Skuteczne zarządzanie sobą w czasie - szkolenie online

Z tego pakietu szkoleniowego online dowiesz się:

 • Jakie są narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie i jaka jest różnica między traceniem czasu a zarządzaniem swoim czasem
 • Jakie masz własne potrzeby dotyczące efektywnego zarządzania swoim czasem (dowiesz się, co definiuje, że robisz to, co robisz; co lubisz robić; co chciałbyś robić częściej, albo rzadziej)
 • Jak planować i priorytetyzować swoje działania tak, aby przynosiły one oczekiwane przez Ciebie rezultaty
 • Jak niwelować  stres związany z brakiem czasu i znajdować czas na odpoczynek

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 

Efektywne zarządzanie czasem własnym - program szkolenia online

 1. Najczęstsze powody „utraty” czasu
 2. Skutki braku panowania nad czasem - ciągłe poczucie bycia „w niedoczasie”, stres
 3. Twój osobisty regulamin zarządzania czasem własnym - indywidualna analiza sposobu organizacji twojego czasu
 4. Tworzenie przestrzeni między „jest” a „chciałbym, aby było”
  • kontrola czasu a poczucie własnej wartości
 5. Zwlekanie - największy „złodziej” - nauka bycia konsekwentnym
  • działania z terminem realizacji
  • notatki na piśmie
  • „słoń” i „żaba” w służbie kończenia zaplanowanych i/ lub rozpoczętych spraw
  • nagradzanie
 6. Definiowanie celów - kiedy cel jest osiągalny
  • bądź konkretny
  • bądź pozytywny
  • bądź realistą
  • bądź elastyczny
 7. Narzędzia planowania a zarządzanie sobą w czasie
  • metoda ABCD
  • zasada Pareto
  • organizacja miejsca pracy
  • krzywa wydajności a efektywność
 8. Czwarta generacja zarządzania czasem własnym - umiejętne równoważenie pracy i życia osobistego- jak znaleźć czas na rzeczy istotne
 9. Indywidualne konsultacje z trenerem/ ekspertem - sesja pytań i odpowiedzi - Ty pytasz, my pomagamy znaleźć rozwiązanie 

Z jakich metod korzystamy prowadząc szkolenie online z zakresu efektywnego zarządzania sobą w czasie?

Szkolenie on-line z zarządzania czasem własnym jest w pełni interaktywne i aktywizujące Uczestnika.

Podczas szkolenia online ze skutecznego zarządzania sobą w czasie wykorzystamy wiele form aktywności, m.in.:

 • prezentacja
 • plansze
 • moderowane dyskusje
 • ćwiczenia
 • testy / ankiety
 • case study
 • zadania domowe