• Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela;
 • Uzyskanie wiedzy w kwestii rozstrzygania zbiegów egzekucji.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Tytuł wykonawczy w 2016 r.– tytuł jednolity i zagraniczny, dalszy tytuł wykonawczy oraz ponowny w miejsce utraconego, wzór nowego formularza.

2. Zasady związane z prawidłowym wszczynaniem postępowania egzekucyjnego w administracji.

3. Znaczenie upomnienia.

4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów. Podstawowe zasady prowadzenia egzekucji od wszczęcia aż do jego zakończenia.

 • Egzekucja z pieniędzy,­
 • Egzekucja z wynagrodzenia,­
 • Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,­
 • Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (nowość: zajęcia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego)
 • Egzekucja z innych wierzytelności (nowość: możliwość zajmowania wierzytelności przyszłych – jak długo obowiązuje takie zajęcie), jaką odpowiedzialność ponosi dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki.

5. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Jakie skutki wynikają z tego dla wierzyciela.

6. Wyłączenia spod egzekucji.

7. Pojęcie przedawnienia należności

 • Powinności organu egzekucyjnego w razie stwierdzenia przedawnienia należności.
 • Przypadki spoczywania i przerwania biegu przedawnienia - prawne konsekwencje.
 • Decyzja o zabezpieczeniu w kontekście przedawnienia należności i postępowania zabezpieczającego.
 • Przedawnienie kosztów egzekucyjnych.
 • Przedawnienie  należności, a  wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

8. Rodzaje środków prawnych według uopea

 • Zarzuty
 • Zażalenie
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA

9. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji – wniosek wierzyciela  o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.

10. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (sposoby jego rozstrzygnięcia od 08.09.2016). Kryterium pierwszeństwa zajęcia oraz wyższej kwoty dochodzonej należności. Kto prowadzi dalszą egzekucję gdy mamy do czynienia z jednolitym tytułem wykonawczym.

11. Nowe obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego w przypadku przekazania prowadzenia łącznej egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.

12. Rozstrzyganie zbiegów egzekucji administracyjnych.

13. Doręczenia i dokonywanie zajęć w wersji elektronicznej.

14. Podsumowanie i dyskusja.