• Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym.
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I. Windykacja należności
Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności w procesie ściągania wierzytelności - audyt wierzytelności

 • Ocena charakteru prawnego wierzytelności
 • Rodzaje dochodzonych wierzytelności i charakterystyka prawna ich dochodzenia
 • wierzytelności pieniężne
 • wierzytelność, której świadczenie ma charakter niepieniężny
 • Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności
 • Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności
 • Wpływ zawieranych kontraktów handlowych (popełnianych w nich błędów)  na obniżenie (pozbawienie) skuteczności prowadzonej windykacji. Jakie są najważniejsze kwestie przy zawieraniu umów.

Sposoby pozyskiwania wiedzy o dłużniku (kontrahencie) przez wierzyciela

 1. Weryfikacja stanu majątku dłużnika
 • ocena rodzaju i wartości nieruchomości dłużnika
  • weryfikacja dłużnika w ewidencji gruntów i budynków
  • weryfikacja dłużnika w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • ocena rodzaju i wartości rzeczy ruchomych będących własnością dłużnika
  • weryfikacja własności pojazdów mechanicznych należących do dłużnika (baza CEPiK)
  • weryfikacja własności innych rzeczy ruchomych (np. zapytania o ruchomości obciążone zastawem rejestrowym)
 • ocena charakteru pracy wykonywanej przez dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • weryfikacja dłużnika w rejestrach przedsiębiorców: Ewidencja Działalności Gospodarczej lub w KRS

       2. Weryfikacja stanu cywilnego dłużnika i jego stosunków wewnątrzmałżeńskic

       3. Znaczenie protokołu stanu faktycznego sporządzonego przez komornika sądowego.

 • Opłata stała i jej wysokość
 • Kiedy komornik może odmówić wykonania takiej czynności?

Proces dochodzenia wierzytelności

       4. Windykacja polubowna

 • Monitoring należności
 • Negocjacje
 • Podawanie do publicznej informacji wiadomości o wysokości zadłużenia (rejestr dłużników niewypłacalnych, BIG)
 • Ugoda
 • Obrót wierzytelnościami (cesja, faktoring, forfaiting)
 • Kompensata

       5. Charakterystyka postępowań o zapłatę

 • postępowania w trybie zwykłym
 • postępowania odrębne
  • warunki prowadzenia postępowania nakazowego i jego skutki prawne
  • warunki prowadzenia postępowania upominawczego i jego skutki prawne
  • warunki prowadzenia postępowania uproszczonego
  • dochodzenie należności na arenie międzynarodowej (ETE, ENZ, EDR)

        6. Sposoby zabezpieczania wierzytelności

 • Zabezpieczenia osobiste (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia, weksel, poręczenie wekslowe)
 • Zabezpieczenia rzeczowe (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, zastaw rejestrowy, blokada środków pieniężnych, kaucja, hipoteka)

II. Egzekucja komornicza oraz zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w 2016.
 

 • wybór komornika sądowego – zmiany w art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Monitor Postępowania Egzekucyjnego – platforma kontaktu pomiędzy kancelarią komorniczą a wierzycielem,
 • postanowienie komornika o kosztach – zmiany w zakresie obciążania dłużnika kosztami postępowania?
 • sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
 • egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji.
 • wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
 • strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji
 • skarga na czynności komornika- w jakich przypadkach nie ma ona zastosowania.
 • uchylenie art. 797 ze znacz. 1 kpc. Kiedy wierzyciel będzie mógł zlecić poszukiwanie majątku?
 • rozstrzyganie zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej w 2016 r.Jakie kryterium będzie istotne przy rozstrzygnięciu zbiegu?
 • składanie wykazu majątku przez dłużnika.
 • fakultatywne wysłuchanie dłużnika i wierzyciela przed umorzeniem i zawieszeniem egzekucji,
 • po upływie jakiego terminu nastąpi
 • sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej,
 • nowe zasady zajmowania rachunku bankowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów