Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat praktycznych aspektów stosowania nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy
 • Zapoznają się z planowanymi zmianami do Kodeksu pracy
 • Poznają aktualne orzecznictwo sądowe w zakresie zagadnień budzących aktualnie największe trudności w praktyce stosowania prawa pracy
 • Poznają przykłady najczęściej popełnianych błędów
 • Kotwica udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom uzyskać odpowiedzi na nurtujące
 • Ich na co dzień pytania
 • Szkolenie będzie prowadzone w sposób aktywizujący uczestników, co umożliwi wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

    1. Omówienie zagadnień dotyczących czasu pracy

 • Zmiana przepisów dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych w świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.06.2013r. oraz ustawy z dnia 10.06.2014r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Normy czasu pracy
 • Obowiązki pracodawcy związane ze zmianą norm czasu pracy
 • W jakich sytuacjach pracownik niepełnosprawny może pracować w równoważnym systemie czasu pracy, w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej?
 • W jaki sposób ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie dobowej normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego; w jaki sposób udzielić urlopu zaległego?
 • Zmiana norm czasu pracy a rozliczenie wynagrodzenia godzinowego
 • Czas pracy po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy z dniem 23.08.2013r. –omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych regulacji prawnych
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia grafiku?
 • Czy można zmieniać grafik przekazany do wiadomości pracownika?
 • Co grozi pracodawcy za częste i nieuzasadnione zmiany grafiku?
 • Ruchomy czas pracy a praca w tej samej dobie pracowniczej
 • Tworzenie grafików w przypadku stosowania ruchomego czasu pracy
 • W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę w sytuacji nierównomiernego rozłożenia czasu pracy w poszczególnych miesiącach wydłużonego okresu rozliczeniowego?
 • Czy wprowadzenie wydłużonych okresów rozliczeniowych wpływa na zasady rozliczania nadgodzin?
 • Czy znowelizowane przepisy dotyczące przedłużonego okresu rozliczeniowego mają zastosowanie do kierowców?
 • Czy dopuszczalne jest odpracowywanie prywatnych wyjść w dniach wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?

2.  Problematyczne kwestie związane z wydawaniem świadectw pracy
    w świetle ostatnich zmian Kodeksu pracy

 • Przykłady najczęściej występujących stanów faktycznych
 • Czy 24 – miesięczny okres zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy w związku z terminowym zatrudnieniem liczy się od nowa w przypadku miesięcznej przerwy w      zatrudnieniu ?
 • Czy w świadectwie pracy wydanym zgodnie z art. 97 § 1 1 Kp należy uwzględnić również okres zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo?
 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy w przypadku, gdy obejmuje ono umowy o pracę,  które zostały zawarte w różnych latach kalendarzowych

   3.  Zawieranie umów o pracę na czas określony - zmiany

 • Zawieranie umów o pracę na czas określony w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13.03.2014r.
 • Czy pracownik może powoływać się na treść wyroku TSUE przed sądem pracy?
 • Czy stosowanie art. 33 Kodeksu pracy jest nadal legalne?
 • Omówienie założeń do nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie zawierania umów o pracę na czas określony
 • Zawieranie oraz wypowiadanie umów o pracę zawartych na czas określony w świetle ostatnio wydanych wyroków Sądu Najwyższego – nowa linia orzecznicza
 • Kiedy pracownik może zakwestionować zawarcie terminowej umowy o pracę?
 • Czy sąd pracy jest uprawniony do badania zasadności wypowiedzenia umowy o pracę  zawartej na czas określony?
 • Zmiany w umowach terminowych - projekt MPIPS
 • Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony - ograniczenie czasowe i ilościowe
 • Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych
 • Ograniczenie rodzajów terminowych umów o pracę
 • Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny
 • Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Przepisy przejściowe - zasady stosowania

4. Wstępne badania lekarskie – zmiany od 01.01.2015r.

 • W jakich sytuacjach pracodawca będzie zwolniony z obowiązku poddania pracownika wstępnym badaniom lekarskim?

5. Wypowiadanie umów zawartych na czas nieokreślony – nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego

 • W jaki sposób prawidłowo formułować przyczyny wypowiedzenia
 • Czy wskazanie kryterium doboru konkretnego pracownika jest obligatoryjne?
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy redagowaniu treści wypowiedzeń
 • Wypowiedzenie zmieniające – czy w przypadku odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

6. Omówienie innych trudności w stosowaniu przepisów prawa pracy, zgłaszanych przez uczestników szkolenia – dyskusja, konsultacje indywidualne.

Wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje. Po zakończeniu szkolenia możliwe konsultacje indywidualne z trenerem