Ta definicja nie różni się wiele od znanych z innych standardów zarządzania projektami. Jednak od projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oczekuje się utrzymania rezultatów przez z góry zakładany okres. Rezultaty projektów są monitorowane i stanowią podstawę do oceny skuteczności udzielanego wsparcia finansowego. Realizacja tych projektów cechuje się jednak, występowaniem specyficznego ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem, to centralny element zarządzania projektem w działaniu każdego projektanta i realizatora. Jest to proces, w ramach którego, w sposób metodyczny rozwiązuje się problemy związane z ryzykiem, które, towarzyszy każdemu projektowi, w taki sposób, a by ta działalność - zarówno w poszczególnych dziedzinach jak i traktowana jako całość – przynosiła trwałe korzyści.

Przedmiotem prawidłowego zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja oraz właściwe działania względem niego, zaś celem zarządzania ryzykiem jest wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie jego negatywnych skutków. W projektach pomocowych U.E. niezależnie od wszystkich standardowych ryzyk, występuje ryzyko specyficzne, właściwe tylko tym projektom.

 • Oznacza to, konieczność udzielenie odpowiedzi, między innymi na następujące pytania
 • Jaki jest charakter tych ryzyk?
 • W jakich występują obszarach?
 • W jaki sposób dokonać ich identyfikacji i oceny płynących z nich zagrożeń?
 • Jak zbudować „bariery ochronne” i jak zarządzać skutecznie tymi rodzajami ryzyka?
 • To tylko część pytań, na jakie uczestnicy tego szkolenia otrzymają odpowiedź

Przekazanie wiedzy dotyczącej zagrożeń na etapie projektowania, realizacji i rozliczenia projektów unijnych oraz umiejętności skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom, jest podstawowym celem tego szkolenia.

Celem praktycznym szkolenia jest; prezentacja zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego:

 • model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od projektanta do realizatora i grupy nadzorującej w relacjach zwrotnych
 • przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego
 • przygotowanie do obsługi finansowej, doradztwa i audytu pakietu procedur, produktów oraz nadzoru zapewniającego sprawny przebieg wdrożenia i ewaluacji projektu

Zostanie to przedstawione w ścisłym związku ze specyfiką projektów, przy uwzględnieniu w sposób kompleksowy cech charakterystycznych funduszy pomocowych UE. Dotyczy to w szczególności ich charakteru prawnego, organizacyjnego i finansowego.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Zagadnienia wprowadzające
  • Podstawowe definicje: ryzyko - zagrożenia i okazje, niepewność, czynniki ryzyka, tolerancja ryzyka
  • Parametry i rodzaje ryzyk
  • Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem
  • Podejście do ryzyka wg PMI: procesy zarządzania ryzykiem
  • Podejście do ryzyka wg Prince2
 2. Planowanie zarządzania ryzykiem
  • Podstawowe dane wejściowe do planowania - dodatkowe wymogi dla projektów unijnych
  • Analiza SWOT i Macierz problemów dla potrzeb planowania ryzyka w projektach unijnych
  • Plan zarządzania ryzykiem i jego elementy - ograniczenia procedur unijnych
 3. Identyfikacja ryzyka
  • Kategorie i źródła ryzyka
  • Ryzyka specyficzne projektów unijnych
  • Ryzyko procedur
  • Ryzyko organizacyjne
  • Ryzyko lobingu
  • Ryzyko polityczne
  • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka - aspekty prawne procedur unijnych
  • Wyniki procesu identyfikacji ryzyka
  • Najczęściej popełniane błędy w ocenie ryzyka projektów unijnych
 4. Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka: ograniczenia formalne standardów unijnych
  • Macierz oceny ryzyka
  • Podstawowe metody analizy ryzyka
  • Wyniki jakościowej i ilościowej analizy ryzyka
 5. Planowanie reakcji na ryzyko
  • Plan reakcji na ryzyko, plan awaryjny, plan rezerwowy
  • Inne wyjścia planowania reakcji na ryzyko
 6. Kontrola i monitorowanie ryzyka
  • Podstawowe działania podczas kontroli i monitorowania ryzyka
  • Stosowane techniki i narzędzia w etapach: projektowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych
 7. Praktyka zarządzania ryzykiem w projektach - propozycja systemu dla projektów unijnych

 8. Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem - baza dobrych praktyk - zalecenia unijne

 9. Podsumowanie

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.