Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji
 • Dbali o prosty, czytelny i rzetelny przekaz, występując zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy
 • Wiedzieli, dlaczego ludzie mają odmienne potrzeby związane z przyswajaniem informacji
 • Rozróżniali typy temperamentu i doceniali różnice
 • Umieli zadbać o swoje emocje i wpływać pozytywnie na emocje drugiej strony
 • Umieli wyrażać swoje potrzeby oraz cele w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony
 • Umieli prowadzić konstruktywną dyskusję, pamiętając o kilku ważnych narzędziach, takich jak docenianie, dopytywanie, szukanie punktów wspólnych i parafrazowanie
 • Wiedzieli czym naprawdę jest asertywność i dlaczego to nie to samo, co umiejętność mówienia „nie”
 • Znali i umieli stosować kluczowe techniki asertywne
 • Rozróżniać typy zachowań: uległych, agresywnych i asertywnych
 • Budować swoją postawę asertywną
 • Komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych w sposób asertywny.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Wstęp – wprowadzenie do tematu

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

2. Kto jest odpowiedzialny za komunikację i dlaczego zawsze ja?   

 • Postawy i zachowania ułatwiające i utrudniające dobrą komunikację    
 • Od intencji do interpretacji - model komunikacji nastawiony  na współpracę z innymi
 • Bariery w komunikacji
  • Rodzaje barier komunikacyjnych
  • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie
 • Ćwiczenie „TO, CO WIESZ NA PEWNO” – zabawa grupowa (jak zapamiętaliśmy informacje w krótkim komunikacie - co było prawdą a co fałszem?)
 • Dlaczego jeśli chcemy być skuteczni w komunikacji, zawsze przejmujemy pełną odpowiedzialność za komunikat? I to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy nadawcą.  Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność.
 • Ćwiczenie „FIGURA” - w poszukiwaniu wspólnego kodu.

3. Sztuka dopasowania  - to nie magia, ale konkretne narzędzia

 • Aktywne słuchanie
  • Znaczenie i techniki aktywnego słuchania – parafraza, odzwierciedlenie,
  • Parametry komunikacji niewerbalnej ułatwiające i utrudniające aktywne słuchanie-  głos, postawa, czas i miejsce, dystans
 • Rozmowa
  • Dostrojenie się do drugiej osoby – poziom werbalny i niewerbalny
  • Pytania – rodzaje i funkcje pytań
  • Doskonalenie umiejętności zadawania odpowiednich pytań –  ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudnych
  • Wyrażanie intencji jako sposób budowania kontaktu z ludźmi
 • Informacja zwrotna
  • Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej funkcje
  • Ćwiczenia praktyczne - informacja zwrotna w sytuacjach zawodowych
 • Mowa ciała  - czy naprawdę jest taka ważna? Nowe spojrzenie na badania Albrechta Mehrabiana.
  • TEST ze znajomości mowy ciała – praca w grupie.
  • Analiza fragmentów filmów. Wnioski.

4. Ukryte metaprogramy – jak zaobserwować różnice między postrzeganiem rzeczywistości i jak tę wiedzę przełożyć na budowanie skuteczniejszej komunikacji.

 • „ CO TO ZA PROGRAM?” - scenki z wykorzystaniem metaprogramów, wspólna analiza, wnioski.
 • Systemy reprezentacji: audytywny, wizualny, kinestetyczny, typy mieszane – sztuka dopasowania do rozmówcy z wykorzystaniem określonych zwrotów, przenośni, porównań. Diagnoza własnych preferencji – praca w grupach zadaniowych.

5. O tym, że nie ma dobrych lub złych temperamentów

 • "Trudni" ludzie, czy trudne sytuacje w pracy
 • Poznajemy osobowości,
 • Jak osobowość wpływa na relację w zespole?
 • Test osobowości Hartmana.
 • 4 typy osobowości Hartmana - czyli poznajemy się,
 • Dlaczego ludzie się zachowują nie tak jak sobie tego życzymy?
 • Agencja reklamowa w Hollywood - analiza przypadku (wejście w rolę).
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? - omówienie ćwiczenia

6. Jak dbać o komunikację w pracy zespołowej

 • Reguły rządzące komunikacją zespołową
 • Ćwiczenie „Wspólne cele”  - gra; uczestnicy poszukują rozwiązania zadania, ale jego odnalezienie jest możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy. Wspólna analiza, wnioski.
 • Ćwiczenie „BUDYNEK” –  gra; uczestnicy pracują w dwóch zespołach na czas, tworząc budynek, który znają tylko z opisu.
 • Podsumowanie reguł rządzących pracą zespołową: zaangażowanie wszystkich, dbałość o wysłuchanie wszystkich pomysłów, wyłonienie lidera, określenie strategii i celu, przedkładanie celów zespołu ad cele indywidualne.   

7. Komunikacja emocji – aspekt budowania relacji

 • Siła emocji
 • Komunikaty typu „ty” i komunikaty typu „ja”
 • Rozmowa o emocjach własnych
 • Ćwiczenia indywidualne: komunikaty typu „ja”

8. Przyjmowanie emocji drugiej osoby – wykorzystanie odzwierciedlania

9. Asertywność, czyli przejęcie odpowiedzialności za swoje życiowe decyzje i wybory

 • Postawa asertywna
 • Typy zachowań: bierna, agresywna, asertywna
  • Analiza fragmentu filmu
  • Ćwiczenie pozwalające lepiej rozpoznać typy zachowań
 • Pięć praw Fensterheima
 • Prawa asertywności
 • Przykłady zdań:
  • anty-asertywnych
  • pro-asertywnych

10. Komunikacja asertywna w sytuacjach zawodowych

 • Kiedy jesteśmy negatywnie odbierani w pracy?
 • Emocje i asertywność
 • Reguły rozmowy asertywnej
 • Zasady czystej komunikacji na podstawie analizy transakcyjnej
 • Budowanie komunikatów asertywnych

11. Wyrażanie osobistych przekonań i opinii w sytuacjach zawodowych

 • Co zrobić kiedy druga strona stara się nakłonić do zmiany stanowiska?
 • Jak zaprezentować swoje przekonania  i utrzymać się przy nich? - ćwiczenia

12. Trudne rozmowy w sytuacjach zawodowych – ćwiczenia scenki w oparciu o przykłady poznane przez uczestników

13. Podsumowanie szkolenia

 • Mój plan działania

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Praca w grupach
 • Scenki z odgrywaniem ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Testy
 • Dyskusje
 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Film
 • Gry szkoleniowe

Struktura zajęć:
15% - prezentacje wykładowe;
85% - część warsztatowa