Stres jest nieodłącznym czynnikiem życia człowieka. Najczęściej kojarzony jest z sytuacją trudną i nieprzyjemną, jednak to czy będzie on czynnikiem zakłócającym nasze funkcjonowanie lub doprowadzi do wypalenia zawodowego zależy od wielu czynników, m.in. od indywidualnego sposobu odreagowania napięć, interpretacji zdarzeń, dbania o własne samopoczucie i dobrostan psychiczny, uzyskiwanie społecznego wsparcia od współpracowników i przełożonych. 

Praca zawodowa często związana jest z kontaktem z ludźmi, więc w konsekwencji może przyczynić się do występowania wypalenia zawodowego. Problem pogłębia się w związku z pracą zdalną, która oprócz przeciążenia, utrudnia budowanie głębszych relacji z ludźmi, kontakt z beneficjentami oraz powoduje „syndrom zdalnego zmęczenia”. Jednym z czynników pozwalających zdrowo funkcjonować i wykonywać swoją pracę w sposób satysfakcjonujący jest znajomość mechanizmów i dynamiki powstawania i pogłębiania się wypalenia zawodowego oraz stosowanie różnorodnych metod i technik radzenia sobie z przeciążeniami.

Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe kwestie związane z adaptacją człowieka do zmiany oraz krótko i długofalowymi skutkami przewlekłego stresu, związanego z zagrożeniem utraty zdrowia, zmianami w rutynie codziennej pracy i osłabieniem więzi ze współpracownikami poprzez izolację społeczna i zdalną pracę. Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie technik redukcji napięcia oraz sposobów poznawczego przepracowania już nawarstwionych skutków stresu.

Cel szkolenia:

Uczestnik nabędzie wiedzę na temat wypalenia zawodowego oraz metod i sposobów radzenia sobie z nim. Cele szczegółowe

Uczestnik:

 • Będzie znał definicję, fazy i objawy wypalenia zawodowego,
 • Będzie znał przyczyny i skutki wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym,
 • Będzie znał i potrafił zastosować metody diagnozy (w tym autodiagnozy) wypalenia zawodowego, 
 • Będzie znał czynniki ryzyka syndromu wypalenia zawodowego oraz potrafił rozeznać własną podatność,
 • Będzie znał czynniki zapobiegające wypaleniu zawodowemu, w tym znaczenie zachowania work-life balance,
 • Będzie znał i potrafił zastosować techniki redukcji stresu, napięcia oraz panowania nad negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach,
 • Rozwinie umiejętności budowania własnej odporności psychicznej,
 • Będzie znał znaczenie podejmowania działań w kierunku przeciwdziałania i zapobiegania powstawaniu zjawiska wypalenia zawodowego w środowisku pracy,
 • Będzie znał metody leczenia wypalenia zawodowego
 • Będzie rozumiał jaki wpływ na procesy adaptacyjne ma nagła zmiana nawyków zawodowych i osobistych 
 • Będzie wiedział czym jest „syndrom zdalnego zmęczenia” oraz potrafił chronić się przed tym przeciążeniem podczas zdalnej pracy

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z wypalenia zawodowego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Wypalenie zawodowe - przeciwdziałanie i zapobieganie - program szkolenia online i stacjonarnego

WSTĘP

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Agenda, kontrakt
 3. Prezentacja MURAL-a i ćwiczenie wprowadzające na wirtualnej tablicy

MODUŁ I: CZYNNIKI STRESOWE

 1. Mechanizmy adaptacji ludzi do zmian (koncepcja Lewina)
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed skutkami stresu podczas pandemii
 3. Osobista „dolina rozpaczy” -- przeciążenie – wypalenie

MODUŁ II: WYPALENIE ZAWODOWE (podstawowe informacje)

 1. Charakterystyka syndromu burnout
 2. Wielowymiarowy model wypalenia zawodowego Christiny Maslach
 3. Etapy i objawy wypalenia zawodowego. Jak je rozpoznać?
 4. Przyczyny wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym, organizacyjnym oraz grupy ryzyka
 5. Skutki i konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym
 6. Wypalenie zawodowe jako choroba cywilizacyjna – aktualne stanowisko WHO

MODUŁ III: WYPANIE ZAWODOWE – OD DIAGNOZY DO TERAPII

 1. Diagnoza i autodiagnoza wypalenia zawodowego. Narzędzia do diagnozy wypalenia zawodowego
 2. Wypalenie zawodowe a pracoholizm 
 3. Rola stresu w rozwoju wypalenia zawodowego
 4. Leczenie wypalenia zawodowego. Czy zmiana pracy jest konieczna?

MODUŁ IV: SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU 

 1. Profilaktyka wypalenia zawodowego na poziomie indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym
 2. Budowanie odporności psychicznej (resilience) oraz własnej siły do działania
 3. Efektywne strategie radzenia sobie z wyzwaniami, zmianami, presją i trudnościami
 4. Wzmacnianie słabszych obszarów odporności
 5. Prozdrowotne nastawienie do pracy (przeciwdziałanie syndromowi zdalnego zmęczenia)
 6. Rola relacji społecznych, w tym relacji w środowisku pracy

MODUŁ V: TRENING ANTYSTRESOWY

 1. Praktyczne ćwiczenie metod i technik pracy nad swoim sposobem reagowania na stresujące wydarzenia na kilku etapach – mapa możliwości:
 • techniki mobilizacyjne – techniki oddechowe; autoinstruowanie
 • techniki mindfullness
 • trening neuromięśniowy Jacobsona (relaksacja)

MODUŁ VI: TECHNIKI POZNAWCZEGO PRZERAMOWANIA

 1. Zmiana automatycznych myśli (Triada poznawcza Becka), celem osłabienia tendencji   do „zamartwiania się”, przeciwdziałanie mechanizmowi „samospełniającego się proroctwa” oraz prokrastynacji
 2. Poznawcze przepracowanie (monolog ofiary vs monolog „działacza”, ZOOM, ZEN, Strefa wpływu)

MODUŁ VII: KONTROLA EMOCJI WŁASNYCH I INNYCH OSÓB

 1. Rozpoznawanie, nazywanie i kontrola negatywnych stanów emocjonalnych (frustracji, złości, bezradności, niepokoju)
 2. Przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych sprzężeń zwrotnych pomiędzy pracownikami w stresujących sytuacjach 
 3. Łańcuch kontroli złości (Zapalnik – ciało – emocje – myśli – działanie)

MODUŁ VIII:  WELLBEING I WORK LIFE BALANCE

 1. Radzenie sobie ze stresem w dłuższej perspektywie jako element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zasady dbania o „work – life balance” 
 2. Work-life balance – dlaczego warto o nią zadbać i jaki ma związek z wypaleniem zawodowym. Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu
 3. Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika

PODSUMOWANIE 

 1. Podsumowanie treści merytorycznych. 
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Ewaluacja i domknięcie szkolenia

Metody szkoleniowe:

 • Praca indywidualna i w grupach – podzielone pokoje i aplikacja MURAL w przypadku szkolenia online
 • Testy i kwestionariusze identyfikujące osobiste potencjały i obszary rozwojowe – online
 • Studia przypadków
 • Filmy poglądowe
 • Prezentacja ćwiczeń antystresowych – sesja praktyczna 
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną