Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom zasad, dotyczących poprawnej komunikacji i przekazywania informacji, a także ćwiczenie umiejętności interpersonalnych opartych na założeniach inteligencji emocjonalnej. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące podstaw komunikacyjnych, roli informacji zwrotnej, sztuki argumentowania, panowania nad własnymi emocjami i odczytywania emocji innych.

 • Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych.
 • Analiza zagadnień dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy timesharingu.
 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym.
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 

Część ogólna

1. Podmioty zdolne do zawierania umów

a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
d) szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa

2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu

a) osobiste czynności osób fizycznych
b) sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
c) pełnomocnictwo
d) prokura
e) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym
a) umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
b) sposoby składania oświadczeń woli
c) wykładnia niejasnych oświadczeń woli
d) oferta i jej przyjęcie
e) wady oświadczeń woli i skutki tych wad
f) rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
g) elementy przedmiotowo istotne umów (essentialia negotii)
h) elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)

4. Znaczenie zasady swobody umów 

5. Forma umowy
a) forma ustna
b) forma pisemna
c) forma aktu notarialnego
d) umowy zawierane na odległość

 Część szczegółowa

6. Umowy nazwane w Kodeksie cywilnym

a) umowa najmu 
b) umowa zlecenia
c) umowa sprzedaży 
d) umowa leasingu 

7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

8. Timeshare

a) umowa timeshare;

b) umowy o długoterminowy produkt wakacyjny;

c) umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego;

d) umowa o uczestnictwo w systemie wymiany.

9. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)

10. Odstąpienie od umowy

11. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów

12. Terminy przedawnienia roszczeń

13. Dochodzenie roszczeń

a) postępowanie przedsądowe
b) postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone

c) specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.

14. Postępowanie egzekucyjne

a) podstawa egzekucji
b) tytuł wykonawczy oraz omówienie specyfiki elektronicznych tytułów wykonawczych.
c) wszczęcie egzekucji
d) egzekucja świadczeń pieniężnych
e) egzekucja świadczeń niepieniężnych
f) środki służące ujawnieniu majątku dłużnika
g) kurator dla dłużnika
h) zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
i) wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
j) ochrona dłużnika i osób trzecich – możliwość wytoczenia skargi paulińskiej.

15.Egzekucja z majątku małżonków- przykłady praktyczne.

16. Case study.


Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

„Ciekawe szkolenie, które zdecydowanie pogłębiło wiedzę z tematu własności intelektualnej.”

„Aktywne uczestnictwo, rozmowy o konkretnych przykładach.”

„Ciekawe szkolenie przeprowadzone w małej grupie.”

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study