Cele szkolenia:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze logistyki i łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie, analizy tzw. wąskich gardeł procesów – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze logistyki i łańcucha dostaw.
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem materiałów, produktów i informacji w obszarze łańcucha dostaw: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem metod prognozowania i planowania - JIT (Just-in-Time), Kanban MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indices) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain Operations Reference-Model) - celem tego modułu jest rzetelna ocena produktywności i efektywności firmy w obszarze logistyki i SCM.
 • wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: metodę liniową, metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr.

 

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

 • Logistyka i SCM – główne pojęcia,
 • Procesy logistyczne w obszarze łańcucha dostaw – mapowanie i parametryzacja procesów logistycznych
 • Model SCOR - Supply Chain Operations Reference-Model – Kluczowe Wskaźniki Efektywności i dobre praktyki w obszarze logistyki i SCM
 • Reenginering procesów w obszarze logistyki i łańcucha dostaw
 • Strategiczne decyzje w obszarze logistyki i łańcucha dostaw


2. Strategia zarządzania łańcuchem dostaw

 • Strategia produktu i jej konsekwencje w obszarze logistyki i łańcucha dostaw
 • Decyzje dotyczące outsourcingu w obszarze logistyki
 • Główne grupy kosztów w obszarze logistyki i ich optymalizacja
 • Zakupy strategiczne – proces, planowanie i przepływy informacyjne
 • Konfiguracja łańcucha dostaw, kontrola zapasów
 • Architektura przepływu materiałów, produktów i informacji w obszarze logistyki


3. Sterowanie i kontrola przepływu w łańcuchu dostaw:

 • Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” efektywności w obszarze logistyki i łańcucha dostaw
 • Just-in-Time w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Zastosowanie metody Kanban dla zapewnienia zoptymalizowanego przepływu
 • Wykorzystanie systemu MRP (Material Requirements Planning) w sterowaniu przepływem materiałów
 • System sterowania „produkcją w toku” CONWIP


4. Zarządzanie w obszarze dystrybucji

 • Architektura i strategie dystrybucji oraz dylematy optymalizacji dla tego obszaru (centralizacja vs decentralizacja)
 • Architektura rozwiązań w dziedzinie magazynowania, analiza kosztów magazynowania w zależności od przyjętych rozwiązań
 • Rozwiązania w dziedzinie transportu – wybór środków, optymalizacja tras
 • Systemy logistyczne


5. Zarządzanie operacyjne w obszarze logistyki i łańcucha dostaw

 • Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości, diagramy spaghetti)
 • Modelowanie i dokonywanie zmian w procesach („wąskie gardła” procesów w przedsiębiorstwie, nieprawidłowości w przepływie materiałów, produktów i informacji, standaryzacja procesów)
 • Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych, ryzyko zapasów w kanałach dystrybucji – „risk pooling”, system JIT)
 • Systemy planowania i harmonogramowania w obszarze logistyki i łańcucha dostaw
 • Prognozowanie (analiza potrzeb klientów, analiza wahań popytu)
 •     Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną
 •     Symulacje
 •     Dyskusja
 •     Analiza przypadków – case studies
 •     Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników