Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe, mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing zawiera w sobie bezustanne, negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie osoby od kontaktów społecznych, rozpowszechnianie fałszywych informacji.

 

Cel szkolenia:
Podstawowym celem jest wyjaśnienie wątpliwości i problemów praktycznych z zakresu stosowania przepisów z uwzględnieniem istoty mobbingu, podstawami prawnymi, sposobami przeciwdziałania oraz tworzeniem wewnętrznej polityki antymobbingowej.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wiedzy na temat mobbingu oraz większej świadomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa. Szkolenie oparte jest na analizie przykładów (case study) w kontekście poglądów doktryny jak i orzecznictwa sądowego.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, menagerów różnego szczebla, pracodawców oraz osób, które postanowiły pogłębić i uporządkować wiedzę na temat zapobiegania mobbingowi, a także podjąć konkretne działania, przeciwdziałające temu zagadnieniu.

Cechą charakterystyczną naszych zajęć, odróżniającą od innych oferowanych na rynku, jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy oraz rozwój zawodowy.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI MOBBINGU.

 • Geneza i rys historyczny powstawania mobbingu.
 • Skala „działania” mobbingu.
 • Mobbing a dyskryminacja.
 • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.

2. MOBBING W MIEJSCU PRACY.

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary.
 • Stres i Konflikt:
  •  Przyczyny społeczno- kulturowe.
  • Stereotypy i uprzedzenia.

3. KONFLIKT JAKO ŹRÓDŁO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ I MOBINGU.

 • Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy.
 • Jak reagować na konflikt?
 • Czy konflikt może być dobry?

4. OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU.

 • Osobowość  i "predyspozycje" ofiar mobbingu.
 • „Moda” na  mobbing.
 • Syndrom kozła ofiarnego.
 • Cechy  charakterystyczne mobbera.
 • Problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu.

5. STOSOWANE TAKTYKI MOBBINGU.

 • Poniżanie i upokarzania.
 • Zastraszanie.
 • Pomniejszanie kompetencji.
 • Izolacja.

6. ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA MOBBINGU.

 • Odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu.
 • Odpowiedzialność sprawcy mobbingu.

7. DZIAŁANIA ZAPOBEGAJĄCE POWSTAWANIU ZJAWISKA.

 • Komunikacja w zespole.
 • Zasady dotyczące kultury pracy.
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu.
 • Procedura antymobbingowa.
 • Komisje antymobbingowe.
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa.

8. SKUTKI I KOSZTY MOBBINGU.

 • Absencja chorobowa.
 • Fluktuacja personelu.
 • Zmniejszenie zaangażowania oraz efektywności ofiar mobbingu.
 • Atmosfera wzajemnej podejrzliwości.
 • Naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy.
 • Prezentacja.
 • Wykład.
 • Zajęcia warsztatowe.