Ochrona własności intelektualnej, jako ochrona twórczych przejawów ludzkiej działalności jest jednym z najbardziej palących problemów w obrocie gospodarczym. W związku z tym, że regulacje prawne wciąż nie nadążają za stale rozwijającym się obrotem gospodarczym, a szczególnie jego standaryzacją, oraz skierowaniem tego obrotu do obrotu elektronicznego, koniecznym jest nie tylko znajomość przepisów obecnie obowiązujących, ale również poznanie najnowszych trendów i pomysłów legislacyjnych w tej dziedzinie. Ze względu na powszechność występowania w obrocie handlowym utworów, jako przedmiotu transakcji pojawiła się potrzeba wyjaśnienia i udzielania praktycznych wskazówek, co do zawierania i wykonywania tego typu umów oraz nakreślenia zasad ochrony tych praw.

Niniejsze szkolenie skierowane jest: zarówno do przedsiębiorstw, które prowadzą obrót różnego rodzaju utworami, jako również do twórców, którzy zainteresowani są należytym zabezpieczeniem swoich praw.

Ochrona autorskich praw osobistych
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
 • uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie uregulowań prawnych obejmujących problematykę praw autorskich i praw pokrewnych oraz wskazanie proponowanych zmian legislacyjnych
 • nabycie praktycznych umiejętności konstruowania umów w zakresie praw autorskich oraz ich wykładni
 • wskazanie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych z obrotem gospodarczym utworami
 • wskazanie narzędzi jurystycznych do dochodzenia praw wynikających z ww. umów
 • wskazanie konsekwencji prawnych, odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszenia przepisów prawa autorskiego
 • umiejętność zastosowania odpowiednich środków prawnych celem ochrony własnych interesów na rynku
 • bogate materiały szkoleniowe wraz ze wzorami dokumentów i pism stosowanych w obrocie prawnym
 • elektroniczny zestaw potrzebnych aktów prawnych

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

        1. Wprowadzenie do problematyki praw na dobrach niematerialnych, w oparciu o istniejące źródła prawa powszechnie obowiązującego

 •   Krajowe źródła prawa autorskiego
 •   Regulacje wspólnotowe
 •   Rola orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie ochrony praw autorskich twórcy
 •   Kierunki i zasadność zmian legislacyjnych w prawie autorskim w zakresie zbiorowego zarządu

        2. Definicje ustawowe i charakterystyka podstawowych elementów stosunku prawnego w prawie autorskim

 •  Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
 •  Przykłady utworów, wskazanych przez prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem ich cech konstytutywnych
 •  Podmiot stosunku prawnego na gruncie prawa autorskiego
 • twórca utworu i jego status prawny
 • twórczość w przedsiębiorstwie - czyli kto jest twórcą: pracownik przedsiębiorstwa czy ono same
 •  Treść prawa autorskiego
 • autorskie prawa osobiste i ich ochrona
 • autorskie prawa majątkowe i ich ochrona
 •  Czas trwania autorskich praw majątkowych
 •  Przejście autorskich praw majątkowych

       3. Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi

 •  Autorskie prawa majątkowe, jako przedmiot rozporządzenia w obrocie gospodarczym
 •  Wynagrodzenie dla twórcy związane z korzystaniem z utworu
 •  Rola oraz prawa i obowiązki producentów, importerów oraz sprzedawców w procesie eksploatacji i wykorzystania autorskich praw majątkowych
 •  Pola eksploatacji autorskich praw majątkowych i prawidłowe oznaczenie ich w kontraktach handlowych
 •  Wynagrodzenia stosowane przez organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi
 •  Egzekucja z autorskich praw majątkowych do utworu

        4. Konstruowanie umów mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe

 •  Zasady bezpiecznego obrotu autorskimi prawami majątkowymi - kupno autorskich praw majątkowych - praktyczne wskazówki
 •  Dozwolony użytek publiczny i prywatny chronionych utworów – bezumowne wykorzystywanie autorskich praw majątkowych
 • Zasady optymalnego redagowania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym umów licencyjnych
 • Charakterystyka umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • Wykładnia wybranych przykładowo umów z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w nich błędów:
 • luki prawne
 • sprzeczności i rozbieżności występujące w umowie
 •  Proces negocjowania tzw. wznowień i dodruków

        5. Case Study - rozwiązywanie problemów praktycznych
        6. Podsumowanie

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study