Szkolenie ma na celu przekazanie aktualnego stanu prawnego w zakresie uprawnień rodzicielskich oraz rozwianie wątpliwości powstałych podczas praktycznego zastosowania regulacji prawnych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 

Urlop macierzyński/urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

 • Wymiar urlopu przed przewidywaną datą porodu
 • Wymiar urlopu po porodzie
 • Przesunięcie urlopu macierzyńskiego na termin późniejszy
 • Przerwanie urlopu matki w związku z pobytem matki w szpitalu
 • Rezygnacja z części urlopu na rzecz ojca dziecka

Wymiar urlopu przysługujący matce w sytuacjach szczególnych:

 • ezygnacja z wychowania dziecka
 • poronienia
 • urodzenia martwego dziecka
 • w związku z pobytem ojca w szpitalu
 • zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni lub po upływie 8 tygodni
 • zgonu dziecka w trakcie korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu przysługujący ojcu dziecka 

 • po rezygnacji z części urlopu przez matkę
 • w związku z pobytem matki w szpitalu
 • po rezygnacji przez matkę z wychowania dziecka
 • po śmierci matki dziecka
 •  po smierci dziecka

 Wnioskowanie:

 • udzielenie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego łącznie,
 • udzielenie urlopu macierzyńskiego

      Wysokość świadczeń przysługujących w przypadku łącznego lub osobnego wniopskowania o urlopy

 1. Dodatkowy urlop macierzyński/dodatklowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • Wymiar urlopu
  • Zasady udzielania urlopu
  • Przerwanie urlopu w związku z pobytem matki w szpitalu
  • Rezygnacja z całości lub części urlopu na rzecz matki/ ojca dziecka
  • Urlop w przypadku zgonu dziecka
  • Urlop w przypadku zgonu matki lub ojca dziecka
  • Urlop w przypadku rezygnacji z wychowania dziecka
  • Zasady łączenia urlopu z pracą
  • Wnioskowanie o urlop osobno lub łącznie z pozostałymi urlopami
  • Wysokość świadczeń przysługujących w przypadku łącznego lub osobnego wnioskowania o urlopy
 2. Urlop rodzicielski
  • Wymiar urlopu
  • Zasady udzielania urlopu
  • Przerwanie urlopu w związku z pobytem matkie w szpitalu
  • Rezygnacja z całości lub części urlopu na rzecz matki/ojca dziecka
  • Urlop w przypadku zgonu dziecka
  • Urlop w przypadku zgonu matki lub ojca dziecka
  • Urlop w przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka
  • Zasady jednoczesnego przebywania na urlopie rodzicielskim rodziców/opiekunów
  • Zasady łączenia urlopu z pracą
  • Wnioskowanie o urlop osobno lub łącznie z pozostałymi urlopami
  • Wysokość świadczeń przysługujących w przypadku łącznego lub osobnego wnioskowania o urlopy
 3. Urlop ojcowski
  • Wymiar urlopu
  • Zasady udzielania urlopu
  • Wysokość przysługującego świadczenia
 4. Rozliczanie należnych świadczeń w przypadku:
  • Łączenia urlopu macierzyńskiego z dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim
  • Osobnego wnioskowania o podstawowy i dodatkowy ulop macierzyński oraz urlop rodzicielski lub ich części
  • Wnioskowania o urlop macierzyński przed indywiduyalną datą porodu
  • Przesunięcia urlopu macierzyńskiego na okres późniejszy
  • Przerwania lub rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
  • Łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego z pracą
 5. Urlop wychowawczy
  • Ogólny wymiar urlopu wychowawczego - nowy sposób jego określania
  • Wymiar urlopu wychowawczego dla każdego z rodziców
  • Zasady udzielania urlopu wychowawczego
  • Możliwość łączenia urlopu wychowawczego z pracą
  • Rezygnacja z urlopu wychowawczego
  • Możliwość łącznego korzystania z urlopu wychowawczego przez rodziców/ opiekunów dziecka
 6. Wykazywanie pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych w dokumentach rozliczeniowych ZUS
 7. Pozostałe uprawnienia rodzicielskie:
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopów związanych z urodzeniem dziecka oraz urlopu wychowawczego
  • Ochrona kobiet w ciąży
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Uprawnienia rodziców posiadających dzieci w wieku do 4 i 8 lat
  • Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
  • Urlopy okolicznościowe
  • Przerwy na karmienie piersią
  • Ochrona stosunku pracy
  • Zaliczalność urlopów rodzicielskich do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia rodzicielskie
 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja w PP
 • Case Study
 • Dyskusja moderowana przez trenera
 • Praca indywidualna, w grupie