Szkolenie stacjonarne i online z efektywnego przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy - co zyskasz? 

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe, mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing zawiera w sobie bezustanne, negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie osoby od kontaktów społecznych, rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Cele szkolenia z zapobiegania mobbingowi w pracy

Podstawowym celem szkolenia ze zwalczania mobbingu w miejscu pracy jest wyjaśnienie wątpliwości i problemów praktycznych z zakresu stosowania przepisów z uwzględnieniem istoty mobbingu, podstawami prawnymi, sposobami przeciwdziałania psychicznemu dręczeniu w pracy oraz tworzeniem wewnętrznej polityki antymobbingowej.


Jakie są korzyści dla Uczestników szkolenia z eliminowania mobbingu i dyskryminacji w pracy?

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wiedzy na temat mobbingu oraz większej świadomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa. Szkolenie z mobbingu oparte jest na analizie przykładów (case study) w kontekście poglądów doktryny jak i orzecznictwa sądowego.


Dla kogo polecamy szkolenie z mobbingu?

Szkolenie  antymobbingowe adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, menagerów różnego szczebla, pracodawców oraz osób, które postanowiły pogłębić i uporządkować wiedzę na temat zapobiegania mobbingowi, a także podjąć konkretne działania, przeciwdziałające temu zagadnieniu.

Cechą charakterystyczną naszych zajęć z mobbingu, odróżniającą od innych oferowanych na rynku, jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy oraz rozwój zawodowy.
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w pracy w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Program szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w pracy

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem powszechnym i jednocześnie niebezpiecznym. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy pracownik często i przez dłuższy czas jest nękany i traktowany gorzej niż inne osoby. Właściciele firm oraz kadry kierownicze powinni być świadomi oznak mobbingu oraz dyskryminacji, aby podejmować kroki na rzecz zapewnienia zdrowego środowiska pracy. 

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TEMATYKI MOBBINGU

 1. Geneza i rys historyczny powstawania mobbingu
 2. Skala „działania” mobbingu
 3. Mobbing a dyskryminacja
 4. 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana

MODUŁ II. MOBBING W MIEJSCU PRACY

 1. Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary zastraszania
 2. Stres i Konflikt:
  •  Przyczyny społeczno- kulturowe mobbingu
  • Stereotypy i uprzedzenia prowadzące do mobbingu w pracy

MODUŁ III. KONFLIKT JAKO ŹRÓDŁO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ I MOBBINGU

 1. Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy

 2. Jak reagować na konflikt?
 3. Czy konflikt może być dobry?

MODUŁ IV. OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU

 1. Osobowość  i "predyspozycje" ofiar mobbingu.
 2. „Moda” na  mobbing
 3. Syndrom kozła ofiarnego w mobbingu
 4. Cechy  charakterystyczne mobbera
 5. Problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

MODUŁ V. STOSOWANE TAKTYKI MOBBINGU W PRACY

 1. Poniżanie i upokarzania
 2. Zastraszanie
 3. Pomniejszanie kompetencji
 4. Izolacja

MODUŁ VI. ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA MOBBINGU

 1. Odpowiedzialność za mobbing na zasadzie prawa pracy
 2. Odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu
 3. Odpowiedzialność sprawcy mobbingu

MODUŁ VII. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ZJAWISKA MOBBINGU

 1. Komunikacja w zespole
 2. Zasady dotyczące kultury pracy
 3. Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu
 4. Procedura antymobbingowa
 5. Komisje antymobbingowe
 6. Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa

MODUŁ VIII. SKUTKI I KOSZTY MOBBINGU

 1. Absencja chorobowa ofiary mobbingu
 2. Fluktuacja personelu
 3. Zmniejszenie zaangażowania oraz efektywności ofiar mobbingu
 4. Atmosfera wzajemnej podejrzliwości
 5. Naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy w skutek ujawnienia mobbingu

Jakie metody wykorzystujemy podczas szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Podczas szkolenia z mobbingu w pracy wykorzystywane są następujące metody szkoleniowe: 

 • Prezentacja
 • Wykład
 • Zajęcia warsztatowe