Zapraszamy do udziału w wyjątkowym szkoleniu on-line prowadzonym przez Michała Dziekońskiego, praktyka z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, który jest ekspertem tworzącym od kilkunastu lat intuicyjne i wartościowe szablony (przede wszystkim w Excelu, ale także w Wordzie i Power Poincie) do wykorzystania w codziennej pracy.

Korzyść z udziału w szkoleniu online z zarządzania projektami w pracy zdalnej jest potrójna:

 1. Po pierwsze - zdobędziemy na własność do wykorzystania w codziennej pracy kilkanaście szablonów z narzędziami do planowania projektów (wg metodyk PRINCE2, PMI i Agile), omówimy je „na żywo” na przykładach swojej firmy dzięki e-konsultacjom z ekspertem,
 2. Po drugie - pozyskane narzędzia będziemy mogli wykorzystać od razu w naszych zespołach (pracujących obecnie w dużym stopniu zdalnie), tak by przygotować plany działań, gdy już życie społeczne i gospodarcze wróci na dawne tory,
 3. Po trzecie - będziemy uczestniczyć w prawdziwie aktywnym i „żywym” szkoleniu - tylko 30% jego czasu zajmie prezentacja narzędzi przez eksperta, wiele czasu będziemy mieli na pracę własną oraz na e-mailowe i telefoniczne konsultacje z trenerem na konkretnych sytuacjach projektowych z naszej firmy.

Szkolenie w tej formie jest niezwykle efektywne, po spotkaniu wychodzimy z konkretnymi narzędziami oraz analizami wykonanymi dla naszej firmy lub instytucji.

 

Szkolenie online z pracy w zespole zdalnym: narzędzia zarządzania projektami w pracy zdalnej - co zyskasz?

 • Jak planować i realizować projekty w zespołach rozproszonych?
 • Jaką metodę i które narzędzia wybrać do planowania i koordynacji projektów w zespołach pracujących fizycznie w różnych lokalizacjach?
 • Jak oceniać, która ścieżka projektu jest dla nas najbardziej wartościowa?
 • Jak planować w Excelu kluczowe narzędzia projektowe w modelach kaskadowych?
 • Jak efektywnie raportować działania projektowe w zespołach zdalnych?
 • Jak pracować w sytuacji projektów zwinnych i dużej dynamiki zmian?
 • Jak wypełniać narzędzia w Excelu w zespole i zarządzać przepływem danych (workflow)?
 • Jak tworzyć harmonogramy wdrożenia projektów w Excelu?
 • Jak współpracować zdalnie w zespołach projektowych, zarządzać w nich zmianą i ryzykiem, ale także świętować sukcesy?

 

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ONLINE: PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

08:45 - 09:00 - próba logowania 
09:00 - 10:15 - część I szkolenia (z sesją pytań)
10.15 - 12.00 - praca własna uczestników - z przesłaniem arkuszy do trenera i e-konsultacjami
12:00 - 13:15 - część II szkolenia (z sesją pytań) 
13.15 - 15.00 - praca własna uczestników - z przesłaniem arkuszy do trenera i e-konsultacjami
15.00 - 16.00 - cześć III szkolenia (z sesją pytań)


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Jak zarządzać projektami w zespole zdalnym? Program szkolenia online

 

CZĘŚĆ 1. - METODYKI KASKADOWE (PRINCE2, PMI) JAKO BAZA DLA PROJEKTÓW WIRTUALNYCH
 

MODUŁ I. PROJEKTY W ZESPOŁACH WIRTUALNYCH - WYZWANIA

 1. Przywitanie Uczestników i wzajemna wymiana doświadczeń
 2. Inspirujące wprowadzenie - jak prowadzić kick-off w zespołach wirtualnych
 3. Różnice między projektami realizowanymi w zespołach realnych i wirtualnych
 4. Podstawowe słabości wirtualnych zespołów projektowych
 5. Potencjalne siły wirtualnych zespołów projektowych
 6. Check-lista: kiedy i jak organizować zespoły wirtualne, jakie metodyki wybrać, jak motywować 
 7. i dyscyplinować w zespołach wirtualnych

MODUŁ II. OCENA KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTU I FIRMY

 1. Jak zainicjować projekt w wirtualnych zespołach - określanie ram projektu, celów projektu, trójkąta projektu - wg PRINCE2 i PMI
 2. Ustalenie ról i komunikacji w zespole produktowym - wg PRINCE2
 3. Określenie wstępnych etapów projektu i KPI z wykorzystaniem narzędzi PRINCE2 i PMI

MODUŁ III. PRACA MIĘDZYSESYJNA

Uzupełnianie własne przez uczestników 1-2 arkuszy projektowych i ich konsultowanie e-mailowe lub telefoniczne z trenerem, możliwość ewentualnego przedstawienia wypracowanych analiz na forum (uzyskanie feedbacku od innych osób)CZĘŚĆ 2. - OCENA RYZYK I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W WIRTUALNYCH ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
 

MODUŁ I. PRZEGLĄD OPRACOWANYCH ANALIZ

Informacja zwrotna od trenera-eksperta w zakresie opracowanych przez Uczestników analiz

MODUŁ II. OCENA RYZYK W PROJEKTACH

 1. Macierz oceny ryzyka - case-study sytuacji w przypadku epidemii koronawirusa
 2. Ocena ryzyk wg stopni (od A1 do C3) i proponowane działania w przypadku każdego z ryzyk
 3. Wyznaczanie ryzyk i rekomendowane strategie

MODUŁ III. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROJEKTACH

 1. Metody opracowywania korekt w projektach w wyniku kluczowych zmian
 2. Strategie projektowe w sytuacji zmian
 3. Narzędzia z metodyk PMI i PRINCE z obszaru zmian w projektach

MODUŁ IV. PRACA MIĘDZYSESYJNA

Uzupełnianie własne przez uczestników 1-2 arkuszy projektowych i ich konsultowanie e-mailowe lub telefoniczne z trenerem, możliwość ewentualnego przedstawienia wypracowanych analiz na forum (uzyskanie feedbacku od innych osób)CZĘŚĆ 3. - ZWINNE METODYKI PROJEKTOWE W ZARZĄDZANIU WIRTUALNYMI ZESPOŁAMI
 

MODUŁ I. PRZEGLĄD OPRACOWANYCH ANALIZ

Informacja zwrotna od trenera-eksperta w zakresie opracowanych przez Uczestników analiz

MODUŁ II. ROLA METODYK ZWINNYCH W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 1. Bogactwo metodyk Agile - poznanie kluczowych metod i technik
 2. Perspektywa wirtualnej organizacji sesji Scrum
 3. Tablice do pracy zdalnej Kanban - przydzielanie zadań strategicznych i wdrożeniowych
 4. Check-lista i wąskie gardła w zwinnych metodach zarządzania projektami w zespołach wirtualnych
 5. Jak zarządzać projektami w warunkach dużej niepewności biznesowej?

MODUŁ III. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ORAZ WSKAZÓWEK WDROŻENIOWYCH

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online ze zdalnego zarządzania projektami?

Szkolenie on-line w pełni interaktywne i aktywizujące Uczestnika:

 • Szablony arkuszy w Excelu - puste i wypełnione przykładami - do wykorzystania w codziennej pracy
 • Obszerny autorski e-book (manual) - przypominający po szkoleniu jak wykorzystywać konkretne szablony w Excelu
 • Animowana prezentacja, przedstawiająca krok po kroku poszczególne narzędzia
 • Krótkie filmy prezentujące kreatywne strategie sprzedażowe i marketingowe
 • Dyskusje, pytania na czacie i inspirujące ożywiające quizy
 • Ćwiczenia międzysesyjne konsultowane indywidualnie z trenerem
 • Case studies wykorzystania narzędzi na konkretnych przykładach
 • Indywidualne konsultacje e-mailowe i telefoniczne tworzonych planów