Zamawiający chcąc profesjonalnie zamówić korzystną ekonomicznie dostawę, usługę lub robotę budowlaną musi odpowiednio przygotować tzw. cztery filary specyfikacji istotnych warunków zamówienia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert i wzór umowy z wykonawcą. Konsekwencja oraz właściwie zastosowana wiedza pozwalają na zminimalizowanie uzyskania oferty niesatysfakcjonującej zamawiającego z punktu widzenia jego oczekiwań.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie sposobu przygotowania dokumentacji przetargowej w celu uzyskania jak najlepszej jakości usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- granica pomiędzy zakazanym ograniczaniem konkurencji a legalnym opisaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wysokich standardów uzasadnionych potrzebą zamawiającego;

- prawo opcji, jako instrument elastycznego kształtowania zakresu świadczenia wykonawcy;

- próbki;

- dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego;

- testy i prezentacje, jako element weryfikacji przedmiotu zamówienia na etapie oceny i badania ofert;

- odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej przy zamawianiu robót budowlanych.


2. Warunki udziału w postępowaniu:

- zakres uprawnień zamawiającego w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu;

- warunek udziału w postępowaniu, jako instrument badania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;

- konstruowanie warunków udziału w postępowaniu w aspekcie wykorzystania art. 22 ust. 5 p.z.p.’

- powiązanie warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia;

- warunek udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert w przypadku zamawiania usług niepriorytetowych.


3. Kryteria oceny ofert.

- nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert po 19.10.2014 r.;

- kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu;

- warsztaty konstruowania kryteriów oceny ofert (koszty w cyklu życia, jakość, funkcjonalność, termin realizacji, wartość techniczna itp.)

- rozszerzenie zakresu świadczenia wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert,

- kryteria mierzalne i niemierzalne.

- weryfikacja kryteriów oceny ofert na podstawie dokumentów lub próbek w tym omówienie możliwości ich uzupełniania.


4. Wzór umowy z wykonawcą.

- wzór umowy, jako instrument do zabezpieczenia interesów zamawiającego w aspekcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego;

- „mapa świadczeń” wykonawcy z określeniem zasad weryfikacji prawidłowości ich realizacji i sankcji za nieprawidłowe ich zrealizowanie;

- kary umowne i odszkodowania;

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy a potrącanie z faktur;

- zasady weryfikacji i oceny sposobu realizacji świadczenia wykonawcy;

- odbiory, weryfikacje, sankcje.