Tylko czterech menedżerów na dziesięciu jest na tyle silnych psychicznie, aby gładko przeprowadzić firmę przez zagrożenia wynikające z kryzysu. Jak wynika ze stosowanego na całym świecie badania siły mentalnej, MTQ48, przeprowadzonego na ponad 400 polskich menedżerach przez firmę 4 business & people, aż 68% polskich menedżerów nie jest wystarczająco silnych i odpornych psychicznie, by bezpiecznie przeprowadzić swoje firmy przez okres poważnych zmian narzuconych przez kryzys. Podobne problemy, chociaż na innym obszarze działania mają szefowie w administracji państwowej i samorządowej. Teoretycznie czas kryzysu nie powinien wpływać, na jakość podejmowania decyzji. A jednak nie trzeba doktoratu, by zauważyć, jak ogromną rolę odgrywają emocje w życiu i – co za tym idzie – w instytucji, urzędzie czy w firmie. Panuje przekonanie, że, to kwestia natury ludzkiej i tematu się nie podejmuje. Jeszcze do niedawna w administracji czy biznesie uważano, że nie należy okazywać emocji. Ale bez emocji nie jesteśmy w stanie podejmować decyzji. Zawsze uczono nas, że w pracy powinniśmy panować nad emocjami, bo ich swobodne wyrażanie uchodzi za skrajny brak profesjonalizmu. David R. Caruso i Peter Salovey zdecydowanie odcinają się od tej teorii. Dowodzą, że emocje są absolutnie niezbędne w procesie podejmowania właściwych decyzji, wdrażania praktycznych rozwiązań problemów, zarządzania zmianami i odnoszenia sukcesów. Zadaniem naukowców, 75% sukcesu zależy od inteligencji emocjonalnej, a tylko 25% gremiów kierowniczych administracji i menedżerów ma jej poziom wystarczająco wysoki, by odnosić sukcesy. Zdolność rozwiązywania problemów emocjonalnych to niezwykle ważny obszar, w którym można podnieść swoją efektywność decyzyjną. W czasach stałego poszukiwania przewagi konkurencyjnej i ciągłego podnoszenia efektywności działań, inteligencja emocjonalna jest jednym z decydujących czynników powodzenia w biznesie W czasach globalizacji umiejętność radzenia sobie z emocjami to klucz do podejmowania trafnych decyzji.

Kwestia, w jaki sposób możemy zmierzyć, nauczyć się i rozwinąć takie umiejętności jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia. Emocje nadmuchały się wiele spekulacyjnych baniek na rynkach, emocje doprowadziły do ich pęknięcia, a obecnie pogłębiają zapaść gospodarki i bardzo silnie oddziaływają na sferę publiczną. To w ludzkiej naturze kryje się tajemnica baniek spekulacyjnych i ich pękania. W odniesieniu do niej można sugerować, co robić a czego nie. Jakie są mechanizmy postawania i wzmacniania takich stanów emocjonalnych i jak je weryfikować, to kolejny aspekt tego szkolenia? . Zasady i procedury są te same, bez względu na to czy jest, czy nie ma kryzysu. Czasy kryzysu z perspektywy podejmowania decyzji publicznych i biznesowych niewiele się różnią od pozostałych faz cyklu koniunkturalnego. Wszak spektakularne wzrosty, zamieniające się często w silną euforię, także w poprzednich latach nie brały się przecież z chłodnej kalkulacji inwestorów. W czasach hossy emocje windowały ceny aktywów, dziś je po prostu korygują. Być może teraz jest pora na skorygowanie naszego podejścia do decydowania. Oczywiście na właściwe. Podejmowanie decyzji jest chlebem powszednim każdej osoby zarządzającej instytucją, urzędem czy firmą jak też dowolnym przedsięwzięciem. Jednocześnie prawidłowości procesu decydowania nie są elementem żadnej z popularnych metodyk prowadzenia projektów. Dlatego tak często o nich i ich wpływie na nasze decyzje po prostu zapominamy. Praktycznym wymiarem tego szkolenia jest prezentacja i opanowanie technik myślowych pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji publicznych i biznesowych. Techniki i narzędzia, które pozwolą na wizualizację procesu logicznego myślenia a dzięki temu umożliwią efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji w zarządzaniu realizacją projektu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in. potrafił znaleźć przyczyny źródłowe niepożądanych efektów stanów emocjonalnych oraz przeprowadzić analizę konfliktów występujących w procesie decyzyjnym.

 • Zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami w procesach podejmowania decyzji, w szczególności zaprezentowanie uwarunkowań emocjonalnych, racjonalnych a także intuicyjnych narzędzi podejmowania decyzji (wyobraźnia, autohipnoza, NPL i inne)
 • Rozwinięcie wśród uczestników wrażliwości na głos własnej intuicji, dzięki czemu będą w stanie prezentować własny punkt widzenia, nawet wówczas, kiedy pozostali mają odmienne zdanie
 • Zrozumienie i opanowanie reguł zarządzania ryzykiem w projektach i przedstawienie wynikających z tego korzyści
 • Poznanie sposobów realistycznej oceny prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na nasze działania
 • Nauczenie się projektowania działań zapobiegających ryzyku podejmowanych decyzji
 • Poznanie typowych zagrożeń wynikających z mechanizmów psychologicznych podczas podejmowania decyzji
 • Poznanie metod racjonalnego dokonywania wyboru w procesie decyzyjnym

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Podejmowanie decyzji – zagadnienia wprowadzające
  • Przesłanki i etapy racjonalnego decydowania
  • Podstawowe wyznaczniki umiejętności podejmowania trafnych decyzji
  • Dlaczego podejmujemy ewidentnie złe decyzje?
  • Cechy charakterystyczne osób wprawionych w podejmowaniu trafnych decyzji – test umiejętności decyzyjnych
  • Przejście od intuicyjnego do logicznego podejmowania decyzji
  • Decyzje najgorsze z możliwych – kryteria obiektywne i subiektywne
  • Decyzje najlepsze z dostępnych – reguły wyboru
 2. Metodyka i procedury przygotowawcze – teoria i praktyka
  • Rozpoznanie i definicja sytuacji
  • Zbieranie i ocena informacji – narzędzia i ich wykorzystanie
  • Błędy i zniekształcenia informacji – studia przypadków
  • Właściwa ocena zebranych informacji
  • Identyfikacja alternatyw - ćwiczenie
  • Ocena alternatyw i eliminacja wariantów
  • Wybór najlepszego wariantu [kryteria, rangi] - ćwiczenie
  • Wdrożenie wybranego wariantu
  • Obserwacja wyników i ocena – metodyka ewaluacji
 3. Powszechne błędy decyzyjne
  • Podstawowe zniekształcenia w ocenianiu
  • Oceny i uczucia
  • Społeczny kontekst oceny
  • Oceny globalne i cząstkowe
  • Złudzenia w ocenie szans
 4. Intuicyjne podejmowanie decyzji
  • Czy podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję to przeżytek?
  • Zdolność szybkiego wnioskowania - sprawdzian - ćwiczenie
  • Ile jest warta twoja intuicja? - Test
  • Rozwijanie umiejętności szybkiego wnioskowania
  • Emocje a asertywność - ćwiczenie
  • Kontrolowanie prawej i lewej półkuli mózgu - ćwiczenie
  • Dystans do problemu
  • Wynajdywanie różnych rozwiązań
 5. Podejmowanie decyzji w oparciu o logikę
  • Decyzje typu "tak lub nie"
  • Wybór pomiędzy dwiema możliwościami
  • Ocena indywidualna
  • Tabela reakcji - ćwiczenie
  • Wielostopniowe podejmowanie decyzji
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Schemat błędów
 6. Bariery w podejmowaniu trafnych decyzji
  • Rola czasu w podejmowaniu decyzji - zbyt szybko - zbyt wolno - test sytuacje manipulacyjne
  • Dlaczego nie podejmujmy decyzji?
  • Jak szybko należy podjąć decyzję?
  • Bądźmy gotowi przyznać się do błędu
  • Decyzje autokratyczne
 7. Osobowość a podejmowanie decyzji
  • Style podejmowania decyzji - test sylwetki zawodowej
  • Cechy typowe dla ekspertów w podejmowaniu trafnych decyzji
   • Oceny zależności
   • Błędy w ocenie własnej wiedzy
   • Pragnienia
   • i przekonania
 8. Niepewność i ryzyko w procesie podejmowania decyzji
  • Percepcja i ewaluacja ryzyka – test skłonność do ryzyka
  • Plan i krytyczne obszary planu
  • Pomiar ryzyka
  • Ryzykowne decyzje w warunkach stresu i presji czasowej
 9. Dysonans podecyzyjny
   
 10. Podsumowanie szkolenia
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych sytuacji decyzyjnych.

Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy sylwetki zawodowej, podatności na działania manipulacyjne, test NPL oraz moderowana dyskusja.

Metodyka szkolenia jest oparta na analizie pełnego cyklu procesu decyzyjnego i wszystkich etapów podejmowania oraz porównanie tych metod z ogólnymi zasadami i przypadkami świadczącymi o sukcesie, czyli "Best practicies". Z założeniem eliminowania błędów i dostosowania efektów procesu decyzyjnego do warunków rozstrzyganego problemu. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione oraz poddane analizie liczne studia przypadków. Przeanalizowane na tej podstawie wnioski pozwolą na lepsze zrozumienie i prześledzenie procesu podejmowania decyzji zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

UWAGA:

Uczestnicy szkolenia otrzymają 100 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki podejmowania decyzji w administracji i biznesie, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy zdobytej na szkoleniu.