Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pomogą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku. W trakcie warsztatu uczestnicy otrzymają wskazówki, które umożliwią im wypracowanie własnych standardów postępowania w określonych sytuacjach. Otrzymają gotowe narzędzia niezbędne do skutecznego sprawowania funkcji kierowniczej.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • jak poradzić sobie z sytuacją „wczoraj kolega – dzisiaj szef”
 • metod budowania swojego wizerunku jak szefa
 • efektywnej komunikacji
 • technik motywowania pracowników
 • metod diagnozowania kompetencji i potencjału swoich podwładnych
 • technik delegowania zadań i wyznaczania celów
 • budowania postawy lidera

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kluczowych kompetencji współczesnego lidera w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I.    ŚWIADOMOŚĆ ROLI I FUNKCJI MENEDŻERA

 1. Nowy szef – nowa rzeczywistość . Wpływ zmiany na pracę zespołu (cykl zmiany)
 2. Jak radzić sobie, gdy zostaliśmy awansowani z własnego zespołu
 3. Expose nowego szefa
 • przedstaw intencje
 • przedstaw cele
 • określ system wartości
 • określ, co będziesz wzmacniał a co ganił
 • pozytywnie podsumuj

MODUŁ II.  ZDEFINIOWANIE KLUCZOWYCH CECH I UMIEJĘTNOŚCI SZEFA

 1. Cechy, umiejętności i postawy jakie determinują skuteczność menedżera
 2. Autorytet szefa – co to jest i jak się przejawia. Jak go zbudować.
  • podstawy władzy – formalna, oparta na charyzmie, ekspercka
 3. Stare nawyki w nowej perspektywie Szefa Zespołu – co zmienić; co zostawić
 4. Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje
  • jaki jest Twój własny styl zarządzania (autodiagnoza)
 5. Jak chcą być zarządzani współcześni pracownicy – na podstawie teorii X,Y Mc Gregora
 6. Skuteczne style zarzadzania wg koncepcji przywództwa sytuacyjnego K.Blancharda
  • droga rozwoju pracownika od „debiutanta” do „eksperta”
  • kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
  • diagnoza etapów rozwoju pracownika
  • potrzeby pracownika na poszczególnych etapach rozwoju
 7. Budowanie autorytetu i zaufania
  • co buduje, a co rujnuje autorytet szefa
  • jak budować relacje oparte na zaufaniu  odpowiedzialności

MODUŁ III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ W BUDOWANIU AUTORYTETU LIDERA

 1. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
 2. Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca (precyzyjne przekazywanie informacji)
 3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować – nauka słuchania ze zrozumieniem
 4. Komunikaty werbalne, niewerbalne, wokalne (ton głosu) – istota spójności wszystkich komunikatów w budowaniu wiarygodności przekazu
 5. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji z pracownikami – pytam, aby się dowiedzieć
 6. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 7. Sztuka „nie radzenia” – daj wędkę, a nie rybę

MODUŁ IV.  WYDAWANIE POLECEŃ,  PRZYZNAWANIE ZADAŃ i KONTROLA

 1. Zalety i wady delegowania zadań (dla menedżera, dla pracownika, dla firmy)
 2. Dlaczego wyznaczanie celów jest tak ważne
 3. Zasada SMART(ER), czyli jak skutecznie wyznaczać i przekazywać zadania
 4. Jak monitorować realizacje zadania (w myśl zasady: kontroluj zadania, a nie ludzi)
 5. Informacja zwrotna jako podstawa dobrych relacji przełożony – podwładny
  • moc „pochwał” – elementy dobrze przekazanej pochwały
  • negatywna informacja zwrotna – czyli jak motywująco krytykować

MODUŁ V. ZASADY I ZNACZENIE MOTYWACJI W PRACY

 1. Czym jest motywacja
 2. Czynniki motywujące pracowników do działania i wpływające na satysfakcję z pracy
 3. Czynniki demotywujące pracowników do działania – najczęstsze przyczyny niezadowolenia pracowników
 4. Motywowanie jako budowania i podtrzymywania właściwych relacji z pracownikami
 5. Modele motywacji
 • hierarchia potrzeb wg A. Maslowa a motywowanie pracowników - rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy
 • dwuczynnikowa teoria F. Herzberga

MODUŁ VI. CZY PIENIĄDZE SĄ SKUTECZNYM SPOSOBEM MOTYWOWANIA

 1. Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 2. Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy

VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 1. Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym
 2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu
 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)
 • gry i zabawy symulacyjne
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • rozmowa moderowana/ dyskusja
 • warsztaty w grupach
 • ankiety/ kwestionariusze
 • metoda 4 x Jak- Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak możesz to robić? Jak to robisz?
 • bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i/ lub partnerem