Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu ochrony własności intelektualnej, a to poprzez przedstawienie poszczególnych przedmiotów praw wyłącznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komercyjnej ich eksploatacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się nie tylko jak chronić swoje aktywa intelektualne, ale także jak zabezpieczać się przed pozwem o naruszenia praw własności intelektualnej, także w Internecie. W ramach szkolenia omówione będą główne problemy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym, co może być chronione jako utwór, wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy, jak wygląda procedura uzyskania patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji, jakie są koszty uzyskania praw wyłącznych na tle korzyści wynikających z uzyskania ochrony prawnej. Szczegółowo zaprezentowane zostaną poszczególne procedury: krajowa, wspólnotowa, międzynarodowa. Omówione zostaną także możliwości prawnej ochrony programów komputerowych. Prawo własności intelektualnej przedstawione będzie w kontekście metody zarządzania własnością intelektualną, zatem uczestnicy szkolenia dowiedzą się co, kiedy i jak należy chronić oraz która procedura ochrony jest w danych przypadkach optymalna.

 • Zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej w zakresie prowadzenia e-biznesu czy „istnienia” w Internecie.
 • Poznanie możliwości zastosowania Internetu w działalności gospodarczej bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie praw innych osób.
 • Bogate materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, przykłady orzeczeń, ważniejsze akty prawne.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Podstawy prawa własności intelektualnej

Uwagi ogólne o ochronie własności intelektualnej

 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • Własność intelektualna a własność rzeczy
 • Pojęcie własności intelektualnej
 • Źródła prawa własności intelektualnej
  • Polska regulacja własności intelektualnej
  • Prawo Unii Europejskiej
  • Ważniejsze regulacje międzynarodowe

Przedmioty prawa własności intelektualnej, czyli co można chronić?

 • Utwory
 • Patenty na wynalazki
 • Wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe
 • Znaki towarowe
 • Topografie układów scalonych

        2.  Ochrona własności intelektualnej

Uzyskiwanie patentów na wynalazki

 • Ochrona na poziomie krajowym (procedura przed UP RP)
 • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante)
 • Międzynarodowe procedury ochrony (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT)
 • Prawna ochrona programów komputerowych
 • Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych
  • Krajowy system ochrony (procedura przed UP RP)
  • Ochrona na poziomie wspólnotowym (postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante)
  • Madrycki system ochrony znaków towarowych

        3.  Zarządzanie własnością intelektualną

Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną

 • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej
 • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej
 • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną
 • Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej
  • Koszty ochrony w trybie krajowym
  • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym
  • Koszty postępowania międzynarodowego
  • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej

Znaczenie ochrony własności intelektualnej

 • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych
 • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej


Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

„Ciekawe szkolenie, które zdecydowanie pogłębiło wiedzę z tematu własności intelektualnej.”

 

„Aktywne uczestnictwo, rozmowy o konkretnych przykładach.”

 

„Ciekawe szkolenie przeprowadzone w małej grupie.

 

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."

 

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metody interaktywne, w charakterze warsztatów. Wykorzystujemy technikę mini wykładu w formie prezentacji PP, case study, dyskusję, quizy.