Szkolenie online z informacji zwrotnej (feedbacku) w zarządzaniu zespołami - cele 

 • Poznanie własnych nawykowych przekonań na temat feedbacku oraz rozpoznanie ich wpływu na efektywność

 • Uświadomienie korzyści z feedbacku rozumianego jako współpraca

 • Pozyskanie informacji jakie elementy warto wzmocnić, a jakie zmienić

 • Poznanie rodzajów i funkcji feedbacku oraz możliwości tworzenia środowiska sprzyjającego funkcjonowaniu wielokierunkowego feedbacku

 • Zdobycie umiejętności stosowania feedbacku opartego na pracy pytaniami

Dla kogo szkolenie online z przekazywania informacji zwrotnych? 

Szkolenie z feedbacku w pracy zdalnej i F2F przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników, właścicieli, liderów w organizacjach zwinnych.

 

Szkolenie online z informacji zwrotnej dla pracownika - co zyskasz? Efekty 

 • Zmiana paradygmatu z feedbacku rozumianego jak „udzielanie feedbacku” - wzmacniającego nieefektywną postawę szefów opartą na iluzji władzy i kontroli - na paradygmat feedbacku jako współpracy

 • Uczestnicy potrafią stosować 3 algorytmy feedbacku opartego na pytaniach, nieantagonizującego i budującego odpowiedzialność

 • Wzrost odpowiedzialności współpracowników za jakość pracy

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Informacja zwrotna w pracy zdalnej i F2F (,,face to face”). Program szkolenia online

MODUŁ I. FAŁSZYWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FEEDBACKU. FEEDBACK JAKO WSPÓŁPRACA.

 1. Iluzja władzy i kontroli a feedback

 2. Feedback jako współodpowiedzialność i współpraca

 3. W dobrym feedbacku nie ma miejsca na „negatywny feedback”.

 4. Feedback a delegowanie – punkty styczne (błędy na etapie delegowania)

 5. Wymogi efektywnego feedbacku – znajomość celów biznesowych, wartości, reguł współpracy, standardów pracy

 6. Feedback a emocje – jeśli zmienisz podejście, feedback przestanie budzić trudne emocje i opór

 7. Radykalna szczerość jako element wartościowego feedbacku i postawy menedżera

 

MODUŁ II. JAK UTRUDNIAMY SOBIE FEEDBACK

 1. Jak menedżerowie sabotują własne działania w zakresie feedbacku:

 • Projekcje dotyczące możliwości wyrządzenia krzywdy pracownikowi

 • Paradygmat oceniania

 • Emocje i interpretacje vs fakty

 • „Nie robię trudnych rozmów”

 • „Pochwalę zanim skrytykuję”

 • „Nie mam czasu”

 • „Feedback może popsuć relacje”

 

MODUŁ III. DO CZEGO SŁUŻY FEEDBACK?

 1. Na czym polega feedback oparty na współpracy, wykorzystujący pytania

 2. 4 funkcje feedbacku i jak realizować je pracując pytaniami. Bank pytań:

 • Doceniająca

 • Usamodzielniająca

 • Angażująca

 • Motywująca

 

MODUŁ IV. RODZAJE FEEDBACKU W PRACY ZDALNEJ I F2F. ŚRODOWISKO DLA FEEDBACKU

 1. Rodzaje feedbacku i jak je wykorzystać:

 • Feedback korytarzowy

 • Feedback doceniający

 • Feedback korygujący

 1. Jak wykreować środowisko przyjazne dla procesu feedbacku

 

MODUŁ V. PRAKTYKA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNYCH (FEEDBACKU)

 1. Jakie są różnice w feedbacku przekazywanym tradycyjnie a on-line i jak je uwzględnić w praktyce?

 2. Motywacja do zmiany vs wysiłek szefa związany z pokonywaniem oporu, czyli różnice w skuteczności podejść feedbacku - podejście push vs pull

 3. Empatyczne słuchanie w wartościowym feedbacku i generowaniu rozwiązań.

 4. Jak przygotować się do feedbacku – checklista pytań.

 5. Konkretne wskazówki, jak sprawić, żeby feedback naprawdę dawał lepsze rezultaty i był sprężyną wzrostu dla pracownika

 6. Algorytmy feedbacku w zależności od rodzaju (autorskie narzędzia):

 • FEPLDTM - feedback doceniający

 • FOEPTM - korygujący, kiedy trzeba wyegzekwować zmianę zachowania

 • FPTM - korytarzowy feedback

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online z przekazywania informacji zwrotnych pracownikom?

Metody pracy zastosowane w treningu z feedbacku: 

 • symulacje

 • grupowe zadania koncepcyjne

 • inscenizacje sytuacji zawodowych 

 • dyskusje problemowe

 • wykłady interaktywne

 • studium przypadku

 • ćwiczenia indywidualne

 • filmy

 • prezentacja