Cel szkolenia:

 • Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, z prawem własności przemysłowej oraz prawem nowych technologii i mediów cyfrowych
 • Praktyczne podejście ochrony własności intelektualnej, w tym w cyberprzestrzeni
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej w gospodarce 4.0

Korzyści na Uczestnika:

1. Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej i wybranych regulacji prawa mediów elektronicznych;

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego;
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich;
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii;

3. Na poziomie postawy:

 • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego;

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony innowacji oraz prawa nowych technologii. W części wprowadzającej przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Pojęcie własności intelektualnej
 • Postnowoczesność i ochrona własności intelektualnej
 • Rewolucja 4.0 a Innowacje
 • Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej a reguły uczciwości konkurencji
 • Oznaczenia ® © ™
 • CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK

2. Prawo własności intelektualnej w gospodarce 4.0

W tej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawa własności intelektualnej. W szczególności nauczymy się rozróżniać poszczególne dobra niematerialne i sposoby ich ochrony w nowym modelu gospodarki opartej na Big Data. Zaprezentowane zostaną najważniejsze problemy i wyzwania nowego modelu społecznego w kontekście ochrony najistotniejszych aktywów rynkowych.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Wiadomości podstawowe
 • Własność intelektualna w przedsiębiorstwie a cykl życia organizacji
 • Big Data i strategia ochrony innowacji
 • Elementy prawa autorskiego
 • Ochrona wynalazków
 • CASE STUDY: PATENT NA KOTY, PIESKI I SZCZURY
 • Wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe
 • CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?
 • Znaki towarowe
 • CASE STUDY: ZNAKI ORLEN’U
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ ?
 • Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych technicznych
 • CASE STUDY: WIZERUNEK
 • Znaki towarowe w Internecie

3. Prawo autorskie w środowisku cyfrowym

W tej części szkolenia skupimy się na problemach prawa autorskiego w środowisku cyfrowym. Główny akcent szkolenia przeniesiony będzie na problem bezpiecznego poruszania się w Internecie, w tym korzystania z mediów społecznościowych, z  wolnych zasobów oraz z domen internetowych. Uczestnicy zapoznają się też z wybranymi zagadnieniami z prawa mediów.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Wiadomości podstawowe
 • Pojęcie i przykłady utworów
 • Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy
 • CASE STUDY: GRANICE PLAGIATU?
 • Utwory pracownicze
 • Dozwolony użytek
 • CASE STUDY: CO Z TYM CYTATEM?
 • Problem ochrony zdjęć
 • Wolne licencje i obrót prawami autorskimi w Internecie
 • Programy komputerowe i ich ochrona
 • Ochrona baz danych
 • Problem ochrony technicznych zabezpieczeń
 • Domeny internetowe i spory domenowe
 • CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE
 • Elementy prawa prasowego
 • CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY

4. Wykonywanie praw własności intelektualnej

Ta część szkolenia będzie zdecydowanie najbardziej praktyczna. Skupimy się na problematyce wykorzystywania (eksploatacji) praw własności intelektualnej w kontekście określonej strategii ich ochrony. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi regulacjami dotyczącymi prawa umów oraz na praktycznych przykładach nauczą się rozwiązywać problemy prawne związane z ochroną własności intelektualnej. Zaprezentowane też zostaną wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością za naruszenia IP.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia z prawa umów
 • Umowy przenoszące prawa
 • Licencje
 • Pola eksploatacji
 • CASE STUDY: 10 PRZYKAZAŃ Z PRAWA UMÓW
 • Wybrane przypadki z praktyki ochrony znaków towarowych
 • Przykłady dotyczące patentów
 • Praktyka ochrony wzornictwa
 • Odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 • QUIZ sprawdzający

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Trenerka wykorzystuje  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizą tekstu prawnego, quizami i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".
Proporcja zadań praktycznych do problemowych 50%/50%.