Szkolenie stacjonarne i online z efektywnego zarządzania innowacyjnymi projektami - co zyskasz?

Proponujemy  szkolenie będące syntezą wiedzy i umiejętności na temat skutecznego zarządzania projektem innowacyjnym.  Podczas tego szkolenia z planowania projektów, przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii  ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka – trening - praktyka…..

 

 

 

 

 

 

 

Każdy projekt biznesowy zawiera w sobie właściwy mu zakres ryzyka. Projekty innowacyjne, charakteryzują się jeszcze większym ryzykiem, niż typowe inwestycje. Wymagają też ścisłej współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz kreatywnego i elastycznego podejścia. Tak jak wszystkie inne projekty muszą się jednak opierać na solidnych podstawach biznesowych i podlegają rygorom ograniczeń kosztowych i czasowych. Pomożemy w oparciu o studia przypadków przeanalizować zarówno wykonalność jak też ryzyko innowacyjnego projektu. Podczas naszych warsztatów z zarządzania innowacjami:

 • Uczestnicy szkolenia z wdrażania projektów dowiedzą się jak zbudować model biznesowy oraz jak stworzyć efektywny zespół projektowy. Powiemy też jak przygotować się do inwestycji, a także jak dobrze zaprezentować innowacyjny projekt przed inwestorem.  
 • Przedstawimy zasady i technikami zarządzania innowacjami w firmie. Powiemy, jakie umiejętności zespołu projektowego, są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji. Podamy metody kreatywnego myślenia – metodę sześciu kapeluszy De Bono, „burzę mózgów” jej rozwinięcie - „Cimdo”, Synektykę i metodę Triz. Dodatkowo uczestnicy szkolenia z zarządzania innowacyjnymi inwestycjami zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających wycenę rynkową innowacyjnego projektu.  
 • Uczestnicy szkolenia z zarządzania innowacjami przećwiczą zagadnienia ryzyka w oparciu o metodyki ERM oraz normy ISO31000.
 • Uczestnicy poznają zasady i techniki oceny przykładowych kosztów i skali niezbędnych zasobów finansowych dla realizacji projektu, w tym: estymację kosztów innowacji dla określenia rentowności projektu. Przedstawione zostanie to w kontekstach; strategii kreatywności, konkretnych przykładów wykorzystania metody twórczego i kreatywnego myślenia oraz zespołowych technik myślenia kreatywnego
 • Po zakończeniu szkolenia z zarządzania nowatorskimi projektami każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą: zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacyjnych, opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy, określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych, oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.
 • W trakcie szkolenia z kompetencji zarządzania inwestycjami, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

Cele dydaktyczne szkolenia z zarządzania innowacyjnymi projektami w biznesie

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie następujących kwestii:

 • W jaki sposób ustalić, czego oczekują nasi potencjalni klienci i w jakim zakresie te oczekiwania spełnia POTENCJALNIE nasz innowacyjny produkt?
 • Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie badania potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań i jak sobie z tym radzić? 
 • Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wejścia na rynek, poprzez marketing innowacyjnych projektów, napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie? 
 • Opanowanie przez uczestników warsztatów z zarządzania nowatorskimi projektami, wiedzy o tym, jak skutecznie zdiagnozować, czy nowy pomysł, ma nową jakość i wartość rynkową?
 • Uczestnicy szkolenia z monitorowania innowacyjnych inwestycji zostaną zapoznani z zasadami i technikami przygotowania i przeprowadzenia badań rynkowego potencjału projektów innowacyjnych. 
 • Poznają procedury oceny wartości rynkowej produktu innowacyjnego, w tym olbrzymie możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu. 
 • Uporządkują swoją wiedzę o dotychczasowym przebiegu zastosowania metod marketingowych w tym porównawczych i nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie. 
 • Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu rynkowego innowacji.
 • Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających korzystanie z tzw. inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem innowacyjnego projektu.

Na jakie pytanie udzieli odpowiedzi nasze szkolenie z zarządzania innowacyjnymi projektami?

Jak sprawdzić, że nowatorski projekt jest wykonalny?
Które informacje w ocenie potwierdzają przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały?
Jakie wnioski z oceny uzasadniają, że produkty innowacyjnego projektu „wejdą” na rynek i z jakim prognozowanym skutkiem biznesowym?
Czy wiarygodnie wykonano analizę strategiczną projektu?
Jak zbadać poprawność analizy wartości rynkowej pomysłu, czyli czy to się opłaci?
Jak dokonać oceny czy zakładane przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej są wiarygodne?
Czy autorzy analizy rynku i ryzyka potrafią wykazać, że zidentyfikowane przez nich zagrożenia w projekcie innowacyjnym to większość potencjalnych obszarów ryzyka?
Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w tym zakresie?
Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji innowacji? 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zarządzania projektem innowacyjnym w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie doskonalące kompetencje zarządzania innowacyjnymi projektami - program

Umiejętność wdrażania i zarządzania innowacyjnymi projektami jest wymaga w wielu firmach, które chcą podnieść swoją konkurencyjność. W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z procesem planowania, wdrażania i monitorowania nowego produktu na rynku. 

