Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali i potrafili zastosować techniki kreatywnego myślenia
 • znali zasady pracy wspólnej
 • potrafili przeprowadzić grupowe sesje rozwiązywania problemów
 • potrafili stworzyć sprzyjający kreatywności klimat zespołu
 • potrafili poprowadzić spotkanie rozwiązujące problem
 • umieli wzmocnić sugestywność swojego przekazu

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I. Kreatywność

 • Czym jest kreatywne myślenie
 • Klimat kreatywności w zespole

1. Techniki pobudzające kreatywne myślenie

 •  metody pobudzające kreatywność
 •  techniki pracy zespołowej wykorzystujące kreatywność

2. Burza mózgów – jako jedna z technik twórczego myślenia

 • twórcza praca w trakcie burzy mózgów
 • zasady pracy techniką burzy mózgów

3. Metoda SCAMPER

Ćwiczenia: Praca w grupach „Kreatywne zagadki” pokazujące sposoby myślenia i dochodzenia do rozwiązania problemu, Kwestionariusz „Mój styl myślenia”, Praca grupowa „Burza mózgów” pokazujące zasady i różne warianty pracy metodą, Ćwiczenie grupowe „Maszyna latająca” – ukazanie w jaki sposób przebiega proces kreatywny i jakimi zasadami się kieruje.

II. Sztuka rozwiązywania problemów

 • Mapy myślowe – ich wykorzystanie na co dzień
 • Sposoby i zasady grupowej pracy kreatywnej
 • Zasady pracy grupowej przy rozwiązywaniu problemów
 • Pozytywne myślenie i wiara we własne możliwości
 • Bariery twórczego myślenia
 • Przekraczanie barier przyzwyczajenia

1. Analiza a twórcze rozwiązywanie problemów

 • Jak pogodzić (i po co) analizę i twórcze podejście?
 • Jak gromadzić dane
 • Jak szukać alternatywnych rozwiązań
 • Procesy twórczego rozwiązywania problemów
 • Samomotywacja
 • Techniki dochodzenia do przyczyn problemu
 • Diagram Ischikawy
 • Technika „Sześciu kapeluszy” E. De Bono

Ćwiczenia: Praca indywidualna „Moja mapa” – praktyczne rysowanie mapy myśli, Ćwiczenie zespołowe „NASA” pokazujące efekt synergii zespołu, Praca w grupach „Rybia ość” – zastosowanie diagramu Ischikawy, Ćwiczenie zespołowe „Kolorowy problem” pokazujące zastosowanie techniki 6 kapeluszy, Dyskusja o barierach twórczego rozwiązywania problemów i o możliwościach ich przełamywania.

III. Kreatywna komunikacja

 • Wzmacnianie sugestywności swojego przekazu

1. Efektywne spotkania problemowe:

 •  Jak poprowadzić spotkanie
 •  Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy
 •  Techniki używane podczas spotkań
 •  Klimat sprzyjający kreatywności

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Sprawa w Ministerstwie” obrazujące przebieg spotkania, Case study „Wiktor na Dworcu Centralnym” analiza zasad prowadzenia spotkań, Praca w grupach i dyskusja na temat sprzyjającego kreatywności klimatu.

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • burze mózgów