Cele szkolenia

 • Zapoznanie z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny
 • Uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji 
 • Omówienie przebiegu i form mobbingu i dyskryminacji
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach
 • Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem a mobbingiem
 • Wskazanie różnic pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją 


 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. DEFINICJA MOBBINGU 

 1. Psychologiczne uwarunkowania mobbingu
 2. Mobbing a spór i konflikt


MODUŁ II. RODZAJE MOBBINGU

MODUŁ IIII. MODEL PRZEBIEGU MOBBINGU, FAZY ROZWOJU  MOBBINGU I ICH CHARAKTERYSTYKA

MODUŁ IV. PRZYCZYNY MOBBINGU:
 

 1. Po stronie ofiar mobbingu
 2. Po stronie mobberów (sprawców mobbingu)
 3. Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów)
 4. Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych)


MODUŁ V. PRAWNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z MOBBINGIEM 

 1. Mobbing według Kodeksu pracy
 2. Prawa pracownika
 3. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy


MODUŁ VI. MOBBING W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM

MODUŁ VII. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ZJAWISKA

 1. Komunikacja w zespole
 2. Zasady dotyczące kultury pracy
 3. Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
 4. Procedura antymobbingowa. 
 5. Komisje antymobbingowe
 6. Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa


MODUŁ VIII. DYSKRYMINACJA: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNE

 1. Definicja dyskryminacji
 2. Przyczyny nierównego traktowania w zatrudnieniu
 3. Rodzaje, poziomy dyskryminacji


MODUŁ IX. DYSKRYMINACJA: ASPEKTY PRAWNE, ORZECZENIA SĄDÓW, ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU DYSKRYMINACJI. 

MODUŁ X.PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Jakie metody wykorzystujemy podczas szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w firmie
 

Podczas szkolenia z mobbingu w pracy wykorzystywane są następujące metody szkoleniowe: 

 • Prezentacja
 • Wykład
 • Zajęcia warsztatowe