MODUŁ 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli, krótkie przypomnienie o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

 • Warunki brzegowe – czy masz szanse na innowacyjny projekt?
 • Kontrola aktualnych aktywów na tle intuicyjnej analizy potrzeb rynku
 • Jak „rodziły się i umierały” innowacyjne projekty – studia przypadków?

MODUŁ 2. Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących naszego innowacyjnego projektu        

MODUŁ 3. Standardy zarządzania projektami wdrożenia i komercjalizowania innowacji - krótki przegląd i ocena przydatności - przykłady

 • Standardy wypracowane przez Project Management Institute (PMI), PRINCE2, PCM.
 • Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów innowacyjnych – obszary ryzyka – wstępna mapa ryzyka – przykładowa karta ryzyka innowacyjnych inwestycji.
 • Analiza problemu i celów projektu innowacyjnego -  uzasadnienie biznesowe – studia przypadków.
 • Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym przykładzie innowacyjnego przedsięwzięcia: „Metoda sześciu Kapeluszy” De Bono.

 MODUŁ 4. Budowa i zarządzanie zespołem projektowym

 • Struktura podziału pracy – rola kierownika projektu innowacyjnego
 • Szkolenie i doskonalenie zespołu projektowego– test sylwetki zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów – „burza mózgów”:, „metoda delficka”  metoda Triz, – przykłady.

MODUŁ 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie innowacyjnym

 • Identyfikacja czynników ryzyka innowacyjnego produktu– metodyka FMEA,  COSO II
 • Metodyka ERM – przykłady zastosowania
 • ISSO 31000 – przykłady zastosowania
 • Rodzaje ryzyka w projekcie innowacyjnym- ćwiczenie mapa ryzyka mojego projektu
 • Kwantyfikacja ryzyka inwestycji - szacowanie ryzyka - przykłady
 • Analiza ryzyka w zarządzaniu projektem– test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania ryzyku w projektach

MODUŁ 6. Planowanie formy prawnej wdrażania i ochrony praw do innowacji

 • Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności przemysłowej itd.
 • Start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety
 • Kryteria wyboru licencjonowanie – skala premii licencyjnej 
 • Alians strategiczny – model PPP Joint – venture – 
 • Model spółki specjalnego przeznaczenia
 • Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

 MODUŁ 7. Plan wdrożenia i komercjalizacji innowacji

 • Wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru
 • Wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków
 • Przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu wdrażania innowacji – narzędzia realizacyjne
 • Ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści 
 • Analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych
 • Inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów.

 MODUŁ 8. Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego

 MODUŁ 9. Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub  zasobów Internetu:

 • Rodzaj potencjalnych nabywców innowacyjnego produktu
 • Użyteczność produktu w odniesieniu do ceny - stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych
 • Przewidywanie reakcji klientów na nowy produkt
 • Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku
 • Procedury dokonania optymalnego wyboru innowacyjnych projektów mających największe szanse realizacji w warunkach rynkowych.

MODUŁ 10. Strategia wejścia na rynek

       Metody wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego

MODUŁ 11. Ramy tematyczne strategii wprowadzania innowacyjnego rozwiązania 

 • Wstępne szacunki rynkowe (wielkość rynku, możliwa akceptacja odbiorców) identyfikowanie i analizowanie potrzeb klientów
 • Testowanie koncepcji poprzez prezentację innowacji potencjalnym klientom
 • Ocena techniczna pod względem ekonomiczności wytwarzania nowatorskiego rozwiązania
 • Szczegółowa analiza finansowa projektu bieznesowego
 • Harmonogram działań wdrażających strategię
 • Metody monitorowania projektów innowacyjnych
 • Raportowanie postępów we wdrażaniu innowacji 
 • Plany naprawcze

MODUŁ 12. Wartość produktu innowacyjnego na przyszłym rynku

 • Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o nowym projekcie, stopień dopracowania planu realizacji inwestycji
 • Szacowanie procentowego udziału w rynku, jaki mogą osiągnąć innowacyjne pomysły przed wprowadzeniem na rynek
 • Analiza konkurencji innowacyjnych pomysłów – sposoby porównania usług/produktów innowacyjnych przed wprowadzeniem na rynek z podobnymi rozwiązaniami już istniejącymi na rynku
 • Umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

MODUŁ 13. Wycena produktów finalnych procesów komercjalizacji - Wartość produktu innowacyjnego

MODUŁ 14. Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

 • Wycena wartości dla nabywcy  - wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego – przykłady
 • Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
 • Wycena uzależniona od poziomu kosztów
 • Cena wspierająca cele strategiczne  - ustalanie strategicznych cen nowych produktów 
 • Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
 • Dystrybucja nowych produktów

MODUŁ 15. Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji

Jakie metody stosujemy w trakcie szkolenia z zarządzania innowacjami?

Szkolenie z planowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz studiów przypadków. Zajęcia będą odbywać się w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia z zarządzania innowacyjnymi inwestycjami będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane praktyczne aspekty zarządzania projektami innowacyjnymi na bazie studiów przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą grupowe ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy warsztatów z wdrażania nowych produktów i usług otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia planowania inwestycji, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności z przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych i komercjalizacji innowacji.