Gdybym miał przemawiać dwie godziny, na przygotowanie potrzebuję 5 minut. Jeżeli będę przemawiał 5 minut, na przygotowanie potrzebuję 2 godzin.” - te znane słowa, które przypasuje się Winstonowi Churchillowi pokazują ważną prawdę: rozmowy biznesowe, wystąpienia publiczne, czy polemika wymagają wielu żmudnych przegotowań.

Wielu z nas podczas tego typu doświadczeń przeżywa silne emocje, które oprócz dyskomfortu psychicznego wpływają na jakość samej dyskusji – osłabiają przekaz, zmniejszają wiarygodność. Istnieje wiele sposobów jak zadbać o „mocny przekaz”,  odpowiednio dobrać sformułowania podczas dyskusji oraz powstrzymać się przed emocjonalnym wyrażaniem opinii na rzecz logicznego i taktownego argumentowania.

 

Cel szkolenia:

Wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnego komunikowania się, wyrażania opinii argumentowania oraz odpierania ataków słownych w sytuacjach zawodowych.

 

Korzyści z uczestnictwa:

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna techniki efektywnego prezentowania treści, dopasowania komunikatów do audytorium oraz „mocnego” argumentowania
 • przećwiczy sposoby asertywnego przekonywania innych do swoich pomysłów oraz odpowiadania na polemikę
 • pozna reguły i konsekwencje spójności (lub jej braku) przekazu werbalnego i niewerbalnego na odbiór przekazywanych treści
 • przetestuje różne sposoby utrzymania uwagi i zainteresowania słuchaczy 
 • pozna sposoby radzenia sobie z oporem słuchaczy oraz innymi wymagającymi sytuacjami w związku z występowaniem przed audytorium lub udziałem w polemice
 • dowie się w jaki sposób zapanować nad stresem i poradzić sobie z tremą podczas prezentacji oraz świadomie budować profesjonalny wizerunek prelegenta 

WPROWADZENIE:

 1. Powitanie, agenda spotkania, kontrakt grupowy 
 2. Analiza indywidualnych potrzeb uczestników
 3. Ćwiczenie „na rozgrzewkę”

MODUŁ 1:  SZTUKA ARGUMENTOWANIA, CZYLI O „MAGII SŁOWA”

 1. Czym jest wywieranie wpływu - etyczne i praktyczne aspekty przemawiania
 2. Sztuka argumentowania - czyli magia słowa 
 3. Powiedz to inaczej - jak poszczególne słowa i frazy zmieniają kontekst wypowiedzi (Suwak werbalny) 
 4. Jawne i nieuświadomione potrzeby rozmówcy. W poszukiwaniu „właściwych argumentów” 

MODUŁ 2: ODPOWADANIE NA OPÓR I „NIECZYSTE ZAGRYWKI”

 1. Obiekcje, krytyka, atak słowny - stopniowanie wypowiedzi ze względu na wymogi sytuacji
 2. Techniki erystyczne - po czym je poznać ?
 3. Jak nie dać się „zbić z tropu” i zachować profesjonalizm odpowiadając na pytania lub krytykę – przykłady praktyczne

MODUŁ 3:  „DOSTROJENIE” VS „KONTRA” W KOMUNIKACJI 

 1. Wróg, przyjaciel a może strona? - o roli nastawień podczas rozmów zawodowych
 2. Ciało komunikuje więcej niż myślisz: rola pierwszego wrażenia, podstawowe błędy atrybucji
 3. Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym i co z tego wynika dla uczestników rozmowy, debaty lub wystąpienia
 4. Elementy budowania wizerunku poprzez właściwy dobór słów i sformułowań 

MODUŁ 4:  ZARZĄDZANIE SOBĄ I AUDYTORIUM

 1. Podstawowe zakłócenia i trudności mogące pojawić się podczas rozmów lub wystąpień 
 2. Co może pójść „nie tak”. Zachowania rozmówców będące wyzwaniem dla prelegenta – case study
 3. Stres Twoim sprzymierzeńcem - jak zamienić „tendencje ucieczkowe” w „walkę o realizację celów”
 4. „Show must go on” - techniki dodawania sobie energii i poprawy samooceny wzmacniające przekaz

PODSUMOWANIE:

 1. Planowanie osobistego rozwoju w zakresie wystąpień publicznych (mocne strony, elementy do wzmocnienia)
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Wnioski ze szkolenia i ewaluacja 

Metody szkoleniowe:

 • Ćwiczenia na przykładach (case study)
 • Praca w parach, podgrupach
 • Gry i symulacje
 • Testy samopoznania
 • Dyskusja z elementami miniwykładu
 • Filmiki instruktażowe