Wraz z przystąpieniem Polski do UE umocniła się pozycja konsumenta (kupującego) oraz wzrosła odpowiedzialność producenta za produkt wprowadzany do obrotu.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania reklamacjami. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.
Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do istoty i pojęcia reklamacji, jak również zmian w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Zaprezentowany zostanie ponadto przebieg postępowania reklamacyjnego w firmie oraz pozycja konsumenta w procesie reklamacji. Niezwykle ważne jest także postępowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów jak również postępowanie polubowne oraz sądowe w procesie reklamacji.

Szkolenie polecamy dla:


Szkolenie skierowane jest do każdej komórki zajmującej się reklamacją, niezależnie od branży i formy w jakiej ta reklamacja funkcjonuje.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:


Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń w zakresie rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dogłębnej analizy umów, kart gwarancyjnych stosowanych wobec swoich klientów, czy ogólnych warunków umów zarówno pod kątem ich zgodności z prawem jak i ochrony interesów firmy

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I
Regulacje prawne reklamacji.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących kwestię reklamacji. Omawiane podczas szkolenia aspekty prawne, znajdą swoje źródło w konkretnych przepisach powołanych ustaw.

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171, poz. 1206).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2014, poz. 148).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214).


Moduł II
Co to jest reklamacja?

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik zapozna się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi istoty reklamacji. Wyjaśnione zostanie samo pojęcie reklamacji oraz okoliczności jej stosowania.

 • Pojęcie reklamacji.
 • Kto może złożyć reklamację?
 • Czemu nie należy bać się reklamacji?
 • Przyczyny reklamacji.


Moduł III
Zmiany od 25 grudnia 2014 r. w zakresie sprzedaży konsumenckiej.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Poruszane zagadnienia wyjaśnią najistotniejsze uregulowania przy zawieraniu umów, jak również procedurę reklamacyjną.

 • Umowy i ich rodzaje.
 • Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami.
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej.
 • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Obowiązkowe informacje na stronie e-sklepów.
 • Obowiązkowe podanie numer telefonu przedsiębiorstwa.
 • Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy.
 • Rękojmia z kodeksu cywilnego.
 • Procedura reklamacyjna.
 • Informacja o prawie odstąpienia od umowy + wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • Istnienie i treść gwarancji.
 • Informacja o sposobach płatności.
 • Brak możliwości obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za zapłatę kartą kredytową.
 • Mniejsze płatności za korzystanie z infolinii.


Moduł IV
Proces reklamacji w firmie.

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda organizacja i proces reklamacyjny w firmie. Poznają także rodzaje reklamacji i ich definicje.

 • Organizacja komórki ds. reklamacji.
 • Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
 • Rodzaje reklamacji i ich definicje.
 • Karta gwarancyjna.
 • Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
 • Zasady działania serwisantów.


Moduł V
Pozycja konsumenta w procesie reklamacji.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda pozycja konsumenta w procesie reklamacji, jak wygląda tryb zgłaszania reklamacji oraz jakie prawa i obowiązki ma konsument.

 • Prawa i obowiązki konsumenta.
 • Tryb zgłaszania reklamacji.


Moduł VI
Rzecznik Praw Konsumentów w procesie reklamacji.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu Uczestnicy dowiedzą się kim jest Rzecznik Praw Konsumentów i jaka jest jego pozycja w procesie reklamacji. Omówione zostanie postępowanie przed Rzecznikiem oraz jego prawa i obowiązki.

 • Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta.
 • Tryb postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów.


Moduł VII
Postępowanie polubowne w procesie reklamacji.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z istotą postępowania polubownego w procesie reklamacji. Omówiona zostanie także kwestia zawierania ugody z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.

 • Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
 • Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.


Moduł VIII
Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda postępowanie sądowe w zakresie reklamacji, oraz jakie czynności są podejmowane na każdym jego etapie.


Moduł IX
Zakazane klauzule umowne.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się czym są zakazane klauzule umowne, oraz jakie znaczenie ma ich występowanie w umowie.


Moduł X
CASE STUDY.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik będzie znał praktyczne występowanie omawianych zagadnień w konkretnych stanach faktycznych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.