Obserwowane, z powodu pandemii, spowolnienie dzia┼éalno┼Ťci wielu sektorów gospodarki, nie dotyczy mi─Ödzynarodowego obrotu towarowego. Firmy spedycyjne, logistyczne, agencje celne, bran┼╝a e-commerce odnotowuj─ů znacz─ůcy wzrost ilo┼Ťci odpraw celnych, a na rynku pracy wci─ů┼╝ poszukiwane s─ů osoby posiadaj─ůce wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie z zakresu prawa celnego. Jednocze┼Ťnie, wiele przedsi─Öbiorstw posiada rozwi─ůzania, które w nieznacznym zakresie spe┼éniaj─ů wymagania polityki customs comliance. W szukaniu optymalnych rozwi─ůza┼ä w obs┼éudze celnej, które zaoszcz─Ödz─ů czas i pieni─ůdze wielu firm, wci─ů┼╝ pozostaj─ů szkolenia z zakresu prawa celnego. Praktyka w tej bran┼╝y pokazuje, ┼╝e wci─ů┼╝ du┼╝o zale┼╝y od poziomu wiedzy pracowników

 

Wyj┼Ťcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej generuje powa┼╝ne zmiany w wymianie towarowej z tym krajem. Brexit oznacza wprowadzenie granicy celnej pomi─Ödzy Wielk─ů Brytani─ů i UE, przez co powstaje obowi─ůzek odprawy celnej towarów zarówno w przywozie jak i wywozie. Dla podmiotów oznacza to konieczno┼Ť─ç dokonywania licznych formalno┼Ťci celnych, których prawid┼éowy przebieg zale┼╝y od znajomo┼Ťci prawa celnego. Dlatego tak wa┼╝ne jest zapoznanie si─Ö z kompleksow─ů wiedz─ů, niezb─Ödn─ů do realizacji zada┼ä zwi─ůzanych z mi─Ödzynarodowym obrotem towarowym.
Korzy┼Ťci dla uczestników:

 1. Uzyskanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa celnego
 2. Zapoznanie si─Ö z procesem odprawy celnej towarów oraz elementami, które maj─ů bezpo┼Ťredni wp┼éyw na efektywn─ů jego realizacj─Ö
 3. Poznanie praw i obowi─ůzków podmiotu, wynikaj─ůcych z przepisów celnych
 4.  Nabycie wiedzy z zakresu obs┼éugi i nadzoru mi─Ödzynarodowego obrotu towarowego
 5.  Poznanie optymalnych rozwi─ůza┼ä, które maj─ů wp┼éyw na efektywno┼Ť─ç opraw celnych
 6.  Do dyspozycji uczestników - materia┼éy szkoleniowe


PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

08:45 - 09:00 - próba logowania 
09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia (z sesj─ů pyta┼ä)
12:00 - 12.45 - przerwa
12:45 - 15:45 - cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia (z sesj─ů pyta┼ä) 

Czas trwania szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼éacznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzale┼╝niona jest od ┼é─ůcznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODUŁ I. PODSTAWY PRAWA CELNEGO

 1.      Zakres stosowania prawa celnego, poj─Öcie unii celnej
 2.      Mi─Ödzynarodowe, unijne i  krajowe przepisy celne
 3.      Podstawowe definicje

MODUŁ II. PROCEDURY CELNE I UPROSZCZENIA CELNE

 1.      Rodzaje i zastosowanie procedur celnych
 2.      Uwarunkowania prawne stosowania poszczególnych procedur celnych
 3.      Procedury uproszczone, status AEO

MODU┼ü III POST─śPOWANIE CELNE

 1.      Status celny towaru
 2.      Przedstawienie towaru, formy zg┼éosze┼ä celnych
 3.      Dokumenty wymagane przy odprawie celnej
 4.      Weryfikacja zg┼éoszenia celnego, zwolnienie towarów

MODU┼ü IV. KALKULACJA KOSZTÓW ODPRAWY CELNEJ

 1.      Taryfa celna (stawka celna)
 2.      Pochodzenie towarów (dokumentowanie pochodzenia)
 3.      Warto┼Ť─ç celna (kalkulacja kosztów)
 4.      Operacje uprzywilejowane (zwolnienia celne)

MODUŁ V. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

 1.      Platforma PUESC – poj─Öcie i zastosowanie
 2.      E-Klient – rejestracja dla potrzeb odprawy celnej towarów
 3.      Uproszczenia celne

MODUŁ VI. DŁUG CELNY

 1.      Zabezpieczenie d┼éugu celnego
 2.      Powstanie d┼éugu celnego, usuni─Öcie spod dozoru celnego
 3.      P┼éatno┼Ť─ç d┼éugu celnego, u┼éatwienia p┼éatnicze

MODU┼ü VII. PODATKI W MI─śDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

 1.      Podatek VAT
 2.      Podatek akcyzowy
 3.      Obrót wewn─ůtrzunijny

MODUŁ VIII. PRZEDSTAWICIELSTWO CELNE

 1.      Formy przedstawicielstwa celnego
 2.      Odpowiedzialno┼Ť─ç przedstawiciela celnego
 3.      Rola agenta celnego (mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania uprawnie┼ä)

MODU┼ü IX. POST─śPOWANIE W SPRAWACH CELNYCH

 1.      Decyzja organów celno-skarbowych
 2.      Post─Öpowanie odwo┼éawcze.

MODUŁ X. ZAKAZY I OGRANICZENIA

 1.      ┼Ürodki taryfowe
 2.      ┼Ürodki pozataryfowe
 3.      Certyfikaty, koncesje, pozwolenia, licencje

MODUŁ XI. PRAWO CELNE DLA BRANŻY TSL

 1.      Wymagane dokumenty
 2.      Przechowywanie towarów (sk┼éadowanie i magazynowanie)
 3.      Warunki dostawy (Incoterms)

Metody pracy, które stosujemy podczas szkolenia:

 •  Interaktywny wyk┼éad
 •  Prezentacja w PP
 •  Case study (─çwiczenia praktyczne na dokumentach, PUESC)