Jakie zagadnienia poznasz w trakcie naszego szkolenia online z zarządzania stresem?

Jak pokonać stres? Na nasze szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się radzenia sobie ze stresem. Z tego szkoleniowego pakietu online dowiesz się:

 • Jakie są mechanizmy i przyczyny  powstawania stresu
 • Czy stres może być pozytywny 
 • Jakie są twoje osobiste „stresory”  
 • Jaka jest twoja „kolorowa” osobowość  i jaki ma ona ma wpływ na twoje reakcje dot. ludzi, sytuacji - w oparciu o teorię kolorów osobowości Hartmanna
 • Jak radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach stresowych
 • Jak wypracować i wykorzystywać optymalne dla siebie metody pokonywania stresu, regeneracji, relaksacji (ciało, duch, umysł)

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 

Program szkolenia online z zarządzania stresem. Trening radzenia sobie ze stresem

 1. Czym jest stres - pochodzenie stresu
 2. Jakie grupy zawodowe i kto jest szczególnie narażony na stres i wypalenie zawodowe
 3. Największe stresory 21. wieku - czyli na co powinniśmy uważać
 4. Twoja osobowość kolorystyczna - kwestionariusz osobowości E.Hartmana. Poznaj swój kolor. Różne zachowania, różne interpretacje tej samej rzeczywistości, różne reakcje na te same sytuacje (nasze reakcje na bodźce stresowe zależne od naszej osobowości)
 5. Czy do osiągania celów wystarczy wiara, że „szklanka jest do połowy pełna” - czyli o pozytywnym nastawieniu
 6. Metody pracy z umysłem i zmysłami 
 7. Metody na ruminacje czyli uporczywe wracanie do starych spraw, lub niemiłych sytuacji, które nas spotkały
 8. Stan ciała a jego wpływ na stan ducha - pozytywne „oszukiwanie” ciała i umysłu
  • siła uśmiechu
  • postawa PROSTO - ćwiczenia 
  • i-garb i jego negatywne skutki
 9. Sen i nasza aktywność w ciągu dnia - czyli sposoby na przemęczenie
 10. Szkolenie online z zarządzania stresem obejmuje również indywidualne konsultacje z trenerem/ ekspertem - sesja pytań i odpowiedzi - Ty pytasz, my pomagamy znaleźć rozwiązanie 

Jakie metody wykorzystujemy na szkoleniu online z radzenia sobie ze stresem?

Szkolenie on-line z tematyki pokonywania stresu w pełni interaktywne i aktywizujące Uczestnika.

Podczas szkolenia online wykorzystamy wiele form aktywności, m.in.:

 • prezentacja
 • plansze
 • moderowane dyskusje
 • ćwiczenia
 • testy / ankiety
 • case study
 • zadania domowe