Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadr. Trener na szkoleniu omówi w bardzo obszerny sposób zagadnienie świadectwa pracy zarówno w odniesieniu do pracy w warunkach szczególnych jak i pracy zdalnej. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w najnowsze zmiany jakie zaszły w prawie pracy.

 

 

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z najważniejszych zmian w prawie pracy w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Świadectwa pracy- najważniejsze kwestie prawne i kadrowe. Charakter prawny
świadectwa pracy.

1.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi. Prawa i obowiązki pracodawcy w
zakresie wydawania świadectwa pracy.
1.2. Termin, miejsce oraz sposób wydania.
1.3.Obligatoryjne elementy świadectwa pracy
1.4. Obwiązki kadrowe związane z wystawieniem i wydaniem pracownikowi świadectwa
pracy.
1.5. Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia
1.6. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
1.7. Przykłady wypełnienia świadectwa pracy oraz omówienie poszczególnych informacji,
które muszą znaleźć się w świadectwie pracy.
1.8. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika.
1.9. Obowiązek doręczenia świadectwa pracy pracownikowi.

MODUŁ 2. Sprostowanie świadectwa pracy

2.1. Procedura sprostowania świadectwa pracy oraz terminy związane ze sprostowaniem
świadectwa pracy
2.2. Zmiana treści świadectwa pracy
2.3.Uzupełnienie treści wydanego świadectwa pracy

MODUŁ 3. Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy

3.1. Prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do
wystawienia świadectwa pracy.
3.2. Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
3.3. Roszczenie pracownika o odszkodowanie
3.4. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika- wymiar kar i odpowiedzialność
pracodawcy związana z naruszeniem praw pracownika. 

MODUŁ 4. Praca w warunkach szczególnych, a świadectwo pracy

4.1. Praca w warunkach szczególnych – najważniejsze kwestie, kwalifikacja pracy
pracownika jako praca w warunkach szczególnych
4.2. Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
4.3. Wystawienie świadectwa pracy dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych
warunkach

MODUŁ 5. Praca zdalna, najważniejsze zmiany w 2021 roku w prawie pracy oraz obowiązki kadrowe.

5.1. Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej u pracodawcy
5.2 Praca zdalna pracownika, a obowiązki pracodawcy.
5.3. Odpowiedzialność pracodawcy związana z wykonywaniem pracy zdalnej przez
pracownika
5.4. Forma i sposób powierzenia pracy zdalnej pracowników
5.5. Koszty pracy zdalnej i zasady rozliczania. Zasadność roszczeń pracowników w stosunku
do pracodawcy związanych z rozliczeniem kosztów pracy zdalnej
5.6. Zmiany w zakresie pracy zdalnej od 2022!

MODUŁ 6. Powrót pracowników do pracy stacjonarnej- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.1. Najważniejsze obowiązki pracodawcy związane z powrotem pracowników do biur
6.2. Aktualizacja dokumentacji dla wszystkich stanowisk pracy
6.3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy- obowiązki pracodawcy

MODUŁ 7. BHP w czasie epidemii – obowiązki pracodawcy 

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • zajęcia praktyczne,
 • omówienie przykładów uczestników,