Sprzyjają nam w tym zakresie coraz sprawniejsze i coraz zasobniejsze finansowo i logistycznie Instytucje Otoczenia Biznesu, deklarowana i stopniowo realizowana polityka państwa. Funkcjonują z większym lub mniejszym powodzeniem Regionalne strategie Innowacji, systemy szkoleń i doradztwa a także spore zasoby środków pomocowych UE. Kiedy jednak przeglądamy oceny, raporty, rankingi aktywności i skuteczności innowacyjnej naszej gospodarki i nauki, to mówiąc krótko – dobrze nie jest? Istnieje mnóstwo diagnoz, które omawiają wyczerpująco przyczyny takiego stanu rzeczy. Nie będziemy ich przytaczać – są powszechnie znane i dostępne dla każdego, kto chce się z nimi zapoznać. Problem z wykorzystaniem treści tych diagnoz jest innego rodzaju. Pytanie brzmi; co należy praktycznie zrobić, by korzystając z tak potężnego instytucjonalnego wsparcia, choć w części zmniejszyć istniejącą lukę, pomiędzy możliwościami a komercyjną realizacją działań innowacyjnych. Czego moja, twoja firma musi się dowiedzieć?, Jakie podjąć konkretne działania, by intencja stała się pomysłem, pomysł - innowacją, innowacja – zyskiem? Jak to „przetrenować” a potem wdrożyć? Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z wdrażaniem strategii innowacyjności czy procesów innowacyjnych w tych firmach. Jesteśmy gotowi wam w tym pomóc. Jest duża szansa, że nauczymy was tego. Sens naszego know-how jest następujący; zanalizujmy wspólnie problem, znajdźmy wystarczająco dobre rozwiązanie, zróbmy to, co wspólnie wymyśliliśmy. Przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka, trening, praktyka. Proponujemy wam praktyczną wiedzę na temat skutecznych innowacji przełomowych w sześciu modułach szkoleniowych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagrożeń na etapie prognozowania, planowania, realizacji i rozliczania długo i krótkoterminowych zadań biznesu w branży outsourcingowej oraz umiejętności skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom, jest podstawowym celem tego szkolenia. Wiedza na temat ERM ma umożliwić spójność działań w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnić akcjonariuszy, że ich środki są właściwie rozporządzane i wspierać sukces firmy. To wszystko zostanie przedstawione w połączeniu ERM z takimi zagadnieniami, jak audyt wewnętrzny czy zarządzanie ciągłością działalności. Koncepcje te przenikają się nawzajem lub się uzupełniają, ale ERM wydaje się spinać wszystkie elementy. Ważnym celem jest również prezentacja zarządzania ryzykiem, pokazująca dynamicznie zmieniającą się mapę różnych rodzajów ryzyka firmy i jej otoczenia, oraz wnioski z niego płynące jako ukierunkowanie skutecznych działań i wypełnienia funkcji audytu wewnętrznego w firmie.

Celem praktycznym szkolenia jest prezentacja zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od Zarządu Grupy kapitałowej do realizatorów w jednostkach biznesowych w relacjach zwrotnych. Przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia standardów zarządzania ryzykiem, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego osiągniętych efektów. Zostanie to przedstawione w ścisłym związku ze specyfiką branży, przy uwzględnieniu w sposób kompleksowy cech charakterystycznych poszczególnych obszarów działania. Dotyczy to w szczególności ich pozycji i warunków funkcjonowania na rynku usług outsourcingowych oraz specyfiki prawnej, organizacyjnej i finansowej.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I

Teoria i praktyka realizacji innowacji przełomowych – moduł wprowadzający

Moduł II

Kształtowanie relacji biznesowych przy realizacji innowacji przełomowej w współpracy z B+R – system CRM dla innowacji

Moduł III

Kompetencje zespołów projektowych w zakresie innowacji przełomowych – rozwiązywanie problemów z czynnikiem ludzkim

Moduł IV

Praktyczne wskazania dotyczące wykorzystania standardów PMI i PRINCE 2 do przygotowania i realizacji innowacji przełomowych – „kuchnia” projektu innowacyjnego

Moduł V

Procesy komercjalizacji innowacji przełomowych – przygotowanie scenariusza działań na bazie analizy studiów przypadków – ( policzmy czy się to nam opłaca?)

Moduł VI

Jak zapanować nad skutkami zmiany wynikającej z wdrożonej innowacji przełomowej, – czyli ile ryzykujemy i jak sobie z tym radzić?

Wszystkie moduły to sześć dwudniowych ( szesnastogodzinnych) szkoleń, treningów i warsztatów. Można korzystać z całości bądź z wybranych modułów lub też z tzw. mixu – dwudniowej syntezy całości.

Szczegółowy zakres merytoryczny poszczególnych modułów do uzgodnienia -uwzględniającego branżę, obszar zainteresowań innowacyjnych i specyfikę wymagań firmy korzystającej z naszej oferty.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.