• wyposażenie uczestników w umiejętności poprawnego konstruowania umów cywilnoprawnych,
 • przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1.       Istota umów cywilnoprawnych:

 • cechy odróżniające umowy cywilnoprawne między sobą
 • możliwość zwarcia umowy zlecenie w miejsce umowy o pracę

 
2.       Rodzaje umów cywilnoprawnych:

 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menadżerski

 
3.       Treść umów cywilnoprawnych

 • sposób określenia zakresu czynności  do wykonania w ramach umowy
 • prawa i obowiązki stron
 • odpowiedzialność za wykonanie umowy
 • rozwiązywanie umów
 •  

4.       Sposób określenie wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych

 • rozliczenie w oparciu o liczbę przepracowanych godzin
 • rozliczenie w oparciu o wypracowany efekt
 • ryczałtowe wynagrodzenie
 • inne stosowane metody obliczania wynagrodzenia

 
5.       Obowiązki Zleceniodawcy lub Zamawiającego związane z zawarciem umów cywilnoprawnych

 • badania lekarskie
 • szkolenia bhp
 • oświadczenie zleceniobiorcy / wykonawcy
 • inne obowiązki

6.       Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

 • rodzaje i wysokość składek
 • umowa cywilnoprawna jako jedyny tytuł do ubezpieczeń

Zbieg ubezpieczeń:

 • umowy z osobami uczącymi się lub studentami do 26 roku życia
 • umowy z własnymi pracownikami
 • umowy z osobami zatrudnionymi w innej firmie
 • umowy z osobami bezrobotnymi
 • umowy z emerytami i rencistami
 • umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą
 • umowy z cudzoziemcami
 • kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej

 
 7.       Zasady podlegania opodatkowaniu

Koszty uzyskania przychodów:

 • koszty zryczałtowane
 • koszty autorskie i ograniczenie ich wysokości
 • koszty rzeczywiste
 • podatek na zasadach ogólnych
 • podatek zryczałtowany

 
8.       Zasady odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 
9.       Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 1. dokumentacja umów cywilnoprawnych
 2. zasady wystawiania rachunku
 3. przykłady rozliczania umów cywilnoprawnych
 • umowa zlecenie będąca jedynym tytułem do ubezpieczeń
 • umowa zlecenie zawarta z własnym pracodawcą
 • umowa zlecenie zawarta ze zleceniobiorcą zatrudnionym u innego pracodawcy
 • umowa zlecenie a działalność gospodarcza
 • umowa o dzieło

10.   Pozostałe świadczenia dla osób wykonujących umowy zlecenie:

 • podróż służbowa zleceniobiorcy
 • zasiłek chorobowy zleceniobiorcy
 • inne świadczenia na rzecz zleceniobiorcy

 
11.   Zmiany wchodzące w życie po 2014 roku

 • oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych
 • nowe kody tytułów ubezpieczeń
 • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania
 • nowe uprawnienia płatników składek w zakresie wprowadzanych zmian
 • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej

 

 • wykład
 • dyskujse
 • analiza przypadków
 • prezentacja