Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne, ale przede wszystkim elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań.     

Szkolenie polecamy dla:

 • osób odpowiedzialnych za zawieranie umów, m.in.: przedsiębiorców, pracowników działów handlowych, office managerów, pracowników urzędów i instytucji,
 • wszystkich osób zainteresowanych umowami w obrocie gospodarczym.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z zawieraniem umów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje interesy, aby skutecznie dochodzić swoich praw i roszczeń w przypadku potencjalnych sporów. Co niezwykle ważne, omówione zostaną  także zagrożenia jakie można napotkać przy sporządzaniu umów oraz jakie narzędzia umożliwiają ich uniknięcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.
 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Podmioty zdolne do zawierania umów.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się, które podmioty są zdolne do zawierania umów.

 • Osoby fizyczne.
 • Osoby prawne.
 • Jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną.


Moduł II
Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik pozna sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów oraz ich właściwe oznaczenie w umowie. Istotne w tej kwestii są wpisy w Krajowym rejestrze Sądowym oraz CEIDG dotyczących sposobu reprezentacji oraz ich właściwe odczytanie.

 • Osobiste czynności osób fizycznych.
 • Właściwe oznaczenie w umowie.
 • Sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji).
 • Pełnomocnictwo.
 • Prokura.
 • Jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator).


Moduł III
Umowy cywilnoprawne.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia zawarte w treści poszczególnych umów, moment zawarcia umowy, jak również wady oświadczeń woli i ich skutki. Taka analiza pozwoli na prawidłowe skonstruowanie poszczególnych postanowień umowy, tak by ich cel był zgodny z wolą zawierających ją stron.

 • Analiza podstawowych pojęć.
 • Umowa jako zgodne oświadczenia woli stron. 
 • Moment zawarcia umowy.
 • Sposoby składania oświadczeń woli.
 • Wykładnia niejasnych oświadczeń woli.
 • Oferta i jej przyjęcie.
 • Wady oświadczeń woli i skutki tych wad.


Moduł IV
Znaczenie praktyczne zasady swobody umów.

Uczestnicy będą wiedzieli jakie jest praktyczne znaczenie zasady swobody umów oraz jakie występują formy umów i czym się charakteryzują.

 • Forma umowy:
  • forma ustna,
  • forma pisemna,
  • forma aktu notarialnego,
  • umowy zawierane na odległość,
  • umowy adhezyjne.


Moduł V
Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki).

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła wadliwości umów i ich skutki. Omówione zostanie także kiedy umowa może okazać się wadliwa i z czym ta wadliwość może się wiązać.


Moduł VI
Odstąpienie od umowy.

Dzięki zdobytej wiedz, w ramach tego modułu, Uczestnikom zostanie przybliżone prawo do odstąpienia od umowy oraz jak skutecznie dokonać tej czynności, by uniknąć negatywnych konsekwencji.


Moduł VII
Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy poznają sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów, jakie zasady się z tym wiążą oraz jakie mogą być tego konsekwencje.


Moduł VIII
Zabezpieczenia w umowach.

Uczestnicy będą wiedzieli jakie są najpopularniejsze formy zabezpieczenia zobowiązań umownych, w jakim celu są stosowane oraz jakie korzyści mogą przynieść.

 • Weksel.
 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Poddanie się egzekucji.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.


Moduł IX
Terminy przedawnienia roszczeń oraz specyfika dochodzenia roszczeń.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zapoznani zostaną z terminami przedawnienia roszczeń oraz specyfiką ich dochodzenia. Omówione zostaną także rodzaje postępowań i ich charakterystyczne elementy.

 • Postępowanie przedsądowe.
 • Postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone.
 • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.
 • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.


Moduł X
Analiza poszczególnych rodzajów umów.

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z analizą poszczególnych rodzajów umów i ich charakterystyką. Dowiedzą się jakie elementy umowy są konieczne w przypadku poszczególnych ich rodzajów oraz jakie akty prawne je regulują.

 • Umowy ramowe.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowa na wyłączność.
 • Umowa sprzedaży.
 • Umowa zlecenia.
 • Umowa o dzieło.
 • Umowy o świadczenie usług.


Moduł XI
Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali skuteczne techniki negocjacji. Dowiedzą się ponadto jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje.


Moduł XII
Specyfika negocjacji handlowych.

Uczestnicy będą wiedzieli na czym polega specyfika negocjacji handlowych i jak się do nich przygotować by osiągnąć zamierzony cel.
 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.