Celem warsztatów nabycie umiejętności rozliczeń wynagrodzeń w szczególnych przypadkach ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków składkowych i podatkowych w 2014 r. Podczaswarsztatów poruszone zostaną problemy związane z korygowaniem list płac, nadpłatami i niedopłatami wynagrodzeń, dokonywanie korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na pdof, przekroczeniem rocznej granicy podstawy wymiaru składek oraz rozliczeniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy w przypadku śmierci pracownika. 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1.Rozliczanie zaległej wypłaty

 • wypłata wynagrodzenia za okres poprzedni
 • niedopłata wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • przywrócenie pracownika do pracy na mocy wyroku sądu

2.Nadpłata wynagrodzenia

 • wskutek usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
 • w wyniku błędu leżącego po stronie pracodawcy
 • zasady rozliczenia zwrotu nadpłaty w następnym miesiącu po wystąpieniu nadpłaty
 • zasady rozliczenia zwrotu nadpłaty w kolejnych miesiącach po wystąpieniu nadpłaty
 • zasady rozliczenia zwrotu nadpłaty wpłaconej do kasy firmy przez pracownikazatrudnionego
 • zasady rozliczenia zwrotu nadpłaty wpłaconej do kasy firmy przez pracownika, z którym ustał stosunek pracy

3.Zasady korygowania listy płac oraz skutki dla pracownika w przypadku

 • pominięcia przychodu pracownika w podstawie wymiaru składek lub podstawie opodatkowania
 • konieczności ubruttowienia wartości świadczeń, od których pierwotnie nie naliczano składek
 • zaniżenia podstawy wymiaru składek i podstawy opodatkowania
 • skutki związane ze zgodą lub brakiem zgody na potrącenie zaniżonych składek i podatku dla nadal zatrudnionego pracownika oraz pracownika, z którym ustał stosunek pracy

4.Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia i pozostałych świadczeń

 • osoby uprawnione do odbioru należnego wynagrodzeniai odprawy pośmiertnej(małżonek, osoby uprawnione do renty rodzinnej, spadkobiercy)
 • prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
 • zasady rozliczenia należnego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń w kontekście składek ZUS oraz zaliczki na pdof
 • wysokość i zasady wypłaty odprawy pośmiertnej
 • zasady ustalania i wypłaty różnicy pomiędzy kwotą odprawy pośmiertnej a odszkodowaniem z ubezpieczenia na życie wykupionym przez pracodawcę
 • zasady rozliczenia i wypłaty nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych w związku z przekroczeniem kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zmarłego pracownika
 • wystawienie PIT-11 dla osób, które otrzymały świadczenia po zmarłym pracowniku

5.Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne irentowe oraz przekroczenie kolejnego progu skali podatkowej

 • zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu wystąpienia przekroczenia
 • zasady ustalenia podstawy wymiaru składek w przypadku zatrudnienia/świadczenia usług pracownika/zleceniobiorcy u dwóch lub więcej pracodawców/zleceniodawców
 • zasady rozliczania nadpłaty powstałej wskutek niezastosowania kwoty rocznego ograniczenia składek
 • zasady rozliczania zwrotu nadpłaconych składek zatrudnionemu pracownikowi
 • zasady rozliczania zwrotu nadpłaconych składek pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy