Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) nawiązywać kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, prowadzić negocjacje, sprzedawać i promować swoje produkty, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce.
W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego.
W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, itd.)
Szkolenia z tego zakresu dają zarówno praktyczną wiedzę jak i pozwalają zrozumieć zachowania tak innych, jak i swoje własne. Są to bardzo praktyczne szkolenia wskazujące na możliwe błędy interpretacyjne pojawiające się w kontakcie z odmiennością kulturową. W zależności od ukierunkowania, te szkolenia dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących odczytywania komunikacji niewerbalnej, znaczenia kontekstu przestrzennego itd.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

 • proces komunikacji i jego etapy
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 • Komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory

2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji

 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 • błędy w komunikacji ich korekta i unikanie
 • bariery komunikacyjne
 • etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego

3. Efektywne prowadzenie rozmów

 • kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
 • asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę
 • rozpoznawanie i omijanie barier w komunikacji, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji
 • rozpoznawanie i radzenie sobie czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
 • sztuka zadawania pytań
 • p­sychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu

4. Interkulturowe aspekt komunikacji

 • podstawy proksymiki – dystans w komunikacji
 • formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych
 • ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe
 • kulturowe odczytywanie komunikatów
 • kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach
 • podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym

5. Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej

 • kultury zorientowane na kontakt
 • kultury zorientowane na zasady
 • kultury propartnerskie i protransakacyjne
 • kultury ceremonialne i nieceremonialne
 • kultury monochromiczne i polichroniczne
 • Czy „a” zawsze znaczy „a” ? -ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur
 • Mówimy wszyscy po……., ale czy naprawdę mówimy w tym samym języku

6. „Instrukcja obsługi kontrahenta”- co robić, czego raczej nie i totalne „faux pas”

 • Kultury Europy Zachodniej
 • Kultury języka niemieckiego

7. Podsumowanie

 

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.
Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.