Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • znali i potrafili zastosować techniki kreatywnego myślenia,
 • znali zasady pracy wspólnej,
 • potrafili przeprowadzić grupowe sesje rozwiązywania problemów,
 • potrafili stworzyć sprzyjający kreatywności klimat zespołu,
 • potrafili poprowadzić spotkanie rozwiązujące problem,
 • umieli wzmocnić sugestywność swojego przekazu.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Kreatywność.

 • Czym jest kreatywne myślenie?
 • Klimat kreatywności w zespole.
 • Techniki pobudzające kreatywne myślenie
  •  metody pobudzające kreatywność
  •  techniki pracy zespołowej wykorzystujące kreatywność
 • Burza mózgów – jako jedna z technik twórczego myślenia
  • twórcza praca w trakcie burzy mózgów
  • zasady pracy techniką burzy mózgów
 • Metoda SCAMPER.
 • Ćwiczenia: Praca w grupach „Kreatywne zagadki” pokazujące sposoby myślenia i dochodzenia do rozwiązania problemu, Kwestionariusz „Mój styl myślenia”, Praca grupowa „Burza mózgów” pokazujące zasady i różne warianty pracy metodą, Ćwiczenie grupowe „Maszyna latająca” – ukazanie w jaki sposób przebiega proces kreatywny i jakimi zasadami się kieruje.


Moduł II
Sztuka rozwiązywania problemów.

 • Mapy myślowe – ich wykorzystanie na co dzień.
 • Sposoby i zasady grupowej pracy kreatywnej.
 • Zasady pracy grupowej przy rozwiązywaniu problemów.
 • Pozytywne myślenie i wiara we własne możliwości.
 • Bariery twórczego myślenia.
 • Przekraczanie barier przyzwyczajenia.
 • Analiza a twórcze rozwiązywanie problemów.
  • Jak pogodzić (i po co) analizę i twórcze podejście?
  • Jak gromadzić dane?
  • Jak szukać alternatywnych rozwiązań?
  • Procesy twórczego rozwiązywania problemów.
  • Samomotywacja.
  • Techniki dochodzenia do przyczyn problemu.
  • Diagram Ischikawy.
  • Technika „Sześciu kapeluszy” E. De Bono.
 • Ćwiczenia: Praca indywidualna „Moja mapa” – praktyczne rysowanie mapy myśli, Ćwiczenie zespołowe „NASA” pokazujące efekt synergii zespołu, Praca w grupach „Rybia ość” – zastosowanie diagramu Ischikawy, Ćwiczenie zespołowe „Kolorowy problem” pokazujące zastosowanie techniki 6 kapeluszy, Dyskusja o barierach twórczego rozwiązywania problemów i o możliwościach ich przełamywania.


Moduł III
Kreatywna komunikacja.

 • Wzmacnianie sugestywności swojego przekazu.
 • Efektywne spotkania problemowe:
  • Jak poprowadzić spotkanie?
  • Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy.
  • Techniki używane podczas spotkań.
  • Klimat sprzyjający kreatywności
 • Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Sprawa w Ministerstwie” obrazujące przebieg spotkania, Case study „Wiktor na Dworcu Centralnym” analiza zasad prowadzenia spotkań, Praca w grupach i dyskusja na temat sprzyjającego kreatywności klimatu.
 • Interaktywne warsztaty poprzez dyskusje i inne techniki aktywizujące do nauki.
 • Inspirujące przykłady i historie nawiązujące do branż, z których są uczestnicy.
 • Praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów.
 • Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi.