Cele szkolenia:

 • Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z rozwojem Sztucznej Inteligencji i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enhancement). W tym szanse i zagrożenia oraz problemy z odpowiedzialnością za działania AI, robotów i cyborgów. Granice ulepszania człowieka.
 • Wprowadzenie do prawa nowych technologii. Ochrona aktywów w gospodarce opartej na Big Data, ramy prawne działalności w cyberprzestrzeni.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa w nowym modelu  gospodarki (Gospodarka 4.0)

Korzyści dla Uczestnika:

1. Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych problemów społecznych i gospodarczych związanych z dynamicznym rozwojem Sztucznej Inteligencji, Big Data oraz bioinżynierii;
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących prawa nowych technologii;

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego;
 • umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń związanych z postępem technologicznym;
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich;
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu;

3. Na poziomie postawy:

 • wzrost świadomości społecznej i odpowiedzialności w związku z rewolucją przemysłową;
 • świadomość co do regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa nowych technologii i rynku cyfrowego;

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Czwarta rewolucja przemysłowa (Gospodarka 4.0)

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi wyzwaniami pojawiającymi się w związku z przełomem technologicznym. W szczególności skupimy się na problemach  cyfryzacji i daleko postępującej automatyzacji procesów przemysłowych w odniesieniu do konsekwencji społecznych i gospodarczych generowanych przez nadchodzące zmiany. Zastanowimy się, jak skokowy wzrost produktywności i jakościowe zmiany technologiczne wpłyną na poszczególne rynki. Spróbujemy przewidzieć na ile gospodarka i regulacje prawne przygotowane są na nową rzeczywistość. Ponadto w tej części przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym celem wprowadzenia do prawa nowych technologii.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Czym jest Gospodarka 4.0 ?
 • Najważniejsze szanse i zagrożenia rewolucji technologicznej
 • Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne zmiany technologiczne
 • Systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy i przetwarzanie chmurowe
 • Gospodarka 4.0 z perspektywy przedsiębiorcy
 • Gospodarka 4.0 z perspektywy konsumenta
 • CASE STUDY: Wynalazki przyszłości

2. Co dziś wiemy o Sztucznej Inteligencji (AI)

W tej części zapoznamy się z najnowszymi odkryciami naukowymi związanymi z uczeniem maszynowym i rozwojem inteligentnych algorytmów. Prześledzimy dotychczasowe dokonania oraz kierunki dalszego rozwoju AI. Zastanowimy się nad możliwościami stworzenia Superinteligencji.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Czym jest Sztuczna Inteligencja (AI)?
 • Podstawy działania AI
 • Test Turinga i efekt Elizy
 • Możliwości wykorzystania AI
 • CASE STUDY: Obywatelka Sofia
 • Jak zmieni się rynek pracy
 • Opodatkowanie Sztucznej Inteligencji
 • CASE STUDY: Dylematy etyczne autonomicznego pojazdu
 • Superinteligencja - scenariusze.

3. Cyborgi, nadludzie i avatary
W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych z udoskonalaniem człowieka i prawnymi granicami ingerencji medycznych. Zastanowimy się jak daleko/blisko nam do cyborga. Poznamy szanse i zagrożenia związane z niezwykłym postępem w zakresie inżynierii genetycznej i zastanowimy się nad możliwościami kontrolowania genetycznej przyszłości ludzkości. Ponadto spróbujemy ustalić granice dostępu do postępów medycy i równości praw w tym zakresie. Poznamy najnowsze projekty związane z interfejsami mózg-komputer oraz minduploadingiem.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Człowiek udoskonalony
 • Czy CRISPER Cas 9 jest nadzieją na pokonanie chorób?
 • Biowładza i jej rządy
 • W świecie cyborgów
 • Emulacja mózgu
 • Interfejsy mózg-komputer
 • W stronę nieśmiertelności: Avatar 2045 i inne projekty
 • CASE STUDY: Modyfikacja linii genetycznej zarodka

4. We władzy algorytmów

W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych rządami algorytmów. Zidentyfikujemy najważniejsze zagrożenia związane z pozostawianymi przez nas w Internecie śladami. Przeanalizujemy na przykładach współczesne możliwości oddziaływania na decyzje zakupowe, wyniki wyborów itp. Zastanowimy się ile wolności ma człowiek w erze Big Data i czy istnieją mechanizmy pozwalające ją chronić.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Czym jest Big Data?
 • Czy to broń matematycznej zagłady?
 • Googlism
 • Reklamy profilowane i techniki wpływu na decyzje zakupowe
 • Afera Cambridge Analityka
 • Wielki Brat patrzy (Social Cerdit System)
 • VaakEye
 • Granice wolności i równości przy rządach algorytmów
 • CASE STUDY: Kanapy

5. Wprowadzenie do prawa nowych technologii

Ta część szkolenia poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. W szczególności skupimy się na problemach związanych ze Sztuczną Inteligencją i odpowiedzialnością za działanie uczących się algorytmów. Ponadto zastanowimy się nad możliwościami ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie ochrony prawa do prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych wrażliwych, a także wytworów własności intelektualnej. Przeanalizujemy też problem bezpieczeństwa informacyjnego konsumentów. Na praktycznych przykładach  (Case Studies) rozwiązywać będziemy aktualne i przyszłe problemy prawne związane z rewolucją technologiczną.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Sztuczna Inteligencja i podmiotowość prawna
 • Problem e-osoby
 • Odpowiedzialność za działania AI
 • Prawo do prywatności w cyberprzestrzeni
 • RODO, czy wystarczy by chronić nasze cyfrowe ślady?
 • Konsument zmanipulowany
 • Prawo własności intelektualnej w Gospodarce 4.0
 • QUIZ

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Trenerka wykorzystuje  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizą tekstu prawnego, quizami i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".
Proporcja zadań praktycznych do problemowych 50%/50%.