Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka zarządzania projektami PRINCE2TM powstała na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami. Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona w porównaniu do innych standardów zarządzania projektami z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami z zastosowaniem metodyki PRINCE2, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Poznanie technik autoprezentacji i umiejętności ich wykorzystania w praktyce w powiązaniu z wiedza o zarządzaniu projektami.

 

Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Kolejną korzyścią z poznania i stosowania PRINCE2 TM w organizacji jest z promowanie efektywności działania, z nastawieniem na uzyskane wyniki.

 

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE2 jako jednego ze standardów zarządzania projektami
 • Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć tę metodykę
 • Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE2  na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów zarządzania projektami
 • Zrozumienie i opanowanie w praktyce, reguł wynikających z różnicy pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym
 • Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy na temat metodologii PRINCE2

 

Efektem szkolenia będzie:

 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami (porównanie standardów)
 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do metodyki PRINCE2
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie projektami
 • Poznanie metodyki na poziomie egzaminu certyfikującego "PRINCE2 Foundation"

 

Uczestnik po szkoleniu powinien umieć między innymi:

 • potrafić założyć nowy projekt
 • zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • opracowywać strukturę podziału pracy
 • stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu
 • zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • ustalać harmonogram realizacji zadań
 • zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania
 • rozliczyć projekt

 

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Jak stosować metodykę PRINCE2 w projektach typu soft i hard?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Jak wykorzystywać metodykę PRINCE2 w połączeniu ze standardami wymaganymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej?

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Agenda ma charakter uniwersalny i może być dostosowana do szczegółowych oczekiwań klienta po przeprowadzeniu z nim rozmowy określającej te oczekiwania (np. rozwinięcie opisu i technik zawartych w metodyce dla potrzeb określonego typu projektów lub konkretnego projektu, który zamierza realizować klient). Podane w agendzie dni mają wymiar przykładowy i również mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb.

Jak z pewnością można zauważyć, szkolenie przygotowuje także do egzaminu na tzw. pierwszy certyfikat PRINCE2. Ta kwestia również może być zmodyfikowana jeśli klient nie jest tym zainteresowany i w to miejsce weszłaby w szerszym zakresie np. tematyka ZCP (Zarządzanie Cyklem Projektu - wymogi EU) - inne modyfikacje też do uzgodnienia.

Przewidziany czas szkolenia 3 dni, czyli 24 godziny szkoleniowe


I DZIEŃ

 •     Podstawowe definicje zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
 •     Charakterystyka i definicja projektu oraz klasyfikacja i rodzaje projektów - przykłady
 •     Podstawy zarządzania projektami i ograniczenia projektu
 •     Obszary zarządzania projektami
 •     Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 •     Ćwiczenie I: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
 •     Analiza projektu - podejście PRINCE2 na tle innych standardów
 •     PRINCE2 - PMI - ZCP - przedstawienie- porównanie standardów
 •     Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 •     Analiza problemu i celów projektu - uzasadnienie biznesowe
 •     Metoda matrycy logicznej – wnioski dla projektów UE
 •     Cykl życia projektu wg. PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
 •     Struktura organizacyjna projektu a struktura organizacyjna firmy - pola synergii i pola konfliktów
 •     Ćwiczenie II: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
 •     Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura
 •     Rola i zadania kierownika projektu - porównanie standardów
 •     Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
 •     Kwalifikacje i cechy kierownika projekt
 •     Struktura organizacyjna PRINCE2
 •     Określenie ról w projekcie
 •     Konstruowanie Zespołu Zarządzania Projektem - zasady, procedury, pułapki
 •     Test: Podatność na działania manipulacyjne
 •     Style zarządzania Zespołem - role grupowe
 •     Cykl życia zespołu
 •     Podsumowanie dnia


    II DZIEŃ

 •     Techniki, Komponenty, Procesy
 •      Osiem procesów PRINCE2
 •      Ogólne omówienie procesów
 •      Zlecenie opracowania założeń projektu PZP
 •      Organizacja Projektu
 •      Uzasadnienie biznesowe
 •      Ćwiczenie III: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
 •     Inicjowanie Projektu
 •     Elementy sterowania
 •     Plan Komunikacji - zasady, procedury, problemy
 •     Test Kilmana
 •     Dokument inicjujący projekt - DIP
 •     Procesy planowania i realizacji projektu
 •     Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie produktów
 •     PRINCE2 - technika planowania oparta na produktach
 •     Opisy Produktów - studium przypadku (projekty twarde i miękkie)
 •     Struktura Produktowa
 •     Diagram następstwa produktów
 •     Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów)
 •     Koszty bezpośrednie i pośrednie
 •     Analiza opłacalności inwestycji w odniesieniu do uzasadnienia biznesowego
 •     Harmonogramowanie prac
 •     Diagram sieciowy
 •     Ścieżka krytyczna
 •     Wykres Gantta
 •     Monitorowanie projektu
 •     Odchylenie od planu bazowego
 •     Metoda wartości wypracowanej
 •     Ćwiczenie IV: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)
 •     Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
 •     Definicja i wartościowanie ryzyka
 •         Planowanie ryzyka
 •         Identyfikacja i analiza ryzyka
 •         Planowanie reakcji na ryzyko
 •         Monitorowanie ryzyka
 •     Podsumowanie dnia

    III DZIEŃ

 •     Sterowanie etapem (SE)
 •     Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami
 •     Określanie Tolerancji
 •     Określenia i sterowanie odpowiedzialnością Kierownika Projektu
 •     Test sylwetki zawodowej
 •     Komitet Sterujący a zmiany w projekcie
 •     Zarządzanie Strategiczne projektem (ZS)
 •     Decyzje Strategiczne a Decyzje Doraźne
 •     Ćwiczenie V: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na              certyfikat)
 •     Zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP)
 •     Zarządzanie zakresem etapu (ZE)
 •     Planowanie etapów
 •     Plan nadzwyczajny
 •     Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2
 •     Ćwiczenie VI: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na             certyfikat )
 •     Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
 •     Raport końcowy projektu
 •     Raporty doświadczeń
 •     Przegląd oceniający projekt
 •     Działania następcze
 •     Plany wycofania
 •     Bezpieczne zamknięcie
 •     Skonsolidowanie wiedzy o metodyce PRINCE2
 •     Środowisko klient - dostawca
 •     Test końcowy - podsumowujący
 •     Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.