Stres jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Najczęściej kojarzony jest z sytuacją trudną i nieprzyjemną. Jednak to czy będzie on czynnikiem zakłócającym nasze funkcjonowanie lub doprowadzi do wypalenia zawodowego zależy od wielu czynników, m.in. od indywidualnego sposobu odreagowania napięć, interpretacji zdarzeń, dbania o własne samopoczucie i dobrostan psychiczny, uzyskiwanie społecznego wsparcia od współpracowników i przełożonych.

Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe kwestie związane z rolą holistycznego dbania o siebie (ciało, oddech, psychika), aby wzmocnić naturalne siły w zakresie budowania odporności psychicznej. Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie technik redukcji napięcia oraz sposobów relaksowania się i zadbanie o dobrostan psychiczny.

Cel szkolenia:

Nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu poprzez poznanie  i praktykowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu i efektywny relaks, wzmacnianie prężności psychicznej.
 

Korzyści:

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się po co i w jaki sposób holistycznie dbać o swoje zasoby 
 • dowie się czym jest relaksacja i w jaki sposób efektywnie ją praktykować
 • zapozna się z metodami i technikami obniżania napięć oraz radzenie sobie ze stresem o różnych źródłach i nasileniu 
 • nauczy się korzystać z technik oddechowych i opartych na pracy z ciałem, aby wracać do równowagi po stresie
 • przećwiczy techniki oparte na praktykowaniu uważności
 • pozna narzędzia przeciwdziałania zamartwianiu się 
 • poprawi efektywność w zakresie wyłapywania sygnałów przeciążenia i skuteczne przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom
 • nabędzie kompetencje pozwalające na zachowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z technik relaksacyjnych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

DZIEŃ I


WSTĘP
Wprowadzenie do szkolenia. 
Agenda, kontrakt. 

MODUŁ I. STRES – PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Przyczyny stresu – biologiczne i psychologiczne
 2. Stres jako czynnik związany w presją czasu, zadań i ludzi (test samopoznania)
 3. Biologiczne i psychologiczne objawy stresu oraz konsekwencje
 4. Choroby psychosomatyczne jako następstwo trudnych sytuacji
 5. Zmiana jako stresor. Mechanizmy adaptacji ludzi do zmian (koncepcja Lewina)


MODUŁ II. TECHNIKI ANTYSTRESOWE OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE I MOBILIZACYJNE

 1. Techniki zmniejszające napięcie przed przewidywanym stresem – rodzaje
 2. Trening neuromięśniowy Jacobsona (ćwiczenie praktyczne)
 3. Techniki stosowane w trakcie zadań wymagających mobilizacji i skutecznego działania – pozytywne autosugestie, kontenerowanie, samoinstruowanie


MODUŁ III. TECHNIKI RELAKSACYJNE OPARTE NA ŚWIADOMYM ODDECHU

 1. Oddech przeponowy jako podstawa relaksacji
 2. Uruchamianie pracy przepony
 3. Oddech relaksacyjny w czterech odsłonach
 4. Oddech mobilizacyjny


DZIEŃ II
 

MODUŁ IV. RELAKSACJA OPARTA NA BUDOWANIU UWAŻNOŚCI

 1. Rola bycia „tu-i-teraz” w samouspokajaniu
 2. Trening autogenny Shulza  - wizualizacyjna praca z ciałem (ćwiczenie praktyczne) 
 3. Techniki Mindfullness (ćwiczenie praktyczne)


MODUŁ V. TECHNIKI POZNAWCZEGO PRZEPRACOWANIA STRESU

 1. Przeciwdziałanie zamartwianiu się: wyłapywanie i zmiana automatycznych myśli celem osłabienia tendencji   do „zamartwiania się” (ćwiczenie praktyczne)
 2. Zmiana automatycznych myśli celem osłabienia tendencji   do „zamartwiania się”, przeciwdziałanie mechanizmowi „samospełniającego się proroctwa” oraz prokrastynacji (ćwiczenie praktyczne)
 3. Techniki przeramowania problemu: Zoom, Monolog działającego, Zen, Czarny scenariusz (ćwiczenie praktyczne)


MODUŁ VI. BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ 

 1. Resilience – czynniki ryzyka i czynniki chroniące
 2. Radzenie sobie ze stresem w dłuższej perspektywie jako element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (ćwiczenie praktyczne)
 3. Bilans zysków i strat w związku z nieumiejętnością rozdzielania życia zawodowego od osobistego (case study)
 4. Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika. Rola relacji społecznych, w tym relacji w środowisku pracy


PODSUMOWANIE 

 1. Podsumowanie treści merytorycznych. 
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Ewaluacja i domknięcie szkolenia

Podczas szkolenia zastosujemy nastęujące metody:

 • Praca indywidualna i w grupach 
 • Filmy poglądowe
 • Prezentacja ćwiczeń antystresowych – sesje praktyczne
 • Analiza case study
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną