Jeśli jesteś kierownikiem czy dyrektorem chcącym wysłać swoich pracowników na szkolenie, a w obecnej sytuacji jawi się to, jako niemożliwe...
Twoi pracownicy nie mogą odwiedzać klientów, kontaktują się tylko przez telefon, spotkania odwołane albo wykonują pracę zdalną, czasem ważną a czasem mniej ważną…

Ty sam obecnie zastanawiasz się jak wykorzystać czas przymusowej kwarantanny…

Pierwsza myśl, to nadrabianie zaległości - to rozsądna decyzja, szczególnie wtedy, gdy zaległości dotyczą spraw ważnych. Co potem?

Ja proponuję wykorzystać ten specyficzny czas na poniesienie poziomu swoich kompetencji zawodowych ( albo swoich i swojego zespołu).  To doskonała okazja, aby popracować nad ważnymi obszarami swoich umiejętności i kompetencji Zawodowych. Okazja także, polega na tym, iż moja propozycja to praca bardzo indywidualna, więc skupiona na Twoich potrzebach rozwojowych (czy też członków Twojego zespołu), pozwalająca na skuteczną prace nad zmianą czy, też efektywne zaplanowanie (analiza, ustalanie celów) dalszych działań zawodowych.

Po pewnym czasie wszystko będzie wracało do normy, klienci będą potrzebować towaru, handlowcy będą mieli więcej zaplanowanych i odbywanych wizyt etc. i myślę, że warto jest się do tego czasu przygotować, w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa czy organizacji. Nie wiemy, jaka nas czeka przyszłość biznesowa, gospodarcza, ekonomiczna - można jednak domniemywać, że będzie potrzeba wypracowania niestandardowych narzędzi, modeli, elementów wsparcia klienta etc.

Proponując program rozwojowy na ten niecodzienny czas skupiam się na wielu elementach, to: coaching, mentoring, trening, analiza przypadku, konsultacja, planowanie strategiczne i operacyjne etc. Tak, więc to nie musi być jedynie "indywidualne szkolenie", podczas spotkań indywidualnych jest przestrzeń na pochylenie się na kompetencjach zawodowych, ale też na wspólną z trenerem pracę nad opracowanie np. strategii na czas "po epidemii". Do doskonała okazja na omówienie sytuacji i analizę biznesową, naukę przydatnych na przyszłość umiejętności przećwiczenie modeli, ustalenie celów, przede wszystkim - poszukanie niewiadomych i wiadomych szans i zagrożeń przyszłości.

Proponowany model rozwojowy to indywidualne sesje via Skype (lub inny komunikator), dostępność do materiałów szkoleniowych ( np. prezentacje, analizy, teksty, wzory etc.), w razie konieczności wspólna praca na analizowanych danych uczestnika, zadania domowe do wykonania przez uczestnika pomiędzy sesjami (refleksje, analiza, lektura, przygotowanie planu etc) Trener/coach podczas pracy z uczestnikiem procesy będzie korzystał z różnych technik i metod dydaktyczno - rozwojowych takich jak: coaching, mentoring, trening - w tym action learning, feedback trenera, "on the job training" - odgrywanie scenek /np. rozmowa z klientem/, konsultacje - w zależności od celów i oczekiwanej zmiany.

Opisany model jest także możliwy do zastosowania w formie pracy grupowej, w formie grupowo - indywidualnej /tu dodatkowo trener wprowadzi narzędzia pracy w grupie. Sesje prowadzone są różną częstotliwością - strony ustalają wspólnie, czas sesji to zwykle 1,5 do  2 godz.

 

Proces rozwojowy składa się kilku elementów:

  • Badanie potrzeb i oczekiwań uczestnika/uczestników - wspólnie z uczestnikami i decydentem 
  • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście potrzeb rozwojowych i wstępne planowanie działań szkoleniowo - rozwojowych (np. 5W2H)
  • Ustalenie planu wspólnej pracy - ustalenie najważniejszych celów procesu, harmonogram, metodologia prac i inne sprawy organizacyjne.
  • Sesje indywidualne lub grupowe, zadania domowe, wymiana informacji (materiałów pomocniczych) - via Skype - kamerą lub bez.
  • Opracowanie narzędzi, rozwiązań, analiz wypracowanych podczas sesji - czyli konkretyzacja pracy
  • Analiza postępów procesu i podjęcie decyzji o dalszej pracy, planowanie i wdożenie zmian.

Strony mogą zakończyć proces w dowolnym momencie.

Taką formę pracy szczególnie polecamy do podnoszenia kompetencji menedżerskich (w tym przywódczych), obsługi klienta, komunikacji z klientem, komunikacji interpersonalnej, negocjacyjnych, zarządzania sprzedażą lub procesem sprzedaży, zarządzania sobą w czasie, zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, marketingowych.

Szczególnie rekomendujemy takie działania rozwojowe handlowcom, szefom sprzedaży, obecnym lub przyszłym lidem (w tym właścicielom firm), korzystającym w znacznym stopniu w telefonu w komunikacji z klientami oraz wszystkim czującym, że warto przynajmniej porozmawiać o swoich celach zawodowych, mocnych stronach, deficytach etc. myślach o samorozwoju.

To bardzo wygodna i niezwykle efektywna forma doskonalenia się. Skuteczna ponieważ pracujemy na konkretach i oczekiwanych zmianach, często nawet te zmiany razem wdrażamy. Korekta, wspolnej pracy trenera/coacha i uczestnika, w kontekście skuteczności procesu jest  wykonywana "na bieżąco"

Mając na względzie obecną, niecodzienną sytuacje proponujemy  nasze rozwiązania -  "szkolenie - proces- coaching " jako inwestycje w również niecodziennej cenie.

Skorzystaj z bezpłatnej i niezobowiązującej sesji  pilotażowej - wtedy podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję.