania, realizacji i rozliczenia projektów oraz umiejętności skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom, jest podstawowym celem tego szkolenia.

Celem praktycznym szkolenia jest; prezentacja zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego:

 • model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od projektanta do realizatora i grupy nadzorującej w relacjach zwrotnyc
 • przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego
 • przygotowanie do obsługi finansowej, doradztwa i audytu pakietu procedur, produktów oraz nadzoru zapewniającego sprawny przebieg wdrożenia i ewaluacji projektu

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Zagadnienia wprowadzające
 • Podstawowe definicje: ryzyko - zagrożenia i okazje, niepewność, czynniki ryzyka, tolerancja ryzyka
 • Parametry i rodzaje ryzyk
 • Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem
 • Podejście do ryzyka wg PMI: procesy zarządzania ryzykiem
 • Podejście do ryzyka wg Prince2
2. Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Podstawowe dane wejściowe do planowania - dodatkowe wymogi dla projektów
 • Analiza SWOT i Macierz problemów dla potrzeb planowania ryzyka w projektach
 • Plan zarządzania ryzykiem i jego elementy - ograniczenia procedur
3. Identyfikacja ryzyka
 • Kategorie i źródła ryzyka
 • Ryzyka specyficzne projektów
 • Ryzyko procedur
 • Ryzyko organizacyjne
 • Ryzyko lobingu
 • Ryzyko polityczne
 • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka - aspekty prawne procedur
 • Wyniki procesu identyfikacji ryzyka
 • Najczęściej popełniane błędy w ocenie ryzyka projektów
4. Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka: ograniczenia formalne standardów
 • Macierz oceny ryzyka
 • Podstawowe metody analizy ryzyka
 • Wyniki jakościowej i ilościowej analizy ryzyka
5. Planowanie reakcji na ryzyko
 • Plan reakcji na ryzyko, plan awaryjny, plan rezerwowy
 • Inne wyjścia planowania reakcji na ryzyko
6. Kontrola i monitorowanie ryzyka
 • Podstawowe działania podczas kontroli i monitorowania ryzyka
 • Stosowane techniki i narzędzia w etapach: projektowania, realizacji i rozliczania projektów
7. Praktyka zarządzania ryzykiem w projektach
8. Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem - baza dobrych praktyk
9. Podsumowanie

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.