Grupa docelowa:
Warsztaty dedykowane są handlowcom, dla których ważnym czynnikiem osiągnięcia efektywności
w sprzedaży jest budowanie długofalowych relacji z Klientami.

Cel szkolenia:
Zwiększenie efektywności sprzedaży dzięki nabyciu umiejętności i poszerzeniu kompetencji
w zakresach:
1. Budowania trwałych relacji z Klientem, właściwej diagnozy potrzeb, oczekiwań i możliwości
    Klienta i odpowiedniego pod tym kątem przedstawiania produktu
2. Stosowania etycznych i skutecznych technik sprzedaży
3. Stosowania przemyślanej komunikacji z wykorzystaniem starannie dobranych słów i zwrotów
4. Umiejętności radzenia sobie z trudnymi Klientami i odpowiedziami na trudne pytania

 

 

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy warsztatów zdobędą kompleksową wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznej sprzedaży i budowy trwałych relacji z Klientami w najważniejszych zakresach:
1. Uczestnik zrozumie wagę i znaczenie dla procesu sprzedaży odpowiedniej diagnozy Klienta,
    poznania jego potrzeb i możliwości zakupowych
2. Uczestnik doświadczy skuteczności budowania trwałych relacji z Klientami
3. Uczestnik pozna możliwości i różnorodność technik w komunikacji interpersonalnej z Klientem
    oraz pozna sposoby skutecznego ich wykorzystania
4. Uczestnik uświadomi sobie osobiste predyspozycje, mocne strony i zakresy niezbędne do
    poprawy, aby nieustannie podnosić skuteczność sprzedaży i efektywność własnych działań


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia ze skutecznej sprzedaży w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. POWITANIE
MODUŁ II. IDEALNY HANDLOWIEC TO…
MODUŁ III. „On nie ma pojęcia o czym mówię!” – CZYLI JAK ROZMAWIAĆ, BY NAS ROZUMIANO?
PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI
a) „No przecież tłumaczę Panu, że …” – czyli jak mówić spójnie i w sposób przemyślany
b) „Ta oferta jest znakomita, nasz ostatni Klient był nią zachwycony!” – czyli dlaczego
     każdy Klient widzi inaczej.
MODUŁ IV. IDENTYFIKACJA KLIENTA KLUCZEM DO SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
a) „Jak się z nim dogadać…” – czyli o tym, że z każdym trzeba rozmawiać inaczej - stosowanie
    odpowiednich technik komunikacyjnych pod kątem zdiagnozowanych szczególnych cech
     Klienta
b) „Między nami jest chemia…” – jak sprawić, by Klient czuł, że świetnie się rozumiemy
MODUŁ V. SŁOWA-KLUCZE I SŁOWA-WYTRYCHY. ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI WERBALNEJ
W RELACJACH Z KLIENTEM
a) „Dlaczego nie kupił Pan naszego produktu z naszych usług…” – i dlaczego jest to fatalne
     pytanie
b) do Klienta, czyli analiza i przykłady zastosowań odpowiednich słów i zwrotów sprzedażowych
c) „O którym produkcie chce Pan porozmawiać na początku…” - analiza, przykłady i warsztaty
    zastosowań odpowiednich presupozycji w procesie sprzedaży
MODUŁ VI. „WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ” CZYLI ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
W RELACJACH Z KLIENTEM – ANALIZA PRZYKŁADÓW NA PRZYKŁADZIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH
MODUŁ VII. 10 DOBRYCH PRAKTYK - ZNACZENIE I ROLA BADANIA POTRZEB KLIENTA
W SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
MODUŁ VIII. 4 ZASADY BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z KLIENTAMI
MODUŁ IX. Z PRAKTYKI HANDLOWCA, CZYLI…
a) „Dlaczego on się tak czepia…”- jak odpowiadać na trudne pytania
b) „Dlaczego on ciągle narzeka na cenę…” – jak odpowiadać na pytania i zarzuty o cenę
c) „Dlaczego on ma pretensje…” – jak odpowiadać na reklamacje
MODUŁ X. „Czy jestem dobrym handlowcem?” - DIAGNOZA OSOBISTYCH KOMPETENCJI
HANDLOWYCH. ĆWICZENIE Z WYKORZYSTANIEM KAMERY VIDEO
MODUŁ XI. PODSUMOWANIE

Szkolenie oparte jest o autorski projekt prowadzenia warsztatów, które cechują się dużą intensywnością, interaktywnym charakterem i nieustanną pracą nad zbudowaniem długotrwałej inspiracji do wykorzystywania w życiu zawodowym poznanych na szkoleniu zasad i technik. Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadą 80% czasu dla ćwiczeń i doświadczeń, 20% czasu dla teorii.

Podczas warsztatów dominują:

 • Dyskusje i burze mózgów wywoływane licznymi przykładami, w tym wieloma studiami przypadków z doświadczenia zawodowego trenera prowadzącego warsztaty
 •  Ćwiczenia i symulacje doskonalące umiejętności sprzedażowe, w tym zajęcia z wykorzystaniem kamery video
 •  Testy i zadania pozwalające na zdiagnozowanie osobistych mocnych i słabszych stron.