Rozmowy z pracownikami - Feedback menedżerski - szkolenie online i stacjonarne

Feedback to ważny element rozwijania potencjału pracowników oraz motywowania ich do aktywności i zmian w zachowaniu. Rozmowy z podwładnymi, próba regulowania ich zachowań lub pomaganie w rozwiązywaniu sporów to sprawdzian umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Wyzwaniem staje także czasem sytuacja, kiedy rozmówca zachowuje się w sposób wykraczający poza ramy spokojnej, rzeczowej wymiany zdań. „Nietypowe” zachowania wprawiają nas w zakłopotanie oraz uruchamiają różne emocje, a te niekoniecznie podpowiadają sensowne rozwiązania i wpływają na dobry przebieg rozmowy. Asertywne odpowiadanie na zastrzeżenia, zarzuty, przyjmowanie krytyki i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej to główne cele tego warsztatu dla liderów, opartego na wielu praktycznych ćwiczeniach i symulacjach.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej o charakterze wspierającym, rozwojowym i dyscyplinującym oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z feedbackiem.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Doskonalenie umiejętność udzielania feedbacku o różnym charakterze ze względu ba pojawiające się potrzeby pracownika, lidera lub organizacji
 • Doskonalenie umiejętności wywierania pozytywnego wpływu w trakcie współpracy, aby motywować pracowników do zaangażowania lub regulowania ich niewłaściwych zachowań
 • Poznanie i przećwiczenie podstawowych modeli udzielania feedbacku
 • Poczucie kontroli oraz większa pewność siebie podczas feedbacku
 • Umiejętność dostosowania języka przekazu do rozmówcy
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami w sytuacjach trudnych, konfliktowych, oporowych
 • Stosowanie w praktyce skutecznych technik komunikacyjnych i asertywnych w feedbacku
 • Umiejętność rozpoznawania i eliminowania najczęściej popełnianych błędów w rozwiązywaniu sytuacji spornych
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na krytykę oraz formułowania konstruktywnych  informacji zwrotnych 

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia Rozmowy z pracownikami - Feedback menedżerski w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Rozmowy z pracownikami - Feedback menedżerski - program szkolenia online i stacjonarnego

 

WPROWADZNIE:

 • Prezentacja programu, zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników
 • Kontrakt grupowy, ćwiczenie integracyjne


MODUŁ 1: ROLA LIDERA W ZARZĄDZANIU, MOTYWOWANIU I ROZWIJANIU POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

 • Lider jako człowiek firmy - czym się różni zarządzanie od przywództwa (cechy charakterystyczne, obszary wspólne, co wynika z predyspozycji a co z pełnionej roli -). Mapowanie własnych mocy w obszarach kompetencji  (ćwiczenie)
 • Kompetencje lidera a kompetencje pracowników:
  • Ocena kompetencji pracowników w obszarach społecznych, osobistych i zawodowych z natężeniem cech na podstawie „kotwic behawioralnych”– praca na matrycy kompetencji (ćwiczenie)
  • Mapowanie kompetencji jednego lub kilku pracowników „specjalnej troski” oraz pracownika – kandydata do delegowania ważnych zadań lub potencjalnej sukcesji (ćwiczenie)

 

MODUŁ 2: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM I ZESPOŁEM 

 • Komunikacja na „faktach” – jako niezbędne narzędzie przekazywania informacji, poleceń, zadań i feedbacku pracownikom (ćwiczenie)
 • Moc zadawania pytań w komunikacji z pracownikami i w feedbacku (ćwiczenie)
 • Postawa asertywna lidera a przekazywanie informacji, zadań i udzielanie feedbacku 
  (w oparciu o zasady analizy transakcyjnej E.Bern’ea)  

 

MODUŁ 3: KONSTRUKTYWNA I MOTYWUJĄCA INFORMACJA ZWROTNA

 • Sens i cel udzielania informacji zwrotnej
 • Podstawowe metody stosowane w feedbacku 
 • Znaczenie udzielania feedbacku w procesie rozwoju pracownika - co może dać na jakim etapie rozwoju zawodowego, wieku, wrażliwości, wg koncepcji Blancharda
 • Struktura rozmowy feedbackowej: dyscyplinującej, rozwijającej i wspierającej (ćwiczenie)

 

MODUŁ 4. STRUKTURA ROZMOWY FEEDBACKOWEJ

 • Typy feedbacków: rozmowy dyscyplinującej, rozwijającej i wspierającej 
 • Modele feedbacku: FUKO, 4xZ, SPINKA
 • Ocena okresowa a feedback na bieżąco  - podobieństwa i różnice

 

MODUŁ 5: SYTUACJE WYMAGAJĄCE FEEDBACKU 

 • Pracownik wymagający „wyregulowania” – analiza pojęcia metodą „drzewka problemowego”
 • „Trudny feedback”, czyli co może pójść „nie tak” 
 • Typy „niepokojących” reakcji  na feedback (płacz, tłumaczenie się, roszczeniowość, potencjalny mobber – case study) 
 • O co zadbać podczas feedbacku, aby wzbudzić zaufanie i osłabić potencjalny opór?
 • Co mówić, a czego nie mówić podczas rozmowy feedbackowej – co nie podlega feedbackowi (sprawy osobiste, intymne, „niezmienialne”)? – kodeks etyczny


MODUŁ 6: ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE

 • Podstawowe założenia i prawa asertywne. Nieporozumienia związane z pojęciem asertywności i ich  konsekwencje
 • Techniki asertywne jako odpowiedź na zachowania agresywne i manipulacyjne, uległe
 • Słowa „kwiaty” i słowa „kolce”. Przeformułowania narracji w kierunku eliminowania słów, zwrotów, które wzmacniają opór 
 • Rozumienie intencji i potrzeb pracownika kluczem do szukania właściwych form reagowania


PODSUMOWANIE SZKOLENIA:

 • Podsumowanie treści merytorycznych
 • Sesja pytań i odpowiedzi 
 • Ewaluacja szkolenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia Rozmowy z pracownikami - Feedback menedżerski:

Metody szkoleniowe - wersja stacjonarna:

 • Mini-wykład z prezentacją multimedialną
 • Dyskusja moderowna
 • Filmiki poglądowe 
 • Testy samopoznania
 • Gry i symulacje 
 • Praca indywidualna lub/i w parach z wykorzystaniem udostępnionych kart pracy
 • Case study  (praca z wykorzystaniem dostarczonych przez trenera materiałów do analizy)

Metody szkoleniowe - wersja online:

 • Mini-wykład z prezentacją multimedialną
 • Dyskusja moderowna 
 • Filmiki poglądowe 
 • Testy samopoznania online
 • Gry i symulacje 
 • Praca indywidualna lub/i w parach 
 • Case study