Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie to szereg przepisów prawnych, które przysparzają wiele wątpliwości i budzą szereg kontrowersji. Na szkoleniu poznacie Państwo zasady prawidłowego stosowania przepisów regulujących wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. Zdobędziecie umiejętności właściwego ujmowania składników wynagrodzeń do podstaw  wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających, urlopów i ekwiwalentów oraz świadczeń chorobowych. Będziecie umieli ustalić wymiar etatu w przypadku łączonego pensum. Poznacie sposoby naliczania średnich z godzin i innych składników do wynagrodzeń urlopowych nauczycieli placówek feryjnych i nieferyjnych. Zdobędziecie praktyczne umiejętności w zakresie ustalania i naliczania wynagrodzeń w placówkach tworzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty.     
 
 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 

 1. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy:
  • nauczyciele - zasadnicze, - dodatki (motywacyjne, funkcyjne, trudne warunki pracy itp.) – godziny ponadwymiarowe i z doraźnych zastępstw oraz dodatki do tych godzin - jak liczyć średnie z godzin do urlopu i ekwiwalentu - dodatek stażowy a nieobecność związana z chorobą lub urlopem macierzyńskim - dodatek stażowy a urlop zdrowotny
  • pracownicy obsługi i administracji - zasadnicze - godziny nadliczbowe i dodatki za nadgodziny - dodatek za pracę w porze nocnej - dodatek specjalny obligatoryjny i fakultatywny - dodatek funkcyjny - dodatek stażowy a choroba pracownika - czym różni się premia uznaniowa od regulaminowej - nagrody i ich periodyczność.
 2. Jak liczyć wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
  • urlop zdrowotny - stan nieczynny – chorobowe - nieobecności inne niż choroba (strajk, urlop bezpłatny),
  • wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
 3. Inne świadczenia:
  • zasiłek na zagospodarowanie
  • dodatek mieszkaniowy i wiejski
  • świadczenia z ZFŚS
  • jak liczyć świadczenie urlopowe nauczyciela
  • jednorazowy dodatek uzupełniający a urlop, choroba lub „trzynastka”
 4. Nagrody i odprawy - nagrody DEN, jubileuszowe - odprawy emeryt.-rent.- oprawy zakładowe, inne
 5. Obowiązki wobec komornika i inne potrącenia z wynagrodzeń: - na podstawie tyt. wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i innych, - z tyt. kar pieniężnych i zaliczek udzielonych pracownikowi, - wysokość wynagrodzenia wolnego od potrąceń, - kolejność dokonywaniapotrąceń z wynagrodzenia za pracę
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetle zmienionej ustawy:
  • zasady ustalania prawa do „13” (czas efektywnie przepracowany a przebywanie w stosunku pracy) 
  • pojęcie okresu przepracowania (opinie MEN, RIO, wyroki SN, wyroki TK),
  • zasady ustalania podstawy naliczenia „13”,
  • choroba i inne nieobecności a dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • jak należy postąpić w przypadku źle naliczonego wynagrodzenia rocznego?
  • czy i jak można potracić nadpłacone wynagrodzenie roczne?
  •  kiedy pracownik może wystąpić z roszczeniem wypłaty?
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń ZUS w świetle ostatnich nowelizacji:
  • system ubezpieczeń społecznych
  • świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
  • podstawa ubezpieczeń dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 8. Dokumentowanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
  • jak zadbać, by osoby uprawnione znalazły się w bazie osób ubezpieczonych?
  • jak obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyższą od zaliczki na podatek?
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  • kiedy można zastosować ulgę podatkową?
  • kiedy i w jakiej wysokości stosujemy koszty uzyskania przychodu?
  • jaki podatek i od jakiej wysokości należy naliczyć od świadczeń z ZFŚS?
 10. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.
 • wykład,
 • prezentacja PP
 • case study,
 • dyskusja